ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

Marie’s tour: Kalmar, 2nd March
Setlist
1. Så stilla så långsamt [1992 - DSR]
2. Kom vila hos mig [2013 - Nu!]
3. Bara för en dag [1987 - ES]
4. Det regnar igen [1992 - DSR]
5. Sista sommarens vals [2013 - Nu!]
6. Ber bara en gång [1996 - IETSV]
7. Sparvöga [1989 off the Swedish drama TV series]
8. Ett hus vid havet [1985 - DSV]
9. Ett bord i solen [2007 - TFT]
10. Så skimrande var aldrig havet [1990 off Taube compilation album]
11. Ännu doftar kärlek [1984 - HV]
12. Så länge det lyser mittemot [1992 - DSR]
13. Om du såg mig nu [1987 - ES]
14. Efter stormen [1987 - ES]
15. Den sjunde vågen [1985 - DSV]

16. Mellan sommar och höst [1992 - DSR]
17. Den bästa dagen [1985 - DSV]
18. Tro [1996 - IETSV]

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dokumentation - Pearl Harbor - Weg in den Krieg/Documentation - Pearl Harbor - road to war/Dokumentation - Pearl Harbor - vägen till krig/Documentación - Pearl Harbor - camino a la guerra/

http://www.youtube.com/watch?v=u_pzZGtbPfc

Pearl Harbor...Love song/ Pearl Harbor ... Love song /Pearl Harbor ... Kärlek sång /Pearl Harbor ... Canción de amor /

http://www.youtube.com/watch?v=HERmagRo_1I

Pearl Harbor-The Battle / Pearl Harbor The Battle /Pearl Harbor Slaget /Pearl Harbor La batalla /

http://www.youtube.com/watch?v=jU3kvXOI5B8

There you'll be Orginal Soundtrack Pearl Harbor  / There you'll be Orginal Soundtrack Pearl Harbor /Där kommer du att Orginal Soundtrack Pearl Harbor /Allí podrás Orginal Soundtrack Pearl Harbor /

http://www.youtube.com/watch?v=1gO1h_-cqpc

AM.04. 03 . 2014 . DIENSTAG 02:36/PM.04 03. , 2014. Tuesday 02:36/PM.04 03. , 2014. tisdag 02:36 /Enm. 04 03. , 2014. Martes 02:36/

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

 


Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

Mopedführerschein Klasse AM/Moped category AM /Moped kategori AM /Categoría ciclomotor AM /

http://www.youtube.com/watch?v=1AQ7btTVqyw

Rollerkontrolle mit der POLIZEI - Reportage (2) /Scooter check with the POLICE - report (2) /Scooter kontroll med polisen - rapport (2) /Cheque Scooter con la policía - informe (2) /

http://www.youtube.com/watch?v=C9dDHQQzjxo

24 Stunden - Polizei - Moped Tuning /24 hours - police - Scooter Tuning /24 timmar - polis - Scooter Tuning /24 horas - policía - Scooter Tuning /

http://www.youtube.com/watch?v=795hxz0-_Rs

AM.05. 03 . 2014 . MITTWOCH 01:00/PM.05 03. , 2014. Wednesday 1:00 //PM.05 03. , 2014. Onsdag 1:00 /Enm. 05 03. , 2014. Miércoles 01:00 //

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICHKommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

GERMAN
Große L., die

 

Sie ist die Spitze hat sie die Welt auf eine Zeichenfolge.
Sie macht mich Boogie macht mich tun ja ja.
Hey jetzt den Himmel berühren
Du hast eine bestimmte Art von Blick in deinen Augen.
Nun, sie ist ein Wunder, dass sie ist alles, die was ich brauche
wie das Wasser und die Luft, die ich ja ja atmen.
Hey jetzt den Himmel erreichen
gibt es eine bestimmte Art von Blick in dein Lächeln.
Und ich weiß, was Liebe tun können
Ja weiß ich, was die Herzen tun können.

 

Die große Liebe ist das Rad nehmen.
die große Liebe geht über Kopf
die große Lust in einer kleinen Welt bringen
Je größer, desto besser.
Große Liebe, die darauf warten, das große Ereignis
Head over heels
Das große Ereignis in der kleinen Welt bringen.
Ich baue die große große Liebe
Ich baue die große große Liebe.

 

Es ist irgendwie seltsam, ein bisschen mysteriös
Ich habe es Ach so also ernst nehmen.
Hey jetzt den Himmel berühren
Du hast eine bestimmte Art von Blick in deinen Augen.
Es war so schwer so einsam in der Nacht;
Na ja, sie ist mein Baby und ich fühle mich gut.
Hey jetzt verschieben Sie den Himmel
gibt es eine bestimmte Art von Blick in dieses Lächeln.
Wann mache ich verliebt
Wann mache ich liebe sie ja.

 

Die große Liebe ist das Rad nehmen.
die große Liebe geht über Kopf
die große Lust; bringen Sie sie in eine kleine Welt
Je größer; desto besser.
Große Liebe; darauf warten, das große Ereignis
Head over heels
die großen ein; bringen Sie es in der kleinen Welt.
Ich baue die große große Liebe
Ich baue die große große Liebe.

 

Es muss eine große Sache zu sein.
Es bringt mich auf die Knie.
Muss eine große Sache große Sache zu sein
Weißt du, was ich sage...

ENGLISH

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Big L., The

She's the top she's got the world on a string.
She makes me boogie makes me do anything yea yea.
Hey now touch the sky
you've got a certain kind of look in your eyes.
Well she's a miracle she's all that I need
like the water and the air that I breathe yea yea.
Hey now reach the sky
there's a certain kind of look in your smile.
And I know what love can do
yes I know what hearts can do.

The big love is taking the wheel
the big love goes head over heels
the big lust bring it into a small world
the bigger the better.
Big love waiting to catch the big one
head over heels
the big one bring it into the small world.
I'm building the big big love
I'm building the big big love.

It's kinda strange a bit mysterious
I got to take it oh so so serious.
Hey now touch the sky
you've got a certain kind of look in your eyes.
It used to be so hard so lonely at night;
well she's my baby and I'm feeling alright.
Hey now move the sky
there's a certain kind of look in that smile.
When I'm making love with her
when I'm making love to her yea.

The big love is taking the wheel
the big love goes head over heels
the big lust; bring it into a small world
the bigger; the better.
Big love; waiting to catch the big one
head over heels
the big one; bring it into the small world.
I'm building the big big love
I'm building the big big love.

It has to be a big thing.
It's bringing me to my knees.
Has to be a big thing big thing
ya know what I'm saying...

SVENSKA 

Stor L. , den

 

Det är toppen att hon har världen på ett snöre .

Hon gör mig boogie gör mig gör ja ja .

Hej nu , röra vid himlen

Du har en viss typ av utseende i dina ögon .

Tja , det är ett under att hon är allt som jag behöver

som vattnet och luften som jag andas ja ja .

Hej nu nå himlen

det finns en viss typ av utseende på ditt leende .

Och jag vet vad kärlek kan göra

Ja jag vet vad hjärtan kan göra .

 

Den stora kärleken tar hjulet .

den stora kärleken går chef över

ta det stora nöjet i en liten värld

Ju större , desto bättre .

Stor kärlek , väntar på den stora händelsen

Handlöst

Den stora händelsen i den lilla världen ta .

Jag bygger den stora stora kärleken

Jag bygger den stora stora kärlek .

 

Det är lite konstigt , lite mystisk

Så jag tar det Åh så allvarligt .

Hej nu , röra vid himlen

Du har en viss typ av utseende i dina ögon .

Det var så svårt så ensam på natten ;

Tja , hon är mitt barn och jag mår bra .

Hej nu , flytta himlen

det finns en viss typ av utseende i det leendet .

När jag är kär

När jag älskar dem så .

 

Den stora kärleken tar hjulet .

den stora kärleken går chef över

den stora önskan och du lägger dem i en liten värld

Den större , desto bättre.

Stora kärlek , väntar den stora händelsen

Handlöst

den stora , ta med den i den lilla världen .

Jag bygger den stora stora kärleken

Jag bygger den stora stora kärlek .

 

Det måste finnas en stor sak .

Det leder mig till mina knän .

Måste vara en stor sak stor sak att vara

Vet du vad jag säger ...

ESPAÑOL

L. grande , la

 

Es la cima ella tiene el mundo en una cuerda .

Ella me hace el boogie me hace hacer si si .

Hey ahora, tocar el cielo

Tienes un cierto tipo de mirada en tus ojos.

Bueno, es una maravilla que ella es todo lo que necesito

como el agua y el aire que respiro sí sí .

Hey ahora, alcanzar el cielo

hay un cierto tipo de mirada en tu sonrisa .

Y sé lo que el amor puede hacer

Sí, sé lo que los corazones pueden hacer.

 

El gran amor está tomando la rueda.

el gran amor va

llevar el gran placer de un pequeño mundo

Cuanto más grande , mejor.

Big love , esperando el gran evento

Patas arriba

El gran evento en el mundo pequeño traer.

Estoy construyendo el gran, gran amor

Estoy construyendo el gran, gran amor.

 

Es un poco extraño, un poco misteriosa

Así que me tomo Oh tan grave.

Hey ahora, tocar el cielo

Tienes un cierto tipo de mirada en tus ojos.

Era tan difícil tan solo por la noche;

Bueno, ella es mi bebé y me siento bien .

Hey ahora , mueva el cielo

hay un cierto tipo de mirada en esa sonrisa.

Cuando estoy en el amor

Cuando hago amarlos .

 

El gran amor está tomando la rueda.

el gran amor va

el gran deseo y se los pone en un mundo pequeño

El más grande , el mejor.

El gran amor , esperando el gran evento

Patas arriba

el grande, lo pongo en el pequeño mundo .

Estoy construyendo el gran, gran amor

Estoy construyendo el gran, gran amor.

 

Es necesario que haya una gran cosa.

Esto me lleva a mis rodillas.

Debe ser un gran problema es gran cosa para ser

¿Sabes lo que te digo ...

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Säumige bekommen RSA-Brief/Defaulting get RSA letter /Försumliga RSA brev /Incumplimiento get RSA carta /

http://orf.at/stories/2220851/2220852/

AM.05. 03 . 2014 . MITTWOCH 22:48/PM.05 03. , 2014. Wednesday 22:48/PM.05 03. , 2014. Onsdag 22:48 /Enm. 05 03. , 2014. Miércoles 22:48/

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

GERMAN Aus technische Gründen  Müssen wir eine  neue Seite machen  bitte hier
drücken
automatisches Verbindung dan  mit der neuen Seide

hergestellt wird ./ ENGLISH For technical reasons, we have to make a new pagehere
press
dan automatic connection with the new Silk
is produced./SVENSKA Av tekniska skälmåste vi göra en ny sida här
tryck
dan automatisk samband med den nya Silk

produceras./

ESPAÑOL Por razones técnicas, tenemos que hacer una nueva página aquí
prensa
conexión automática de dan con la nueva seda
es preparado. /

 

http://www.mariefredtriksson.eu/197-archiv-archive-arkiv-archivos/

 

AM.05. 03 . 2014 . MITTWOCH 22:48/PM.05 03. , 2014. Wednesday 22:48/PM.05 03. , 2014. Onsdag 22:48 /Enm. 05 03. , 2014. Miércoles 22:48/

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.