ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

GERMAN IM ORF WAR HEUTE EIN BERICHT ÜBER Kampf ums Überleben Der Kampf der Ukrainer für politischen Wandel hat, ganz abseits von Ideologien, wirtschaftliche und soziale Gründe. Das Durchschnittsgehalt liegt bei rund 200 Euro, die Lebenshaltungskosten sind hingegen mit jenen in westlichen Ländern vergleichbar. Für die Ukrainer heißt das bittere Armut, ein Alltag im Kampf gegen den Hunger und ständiges Improvisieren in allen Lebensbereichen.

ENGLISH IM ORF WAS NOW A REPORT ON fight for survival has The struggle of Ukrainians for political change, quite apart from ideologies, economic and social reasons. The average salary is around 200 euros, the cost of living, however, are comparable to those in Western countries. For Ukrainians called the bitter poverty, a life in the fight against hunger and constant improvisation in all areas of life.

SVENSKA IM ORF var nu en rapport om kampen för överlevnad har Kampen ukrainare för politisk förändring, alldeles bortsett från ideologier, ekonomiska och sociala skäl. Den genomsnittliga lönen är runt 200 €, levnadskostnader, dock är jämförbara med dem i västvärlden. För ukrainare kallade bittra fattigdom, ett liv i kampen mot hunger och ständig improvisation inom alla områden i livet.

ESPAÑOL IM ORF era ahora un INFORME SOBRE lucha por la supervivencia tiene La lucha de los ucranianos para el cambio político, al margen de las ideologías, las razones económicas y sociales. El salario promedio es de unos 200 euros, el coste de la vida, sin embargo, son comparables a los de los países occidentales. Para los ucranianos llamado pobreza amarga, una vida en la lucha contra el hambre y la improvisación constante en todos los ámbitos de la vida.

 

AM.07. 03 . 2014 . DONNERSTAG 00:28/PM.07 03. , 2014. Thursday 12:28 //PM.07 03. , 2014. Torsdag 00:28/Enm. 07 03. , 2014. Jueves 12:28//

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH


Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN IM KURIER EIN BERICHT ÜBER Schweden  Wissenswertes über das skandinavische Königreich.

ENGLISH COURIER IN A REPORT ABOUT Sweden Find out more about the Scandinavian kingdom.

SVENSKA COURIER I EN RAPPORT OM Sverige Läs mer om den skandinaviska riket.

ESPAÑOL MENSAJERO EN UN INFORME SOBRE Suecia Más información acerca del reino escandinavo.

http://kurier.at/thema/schweden

GERMAN IM KURIER EIN BERICHT ÜBER Insidertipps für Stockholm Wir stellen Ihnen die schwedische Hauptstadt vor und zeigen, was Sie nicht verpassen sollten.

ENGLISH THE COURIER ON REPORT ON Insider Tips for Stockholm We provide the Swedish capital and show you what you should not miss.

SVENSKA Kuriren RAPPORT OM Insider Tips för Stockholm Vi tillhandahåller den svenska huvudstaden och visa dig vad du inte bör missa.

ESPAÑOL EL CORREO DE INFORME SOBRE Insider Tips para Estocolmo Proporcionamos la capital sueca y le mostrará lo que usted no debe perderse.

http://kurier.at/lebensart/reise/insidertipps-fuer-stockholm/871.573/slideshow#

GERMAN IM KURIER EIN BERICHT ÜBER Carpe Diem verkauft an Rauch Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller kauft Carpe Diem. Carpe Diem, der Kombucha-Drink, hat sich einige Verdienste erworben in der heimischen Spitzengastronomie. Carpe Diem trat als Verfechter von nichtalkoholischen Weinbegleitungen zu Feinschmecker-Menüs auf und machte sich dabei als Alternative zu Weinen auch bei Experten und Sommeliers einen guten Namen.
ENGLISH THE COURIER ON REPORT ON Carpe Diem sold to smoke in Vorarlberg fruit juice producer buys Carpe Diem. Carpe Diem Kombucha drink, has some merits acquired in the domestic top-class gastronomy. Carpe Diem appeared as a proponent of non-alcoholic wine accompaniments to gourmet menus and made itself as an alternative to wine experts and sommeliers even with a good name.

SVENSKA Kuriren RAPPORT OM Carpe Diem sålde röka i Vorarlberg fruktjuice producent köper Carpe Diem. Carpe Diem Kombucha dricka, har några meriter som förvärvats i den inhemska toppklass gastronomi. Carpe Diem verkade som en förespråkare av alkoholfria viner ackompanjemang till gourmetmenyer och gjorde sig som ett alternativ till vinexperter och sommelierer även med ett bra namn.

ESPAÑOL  EL CORREO DE INFORME SOBRE Carpe Diem vendió fumar en Vorarlberg productor de jugo de fruta compra Carpe Diem. Carpe Diem Kombucha bebida, tiene algunos méritos adquiridos en el mercado nacional la gastronomía de primera clase. Carpe Diem apareció como un defensor de los acompañamientos de vino sin alcohol de menús gourmet y hecho a sí mismo como una alternativa a los enólogos y sommeliers, incluso con un buen nombre.

http://gaultmillau.at/aktuelles/15153-carpe-diem-verkauft-an-rauch.php

AM.08. 03 . 2014 . SAMSTAG 10:2/PM.08. 03. , 2014. Saturday 10:02/PM.0,08. 03. , 2014. lördag 10:02/Enm. 0.08. 03. , 2014. Sábado 10:02/

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH


 

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

Marie’s tour: Växjö, 8th March

Mar 8

Setlist

1. Så stilla så långsamt [1992 - DSR]
 2. Kom vila hos mig [2013 - Nu!]
 3. Bara för en dag [1987 - ES]
 4. Det regnar igen [1992 - DSR]
 5. Sista sommarens vals [2013 - Nu!]
 6. Ber bara en gång [1996 - IETSV]
 7. Sparvöga [1989 off the Swedish drama TV series]
 8. Ett hus vid havet [1985 - DSV]
 9. Ett bord i solen [2007 - TFT]
 10. Så skimrande var aldrig havet [1990 off Taube compilation album]
 11. Ännu doftar kärlek [1984 - HV]
 12. Så länge det lyser mittemot [1992 - DSR]
 13. Om du såg mig nu [1987 - ES]
 14. Efter stormen [1987 - ES]
 15. Den sjunde vågen [1985 - DSV]

16. Mellan sommar och höst [1992 - DSR]
 17. Den bästa dagen [1985 - DSV]
 18. Tro [1996 - IETSV]

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Marie’s tour: Malmö, 7th March
1. Så stilla så långsamt [1992 - DSR]
 2. Kom vila hos mig [2013 - Nu!]
 3. Bara för en dag [1987 - ES]
 4. Det regnar igen [1992 - DSR]
 5. Sista sommarens vals [2013 - Nu!]
 6. Ber bara en gång [1996 - IETSV]
 7. Sparvöga [1989 off the Swedish drama TV series]
 8. Ett hus vid havet [1985 - DSV]
 9. Ett bord i solen [2007 - TFT]
 10. Så skimrande var aldrig havet [1990 off Taube compilation album]
 11. Ännu doftar kärlek [1984 - HV]
 12. Så länge det lyser mittemot [1992 - DSR]
 13. Om du såg mig nu [1987 - ES]
 14. Efter stormen [1987 - ES]
 15. Den sjunde vågen [1985 - DSV]

16. Tro [1996 - IETSV]

 AM.09 03 . 2014 . SONNTAG 10:38/PM.09 03. , 2014. Sunday 10:38 /PM.

0,09 03. , 2014. Söndag 10:38 /Enm. 0.09 03. , 2014. Domingo 10:38 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN IM ORF WAR HEUTE EIN BERICHT ÜBER Wie originell sind Anleitungen? Mit dem Grad der Komplexität technischer Geräte nehmen auch die Schwierigkeiten zu, diese Geräte im Fall des Falles zu reparieren. Die dazu nötigen Anleitungen werden von vielen Firmen unter Verweis auf das Urheberrecht immer öfter unter Verschluss gehalten. Früher sei es üblich gewesen, dass Produkte mit Bauplänen und Servicedokumentationen für Reparaturen ausgeliefert werden, so der Gründer des US-Reparaturnetzwerks iFixit, Kyle Wiens, gegenüber ORF.at. Doch im Laufe der Zeit habe das immer mehr abgenommen. IFixit, das sich darauf spezialisiert hat, Reparaturanleitungen und dazupassendes Reparaturwerkzeug im Netz anzubieten, müsse dabei sehr genau darauf achten, keine Dokumentationen der Hersteller online zu stellen, um nicht geklagt zu werden.

ENGLISH IM ORF WAS NOW A REPORT ON How original instructions? With the degree of complexity of technical devices are also becoming more difficult to repair the equipment in the case of the case. The necessary instructions are held by many companies with reference to the copyright increasingly under wraps. It used to be common for products with construction plans and service documentation are delivered for repairs, the founder of the US-repair network iFixit, Kyle Vienna, opposite ORF.at. However, over time the've always taken more. IFixit, which specializes in offering repair manuals and pertinent and repair tool on the net, it must be very careful to not to provide documentation of the manufacturer online, to avoid being sued.

SVENSKA  IM ORF var nu en redovisning av hur original instruktioner? Med graden av komplexitet tekniska anordningar blir också svårare att reparera utrustningen i fallet med ärendet. Nödvändiga instruktioner innehas av många företag med hänvisning till upphovsrätten i allt högre grad under wraps. Det brukade vara vanligt att produkter med planer och servicedokumentation levereras för reparation, grundaren av den USA-reparationsnätverk iFixit, Kyle Wien, mittemot ORF.at. Men med tiden the've alltid tagit mer. IFixit, som specialiserat sig på att erbjuda reparationsmanualer och relevant och reparera verktyg på nätet, det måste vara mycket noga med att inte lämna in dokumentation av tillverkaren på nätet, för att undvika att bli stämd.

ESPAÑOL IM ORF era ahora un informe sobre la manera original de instrucciones? Con el grado de complejidad de los dispositivos técnicos también son cada vez más difíciles de reparar el equipo en el caso de la caja. Las instrucciones necesarias se llevan a cabo por muchas empresas con referencia a los derechos de autor cada vez más en secreto. Lo que solía ser común para los productos con los planes de construcción y documentación de servicio son entregados para la reparación, el fundador de la red US-reparación de iFixit, Kyle Viena, enfrente ORF.at. Sin embargo, con el tiempo the've siempre tomada más. IFixit, que se especializa en ofrecer los manuales de reparación y herramientas pertinentes y reparación en la red, se debe tener mucho cuidado de no proporcionar la documentación del fabricante en línea, para evitar ser demandado.

http://orf.at/stories/2218025/2217728/

AM.10. 03 . 2014 . MONTAG 09:47/PM.10 03. , 2014. Monday 9:47 /PM.10 03. , 2014. Måndag 09:47 /Enm. 10 03. , 2014. Lunes 09:47 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

 


Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN  Schlaraffenland und Toast Milch und Toast und Honig machen es sonnig

an einem regnerischen Samstag He-He-he Milch und toast Kaffee nehmen die Schwüle aus Tagen, die Sie Sie wirklich hassen hassen langsam morgen News Gib mir von Ich versuche nicht zu analysieren, aber nicht er Schlag mir diesmal
Blasen nicht er meine Meinung zu? Hier kommt er um ein wenig Lovin ' zu bringen, Honig Hier kommt er zum mitnehmen den Schmerz innerhalb Hier kommt er
ist alles, was für mich zählt Hier kommt er ist alles, was ich im Leben will Schlaraffenland und toast ist es nicht lustig, wie die Dinge manchmal so klar sehen
und fühle mich so nahe die Träume, ich Träume mein Lieblings Wunschdenken "
Ach hat er überall überall vorgemerkt wahre Liebe kann vom Himmel fallen.
man weiß nie, was zu finden aber nicht er Schlag mir diesmal Blasen nicht er meine Meinung zu? Schlaraffenland und toast Hier kommt er ein wenig Lovin ' Honig bringen
zum mitnehmen den Schmerz in Hier kommt er ist alles, was für mich zählt
Hier kommt er ist alles, was ich im Leben will Hier kommt er Ach ein wenig Lovin ' Honig legen Hier kommt er zu fühlen, du bist immer "dicht bei mir Hier kommt er
ist alles, was für mich zählt  Hier kommt er ist überall, wo ich sein will Hier kommt er
ein wenig Lovin ' Honig bringen Hier kommt er zum mitnehmen den Schmerz in
Hier kommt er ist alles, was für mich zählt Hier kommt er ist alles, was ich vom Leben wollen Hier kommt er Oh lag ein kleines Lovin ' Baby-baby Hier kommt er
immer ' in meiner Nähe Hier kommt er ist alles, was für mich zählt Hier kommt er
ist überall, wo ich sein will Ein wenig Lovin ' bringen ist alles, was ich will Nein wenig Liebe zu legen ist alles, was ich will Oh kommt da er .

ENGLISH Milk and Toast and Honey Milk and toast and honey make it sunny
on a rainy Saturday he-he-hey Milk and toast some coffee take the stuffiness
out of days you hate you really hate slow morning news pass me by
I try not to analyse but didn't he blow my mind this time didn't he blow my mind?

Here he comes to bring a little lovin', honey here he comes to take away the hurt inside here he comes is everything that matters to me here he comes
is everything I want in life Milk and toast and honey ain't it funny how things sometimes look so clear and feel so near the dreams I dream my favorite wishful thinkin' oh he's bookmarked everywhere everywhere true love might fall from the sky
you never know what to find but didn't he blow my mind this time didn't he blow my mind? Milk and toast and honey Here he comes to bring a little lovin' honey
to take away the pain inside here he comes is everything that matters to me
here he comes is everything I want in life here he comes oh lay a little lovin' honey
here he comes to feel you're gettin' close to me here he comes is everything that matters to me here he comes is everywhere I want to be Here he comes
to bring a little lovin' honey here he comes to take away the pain inside here he comes is everything that matters to me here he comes is everything I want from life
here he comes Oh lay a little lovin' baby baby here he comes to gettin' close to me
here he comes is everything that matters to me here he comes is everywhere I want to be To bring a little lovin' is everything I want to lay a little lovin' is everything I want Oh here he comes .

SVENSKA Mjölk och rostat bröd och honung Mjölk och rostat bröd och honung gör det soligt på en regnig lördag he-he - hey Mjölk och toast lite kaffe ta instängdhet
av dagar du hatar du verkligen hatar Långsam morgonnyheterna förbi mig
Jag försöker att inte analysera , men det gjorde han inte blåsa mig den här gången
han inte blåsa mig ? Här kommer han att få lite lovin ' , honung här kommer han
att ta bort det gör ont inuti här kommer han är allt som betyder något för mig
här kommer han är allt jag vill i livet Mjölk och rostat bröd och honung
Är det inte roligt hur det ibland ser så klart och känner mig så nära
drömmarna jag drömmer min favorit önske thinkin Åh han har bokmärkt allt överallt
sann kärlek kan också falla från himlen man vet aldrig vad man ska hitta
men han inte blåsa mig den här gången han inte blåsa mig ? Mjölk och rostat bröd och honung Här kommer han att få lite lovin ' honung för att ta bort smärtan inuti
här kommer han är allt som betyder något för mig här kommer han är allt jag vill i livet här kommer han Åh lägga lite lovin ' honung här kommer han
att känna att du börjar bli nära mig här kommer han är allt som betyder något för mig här kommer han är överallt jag vill vara Här kommer han att få lite lovin ' honung
här kommer han för att ta bort smärtan inuti här kommer han är allt som betyder något för mig här kommer han är allt jag vill ha av livet här kommer han
Åh lägga lite lovin , baby, baby här kommer han att gettin ' nära mig här kommer han
är allt som betyder något för mig här kommer han är överallt jag vill vara För att få lite lovin ' är allt jag vill ha att lägga lite lovin ' är allt jag vill ha
Oh här kommer han
ESPAÑOL  Leche y pan tostado y miel Leche y pan tostado y miel hacen soleado
un sábado lluvioso he-he - eh Leche y pan tostado un poco de café toma la congestión
de días que odias realmente odias noticias Slow mañana pase de mí Trato de no analizar , pero no lo tocaré mi mente esta vez qué no volar mi mente ? Aquí viene
para traer un poco de amor , cariño aquí viene para quitar el dolor interno aquí viene
es todo lo que me importa aquí viene es todo lo que quiero en la vida Leche y pan tostado y miel ¿No es curioso cómo a veces las cosas se ven tan claro y se sienten tan cerca los sueños que sueño mi ilusión pensando favorito ' Oh, él está en todas partes en todas partes bookmarked el verdadero amor también podría caer desde el cielo
nunca se sabe lo que encontrar pero ¿no es volar mi mente esta vez
qué no volar mi mente ? Leche y pan tostado y miel Aquí viene para traer un poco de miel lovin ' para quitar el dolor dentro aquí viene es todo lo que me importa
aquí viene es todo lo que quiero en la vida aquí viene Oh poner un poco de miel lovin '
aquí viene para sentir que estás poniendo cerca de mí aquí viene es todo lo que me importa aquí viene está en todas partes Quiero ser Aquí viene para traer un poco de miel lovin ' aquí viene para quitar el dolor dentro
aquí viene es todo lo que me importa aquí viene es todo lo que quiero de la vida aquí viene Oh sentar un poco de amor , bebé, bebé aquí viene a gettin ' cerca de mí aquí viene es todo lo que me importa aquí viene está en todas partes Quiero ser Para traer un poco de amor
es todo lo que quiero para poner un poco lovin ' es todo lo que quiero Oh aquí viene.

AM.11. 03 . 2014 . DIENSTAG 13:26/PM.11 03. , 2014. Tuesday 13:26 /PM.11 03. , 2014. tisdag 13:26 /11 03. , 2014. Martes 13:26 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

 

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

AM.11. 03 . 2014 . DIENSTAG 23:25/PM.11 03. , 2014. Tuesday 23:25 /PM.11 03. , 2014. tisdag 23:25/11 03. , 2014. Martes 23:25 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

 
GERMAN Aus technische Gründen  Müssen wir eine  neue Seite machen  bitte hier
drücken
automatisches Verbindung dan  mit der neuen Seide

hergestellt wird ./ ENGLISH For technical reasons, we have to make a new pagehere
press
dan automatic connection with the new Silk
is produced./SVENSKA Av tekniska skälmåste vi göra en ny sida här
tryck
dan automatisk samband med den nya Silk

produceras./

ESPAÑOL Por razones técnicas, tenemos que hacer una nueva página aquí
prensa
conexión automática de dan con la nueva seda
es preparado. /

 

http://www.mariefredtriksson.eu/197-archiv-archive-arkiv-archivos/

 

AM.11. 03 . 2014 . DIENSTAG 23:25/PM.11 03. , 2014. Tuesday 23:25 /PM.11 03. , 2014. tisdag 23:25/11 03. , 2014. Martes 23:25 /

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

 

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.