ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN OÖ: Jeder zweite Unternehmer hat noch keine Kasse Wenn mit 1. Jänner die Steuerreform in Kraft tritt, kommt auch die zuletzt heftig diskutierte Registrierkassen=

pflicht. Mehr als die Hälfte der betroffenen Unternehmer habe noch keine Geräte, so die Wirtschaftskammer.

/Letzter Tag für Wiener Generali Center Heute ist der letzte Tag für das Generali Center in der Wiener Mariahilfer Straße. Der Einkaufstempel soll umgestaltet werden und 2017 wieder aufsperren./

Verwahrloster Hund in Container entdeckt Ein verwahrloster Schäferhund ist in einem Tierkadavercontainer im Bezirk Grieskirchen (OÖ) entdeckt worden. Sein Besitzer dachte, er sei nach einem Unfall bereits tot und entsorgte ihn. Die Behörden ermitteln wegen Tierquälerei./Heute Sonne, Wolken, windig Heute Nachmittag zeitweise Sonne, im Süden aber Hochnebel. Von Westen her zudem Wolken und in Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg allmählich etwas Regen, Schnee auf 1400 bis 1000m. Lebhafter bis starker Wind aus Ost bis Süd und meist minus 4 bis plus 4 Grad - am Alpenostrand stellenweise kälter, im Mittelgebirge des Westens milder./

Mitternachtssuppe Zutaten Portionen: 4 250 g Faschiertes (gemischt) 2 Esslöffel Öl öÖ 125 g Cabanossi 1 Stk. Zwiebel 2 Zehen Knoblauch 3 Esslöffel Paradeismark ö 250 g Paprika 350 g Bohnen 250 ml Rotwein 2 Päckchen Gemüsebouillon äü Salz Chiligewürz ü Zucker Chilischoten (mild; zur Dekoration) Zubereitung Für die Mitternachtssuppe das Faschierte im heißen Öl bei großer Hitze kräftig anbräunen. Cabanossi in Scheibchen kleinschneiden, die geschälte Zwiebel grob häckseln, Knoblauch schälen und durchpressen. Alles zum Faschierten geben und ordentlich durchbraten. Als nächstes das Paradeismark und den in schmale Streifchen geschnittenen Paprika dazufügen und mitbraten. Die Bohnenflüssigkeit mit Leitungswasser zu 500 ml auffüllen und das Faschierte damit löschen. Rotwein sowie die Suppenwürfel dazufügen, mit den Gewürzen und dem Zucker abschmecken und auf kleiner Gasflamme am Herd ca. 30 Minuten kochen. Kurz vor Ende der Garzeit die Bohnen darunter geben und die Mitternachtssuppe nach Geschmack würzen. Mit der Chilischote garniert servieren. Es gibt viele verschiedene Bohnensorten - probieren Sie für die Mitternachtssuppe einmal eine neue!/Weltweite Umfrage Die Welt ist überwiegend optimistisch für 2016 Das Glück lebt laut Gallup-Umfrage in Lateinamerika und ist atheistisch. Asiaten hoffnungsvoller als Europäer. /

ENGLISH OÖ: Every second entrepreneur does not have any cash, if the tax reform will come into force on January 1, is also the last hotly debated cash registers compulsory. More than half of the affected entrepreneurs have no equipment, so the Chamber of Commerce. / Last day for Vienna Generali Center Today is the last day for the Generali Centre in Vienna Mariahilferstraße. The shopping malls to be redesigned and 2017 unlock again. / Dilapidated dog in containers discovered A dilapidated Shepherd has been discovered in an animal carcass container in Grieskirchen (Upper Austria). Its owner thought he was already dead after an accident and discarded him. The authorities are investigating for animal cruelty. / Today sun, clouds, windy afternoon sun temporarily, in the south but low stratus. From the west also clouds and in Vorarlberg, South Tyrol and Salzburg gradually, little rain, snow at 1400 to 1000m. Lively to strong wind from east to south and mostly minus 4 to plus 4 degrees - on Alpenostrand places colder milder in the highlands of the West / Midnight soup. Ingredients Serves: 4 250g minced (mixed) 2 tablespoons oil öÖ 125g Cabanossi 1 pc onion 2 cloves garlic 3 tablespoons Paradeismark ö 250 g pepper 350 g beans 250 ml red wine 2 packets of vegetable bouillon AEU salt chili spice ü sugar chilies (mild; for. Decoration) preparation for the midnight soup minced in hot oil over high heat fry vigorously. Cabanossi chop into slices, chop the peeled onion coarsely, peel garlic and squeeze through. Give everything to minced and fry properly. Next, the Paradeismark and cut into narrow strip of paprika paste and fry. Fill the bean liquid with tap water to 500 ml and delete the minced it. Red wine and bouillon cubes to add, season to taste with the spices and the sugar and cook over a low gas flame on stove for about 30 minutes. Just before the end of cooking the beans and season including the midnight soup to taste. Serve with the chilli garnished. There are many different types of beans - try for the midnight soup once a new / global survey The world is predominantly optimistic in 2016. Luck lives according Gallup poll in Latin America and is atheistic!. Asians hopeful than Europeans.

SVENSKA OÖ: Varannan företagare inte har några kontanter, om skattereformen kommer att träda i kraft den 1 januari, är också den sista omdiskuterad kassaapparater obligatorisk. Mer än hälften av de drabbade företagare har ingen utrustning, så handelskammaren. / Sista dag för Vienna Generali Center Idag är sista dagen för Generali Centre i Wien Mariahilferstraße. Köpcentra göras om och 2017 låsa igen. / Förfallna hund i behållare upptäckte en förfallen Shepherd har upptäckts i en djurkropp behållare i Grieskirchen (Oberösterreich). Dess ägare trodde att han redan var död efter en olycka och kasseras honom. Myndigheterna utreder för djurplågeri. / Dag sol, moln, blåsigt eftermiddagssolen tillfälligt, i söder men låg stratus. Från väster också molnen och i Vorarlberg, Sydtyrolen och Salzburg gradvis, lite regn, snö 1400 till 1000m. Lively för stark vind från öst till söder och mestadels minus 4 till plus 4 grader - på Alpenostrand platser kallare mildare i högländerna i väst / Midnight soppa. Ingredienser Portioner: 4 250g malet (blandade) 2 msk olja OÖ 125g Cabanossi 1 st lök 2 vitlöksklyftor 3 msk Paradeismark ö 250 g peppar 350 g bönor 250 ml rödvin 2 paket av grönsaksbuljong AEU salt chili krydda ü socker chili (mild, för. dekoration) förberedelse för midnatt soppa malet i het olja på hög värme yngel kraftfullt. Cabanossi hugga i skivor, hacka skalad lök grovt, skal vitlök och pressa igenom. Ge allt till malet och yngel ordentligt. Därefter Paradeismark och skuren i smal remsa av paprika pasta och stek. Fyll bean vätskan med kranvatten till 500 ml och radera det malda den. Rött vin och buljongtärningar att lägga till, smaka av med kryddor och socker och koka över låg gaslåga på spisen i ca 30 minuter. Strax före slutet av matlagning bönorna och säsong inklusive midnatt soppa efter smak. Servera med chili garnerad. Det finns många olika typer av bönor - prova midnatt soppa en gång en ny / global undersökning Världen är övervägande optimistisk 2016. Tur lever enligt Gallupundersökning i Latinamerika och är ateistisk !. Asiater hoppfull än européer.

ESPANOL OÖ: Cada segundo empresario no tiene ningún dinero en efectivo, si la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero, es también el último de efectivo muy debatido registra obligatoria. Más de la mitad de los empresarios afectados no tienen el equipo, por lo que la Cámara de Comercio. / Último día para Viena Centro Generali Hoy es el último día para el Centro de Generali en Viena Mariahilferstraße. Los centros comerciales que se han rediseñado y 2017 de desbloqueo de nuevo. / Perro dilapidada en contenedores descubiertos Un pastor en ruinas se ha descubierto en un contenedor cadáver animal en Grieskirchen (Alta Austria). Su dueño pensó que ya estaba muerto después de un accidente y lo descarta. Las autoridades están investigando para la crueldad animal. / Hoy sol, nubes, viento sol de la tarde temporalmente, en el sur, pero estratos bajos. Desde el oeste también nubes y en Vorarlberg, Tirol del Sur y Salzburgo gradualmente, poca lluvia, nieve en 1400 a 1000m. Lively al fuerte viento del este al sur y sobre todo, menos de 4 a más de 4 grados - en lugares Alpenostrand más frío más leve en las tierras altas de la sopa / medianoche West. Ingredientes Porciones: 4 250 g de aceite picados (mixtos) 2 cucharadas OO 125g Cabanossi 1 cebolla pc 2 dientes de ajo 3 cucharadas Paradeismark ö 250 g de pimienta 350 g de judías 250 ml de vino tinto 2 paquetes de caldo de verduras chiles azúcar ü especias chile sal AEU (leve; para. Decoración) preparación de la sopa de la medianoche picada en aceite caliente sobre los alevines de alto calor vigorosamente. Cabanossi cortar en rodajas, picar el pelado toscamente cebolla, el ajo pelado y exprimir a través. Dar todo para picada y freír correctamente. A continuación, el Paradeismark y se corta en estrecha franja de pasta de pimentón y se fríen. Llenar el líquido de los frijoles con agua del grifo hasta 500 ml y eliminar el que picada. Cubos de vino y caldo rojo para agregar, sazonar al gusto con las especias y el azúcar y cocinar a fuego lento en la estufa de gas durante unos 30 minutos. Justo antes del final de la cocción de los frijoles y la temporada, incluyendo la sopa de la medianoche al gusto. Servir con los chiles adornados. Hay muchos tipos diferentes de frijoles - tratar de la sopa de la medianoche una vez que una nueva encuesta mundial / El mundo es predominantemente optimista en 2016. La suerte vive según encuesta de Gallup en América Latina y es ateo !. Los asiáticos esperanzados que los europeos.

AM.02.01. 2016 . SAMSTAG 00:05/SO/AM.02.01. 2016th Saturday 00: 05 / SO /AM.02.01. 2016:e Lördag 00: 05 / SO /Enm.02.01. 2016a Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN 20 Eingeschlossene bei Brand in Wien befreit Ein Werkstättenbrand hat kurz nach 4.00 Uhr in Wien-Wieden mehrere Autos und Motorräder zerstört. Die Feuerwehr musste ein Gebäude evakuieren und rund 20 Menschen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. /18-Jähriger stürzte durch Kuppel in die Tiefe In Linz ist ein 18-Jähriger Partygast aus St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) schwer verletzt worden. Der Mühlviertler brach durch die Plexiglaskuppel einer Überdachung und stürzte mehrere Meter in die Tiefe./Wien: 600.000 auf dem Silvesterpfad Die 26. Ausgabe des Wiener Silvesterpfads hat zahlreiche Menschen in die Innenstadt gelockt. Insgesamt waren laut Veranstalter Stadt Wien Marketing rund 600.000 Besucher auf dem Open-Air-Areal unterwegs, um den Jahreswechsel zu begehen. „Es war eine sehr gute Stimmung", so Stadt-Wien-Marketing-Chef Michael Draxler. Nennenswerte Zwischenfälle habe es keine gegeben: „Es ist nichts passiert, und das ist die gute Nachricht."/Neujahrskonzert der Philharmoniker im Livestream Zum 75. Mal laden die Wiener Philharmoniker heute zum traditionellen Neujahrskonzert. Am Pult steht mit Mariss Jansons ein erfahrener Maestro des Weltklassikevents. Der 72-jährige Lette schwingt bereits zum dritten Mal den Taktstock im Goldenen Saal des Musikvereins Auf dem Programm stehen rund 20 Walzer und Polkas vor allem der Musikerdynastie Strauß. Auch die Wiener Sängerknaben sind wieder durch zwei musikalische Einlagen vertreten. Das traditionsreiche musikalische Ereignis ist derzeit auf ORF2 und im Livestream zu sehen./Heute unbeständig, im S Sonne Im Süden recht sonnig, auch im Bergland allmählich etwas Sonne. Sonst häufig bewölkt und am Alpennordrand noch letzter Schneefall und Regen, Schneefallgrenze 600 bis 1200m. Vorübergehend Nordwestwind und -1 bis +7 Grad./Schinken-Eier Raclette

Zutaten für 4 Portionen 1 EL Butter 4 Stk Eier 1 Prise gehackter Schnittlauch 4 Schb magerer Schinken 500 g Raclette-Käse 1 Prise Salz und Pfeffer 2 EL Schlagobers 1 EL Wasser 4 Schb Weißbrot Zubereitung Zubereitung Obers, Wasser, Eier und Schnittlauch mit einem Schneebesen verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Pfanne erhitzen und in zerlassener Butter mit der verquirlten Masse zubereiten und warm stellen. Die Schinkenscheiben in den Raclette-Pfännchen etwas anbraten lassen und die Rühreier-Masse darauf verteilen. Den Raclette-Käse darüber schmelzen lassen und auf Weißbrotscheiben gleiten lassen./ Wiener Silvesterpfad Bildergalerie Rund 200.000 Besucher in den Nachmittagsstunden Bis in die Morgenstunden können die Besucher den Jahreswechsel feiern. /

SVENSKA 20 Fångad i Brand i Wien En gratis workshop brand har förstört flera bilar och motorcyklar strax efter 4,00 klocka i Wien-Wieden. Brandmännen var tvungna att evakuera en byggnad och ta 20 personer i säkerhet. Ingen skadades. / 18-årig kraschade genom domen i djupet i Linz är en 18-årig partygoer från Sankt Georgen an der Gusen (distrikt Perg) skadades allvarligt. Mühlviertler bröt igenom plexiglas kupol ett tak och föll flera meter djup / Wien :. 600.000 på Silvesterpfad den 26: e upplagan av Wien nyårs Path, många människor lockas in i stadens centrum. Enligt arrangören staden Wien Totalt fanns 600.000 besökare till marknadsföring friluftsområdet på väg att fira det nya året. "Det var en mycket bra humör", säger Stad Wien marknadsföring chief Michael Draxler. Noterbara händelser där hade varit ingen, "Ingenting har hänt, och det är de goda nyheterna." / Nyårskonsert av Philharmonic i Livestream för 75: e gången bjuda Wiens filharmoniker idag för den traditionella nyårskonsert. På skrivbordet står med Mariss Jansons en erfaren Maestro av World Classic Events. Den 72-årige Nicolette svänger för tredje gången stafettpinnen i Gyllene Salen i Musikverein på programmet ca 20 valser och polkor är främst musikern Strauss-dynastin. Wiens gosskör återigen representeras av två musikaliska inslag. Den traditionella musikevenemang kan för närvarande ses på ORF 2 och live stream. / Dag obeständigt, i södra solen i söder ganska soligt, i bergen gradvis lite sol. Annars ofta molnigt och norra kanten av Alperna fortfarande snöfall och regn, snö linje mellan 600 och 1200m. Av nordvästvindar och från -1 till 7 grader. / Ham-ägg Raclette 4 SchB vitt bröd Vispa Ingredienser för 4 portioner 1 msk smör 4 st ägg 1 nypa hackad gräslök 4 SchB mager skinka 500g raclette ost 1 nypa salt och peppar 2 msk vispgrädde 1 msk vatten beredning Beredning grädde, vatten, ägg och gräslök med en visp , Krydda med salt och peppar. Hetta upp en stekpanna och stek i smält smör med misshandlad massan och hålla sig varm. Skinka skivor i raclette pannor låt steka och distribuera kodade mass därpå. Låt raclette osten smält över den och skjut på skivor vitt bröd. / Wien Silvesterpfad bildgalleri Omkring 200.000 besökare på eftermiddagen tills pissa småtimmarna, kan besökarna fira nyår. /

ESPANOL 20 Atrapados en fuego en Viena Un incendio taller gratuito ha destruido varios coches y motocicletas poco después de 4.00 de reloj en Viena-Wieden. Los bomberos tuvieron que evacuar un edificio y llevar a 20 personas a la seguridad. Nadie resultó herido. / 18 años de edad, se estrelló a través de la cúpula en las profundidades en Linz es un asistente a la fiesta de 18 años de edad, de Sankt Georgen an der Gusen (Distrito Perg) resultó herido de gravedad. El Mühlviertler rompió la cúpula de plexiglás un dosel y cayó varios metros de profundidad / Viena :. 600.000 en el Silvesterpfad La 26a edición de la Ruta de Año Nuevo de Viena, mucha gente atraída hacia el centro de la ciudad. De acuerdo con la ciudad organizadora de Viena En total fueron 600.000 visitantes de la zona al aire libre comercialización en la manera de celebrar el Año Nuevo. "Fue un muy buen estado de ánimo", dijo el jefe de marketing de la ciudad Wien Michael Draxler. Incidentes notables había habido ninguno, "No ha pasado nada, y esa es la buena noticia." Concierto / del Año Nuevo de la Filarmónica en el livestream por el momento 75a invitar a la Filarmónica de Viena hoy para el Concierto de Año Nuevo tradicional. En la recepción se encuentra con Mariss Jansons un maestro experimentado de los acontecimientos del mundo Classic. El 72-años de edad, Nicolette balancea por tercera vez la batuta en el Salón Dorado de la Musikverein en el programa de aproximadamente 20 valses y polkas son principalmente el músico dinastía Strauss. Niños Cantores de Viena 'está representado de nuevo por dos interludios musicales. El evento musical tradicional actualmente se puede ver en ORF 2 y la transmisión en vivo. / Hoy no permanente, en el sur de sol en el sur muy soleado, en las montañas poco a poco el sol. De lo contrario, a menudo nublado y el extremo norte de los Alpes siguen última nevada y la lluvia, línea de nieve entre 600 y 1200m. Fuera de vientos del noroeste y de -1 a 7 grados. / Jamón-huevo Raclette 4 SCHB pan blanco Batir Ingredientes para 4 porciones 1 cucharada de mantequilla 4 piezas huevos 1 pizca de cebollino picado 4 SCHB 500g jamón magro queso raclette 1 pizca de sal y pimienta 2 cucharadas de crema batida 1 cucharada de agua Preparación Preparación crema, el agua, los huevos y el cebollino con un batidor , Sazone con sal y pimienta. Calentar una sartén y cocinar en la mantequilla derretida con la masa batida y mantenga caliente. Las lonchas de jamón en las bandejas raclette dejan freír y distribuir el revueltos respecto de masas. Permitir el queso raclette fundido sobre él y se deslizan sobre las rebanadas de pan blanco. / Viena Silvesterpfad galería de fotos Alrededor de 200.000 visitantes en la tarde hasta altas horas de la madrugada, los visitantes pueden celebrar el Año Nuevo. /

AM.03.01. 2016 . SONNTAG 00:05/MO/AM.03.01. 2016th Sunday 00: 05 / MO /AM.03.01. 2016:e Söndag 00: 05 / MO /Enm.03.01. 2016a Domingo 00: 05 / MO /

ENGLISH 20 Trapped in Fire in Vienna A free workshop fire has destroyed several cars and motorcycles shortly after 4.00 clock in Vienna-Wieden. The firefighters had to evacuate a building and bring 20 people to safety. No one was injured. / 18-year-old crashed through the dome into the depths In Linz is a 18-year-old partygoer from Sankt Georgen an der Gusen (District Perg) was seriously injured. The Mühlviertler broke through the Plexiglas dome a canopy and fell several meters in depth / Vienna:. 600,000 on the Silvesterpfad The 26th edition of the Vienna New Year's Path, many people lured into the city center. According to the organizer city of Vienna In total there were 600,000 visitors to the marketing open-air area on the way to celebrate the New Year. "It was a very good mood," said City Wien marketing chief Michael Draxler. Notable incidents there had been none, "Nothing has happened, and that's the good news." / New Year's Concert of the Philharmonic in the livestream for the 75th time invite the Vienna Philharmonic today for the traditional New Year's Concert. At the desk stands with Mariss Jansons an experienced Maestro of the World Classic Events. The 72-year-old Nicolette swings for the third time the baton in the Golden Hall of the Musikverein on the program approximately 20 waltzes and polkas are mainly the musician Strauss dynasty. The Vienna Boys' Choir is again represented by two musical interludes. The traditional musical event can currently be seen on ORF 2 and the live stream. / Today impermanent, in south sun In the south quite sunny, in the mountains gradually some sun. Otherwise often cloudy and the northern edge of the Alps still last snowfall and rain, snow line between 600 and 1200m. Out of northwesterly winds and from -1 to +7 degrees. / Ham-egg Raclette
4 SchB white bread Whisk Ingredients for 4 servings 1 tablespoon butter 4 pcs eggs 1 pinch of chopped chives 4 SchB lean ham 500g raclette cheese 1 pinch of salt and pepper 2 tbsp whipped cream 1 tablespoon water Preparation Preparation cream, water, eggs and chives with a whisk , Season with salt and pepper. Heat a frying pan and cook in melted butter with the beaten mass and keep warm. The ham slices in the raclette pans leave to fry and distribute the scrambled mass thereon. Allow the raclette cheese melted over it and slide on slices of white bread. / Vienna Silvesterpfad picture gallery Around 200,000 visitors in the afternoon until the wee small hours, visitors can celebrate the New Year. /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Letzte Zielpunkt-Filialen sperren zu Heute wird die Pleite der Supermarkt=

kette Zielpunkt endgültig für alle spürbar: Die letzten Filialen sperren für immer, exakt 42 sind es allein in Wien. Davor bekommen Schnäppchen=

jäger noch eine allerletzte Chance./

Skigebiete warten weiter auf Schnee Die Salzburger Skigebiete hoffen auf mehr Neuschnee im Jänner. Die Buchungen seien zwar stabil, viele Skiorte seien aber noch nicht ausgebucht. Derzeit fehlt der Tagesskigast, denn er bleibt bei der aktuellen Schneelage aus./Heute häufig trüb, im O kalt In den Niederungen Nebel oder Wolken. Auch im Bergland höchstens vorübergehend sonnig. Allmählich vor allem im Westen etwas Regen, oberhalb von 1000m Schneefall. Lebhafter Südostwind und minus 4 bis plus 6 Grad, in 2000m minus 6 bis 0 Grad./

Kartoffelgratin Zutaten für 4 Portionen 1 EL Butter zum Ausstreichen 1 Stk Ei 2 EL gemischte Kräuter zum Garnieren 500 g Kartoffeln (festkochend) 1 Stk Knoblauchzehe (gepresst) 1 Stk Knoblauchzehen 1 Prise Muskatnuß 3 EL Öl zum Anbraten 1 Prise Pfeffer 1 Prise Salz 250 g Schlagobers (oder Sauerrahm) Zubereitung Für das Kartoffelgratin die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden und in in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben, damit sie nicht braun werden. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Knoblauchzehen in der Hälfte teilen und die Auflaufform ebenfalls damit ausstreichen. Schlagobers, Salz, gepresste Knoblauchzehe, Pfeffer und Muskatnuss und die gemischten Kräuter sowie das Ei in einer Schüssel verrühren.Die Kartoffeln in die Auflaufform schichten und das Schlagobers=

gemisch über die Kartoffeln geben. Bei 200°C (Unter-/

Oberhitze) ca. 40 Minuten im Ofen backen. Kartoffelgratin mit grünem Salat servieren. Wer möchte kann zum Abschluß Käse über die Kartoffeln reiben./

Backaldrin Kornspitz startet in Mexiko Die Oberösterreicher zwischen Asten, Mexiko, Jordanien und Slums in Nairobi. /

ENGLISH Last destination branches to block Today the collapse of the supermarket chain target is final for all felt: The last branches terminate forever, precisely 42 there are, in Vienna alone. Prior to get bargain hunters still a last chance. / Resorts still waiting for snow, the Salzburg ski resorts are hoping for more snow in January. Although bookings were stable, many ski resorts are not yet fully booked. Currently the Tagesskigast missing because he stays out in the snow situation. / Today often turbid, in O cold in the lowlands fog or clouds. Even in the mountains more than temporarily sunny. Gradually especially in the West, little rain, above 1000m snowfall. Lively southeast wind and minus 4 to plus 6 degrees in 2000m minus 6 to 0 degrees. / Potato gratin Ingredients for 4 servings 1 tablespoon butter for smearing 1 pc egg 2 tbsp mixed herbs to garnish 500 g potatoes (waxy) 1 piece of garlic (pressed) 1 pc garlic cloves 1 pinch nutmeg 3 tablespoons oil for frying 1 pinch of pepper 1 pinch of salt 250 g whipped cream (or sour cream) Preparation for the potato peel the potatoes and cut into thin slices and place in a bowl with cold water, so they do not brown become. A baking dish with butter strikeouts. Share garlic cloves in half and also cross out the baking dish so. Whipped cream, salt, crushed garlic clove, pepper and nutmeg and the mixed herbs and the egg in a bowl layers verrühren.Die potatoes in the gratin dish and place the whipped mixture over the potatoes. At 200 ° C (lower / upper heat) Bake about 40 minutes in the oven. Serve potato gratin with green salad. Those who want to can rub over the potatoes to conclude cheese. / Backaldrin Kornspitz starts in Mexico The Upper Austrians between Asten, Mexico, Jordan and Slums in Nairobi. /

SVENSKA Sista destination grenar att blockera Idag kollapsen av stormarknads=

kedja målet är final för alla kände: De sista grenarna avslutas alltid, just 42 finns, enbart i Wien. Före få prisjägare fortfarande en sista chans. / Resorts väntar fortfarande på snö, är Salzburg skidorter hoppas på mer snö i januari. Även bokningar var stabila, många skidorter ännu inte fullbokade. För närvarande Tagesskigast saknas eftersom han stannar ute i snön situationen. / Dag ofta grumligt, i O kallt på låglandet dimma eller moln. Även i bergen mer än tillfälligt soligt. Gradvis särskilt i västvärlden, lite regn, över 1000m snöfall. Livlig sydost vind och minus 4 till plus 6 grader i 2000m minus 6 till 0 grader. / Potatisgratäng Ingredienser för 4 portioner 1 msk smör för smetar 1 st ägg 2 msk blandade örter att toppa 500 g potatis (vax) 1 bit vitlök (pressad) 1 st vitlöksklyftor 1 nypa muskotnöt 3 msk olja till stekning 1 nypa peppar 1 nypa salt 250 g vispad grädde (eller gräddfil) Förberedelse för potatis skala potatisen och skär i tunna skivor och lägg i en skål med kallt vatten, så att de inte brun vara. En ugnsform med smör utslagningar. Dela vitlöksklyftor i hälften och även stryka ugnsform så. Vispgrädde, salt, krossad vitlöksklyfta, peppar och muskot och de blandade örter och ägget i en skål lager verrühren.Die potatis i gratängform och placera den vispade blandningen över potatisen. Vid 200 ° C (lägre / övre värme) Grädda ca 40 minuter i ugnen. Servera potatisgratäng med grönsallad. De som vill kan gnida över potatisen att ingå ost. / Backaldrin Kornspitz startar i Mexiko den övre österrikarna mellan Asten, Mexiko, Jordanien och Slums i Nairobi. /

ESPANOL Últimos ramas de destino para bloquear Hoy el colapso de la meta de la cadena de supermercados es definitiva para todos sentían: Las últimas ramas terminan siempre, precisamente 42 que hay, en Viena solo. Antes de llegar los cazadores de gangas todavía una última oportunidad. / Resorts espera de nieve, las estaciones de esquí de Salzburgo están esperando más nieve en enero. Aunque las reservas se mantuvieron estables, muchas estaciones de esquí todavía no están completamente llenos. Actualmente la Tagesskigast falta porque se queda fuera de la situación de la nieve. / Hoy menudo turbia, en O frío en la niebla o nubes bajas. Incluso en las montañas más temporalmente soleado. Poco a poco, sobre todo en Occidente, poca lluvia, sobre las nevadas 1000m. Viento Lively sureste y menos de 4 a más de 6 grados en 2000m menos 6 a 0 grados. / Patata gratinado Ingredientes para 4 porciones 1 cucharada de mantequilla para untar 1 PC de huevo 2 cucharadas de hierbas mezcladas para adornar 500 papas g (cera) 1 diente de ajo (pulsado) 1 pc dientes de ajo 1 pizca de nuez moscada 3 cucharadas de aceite para freír 1 pizca de pimienta 1 pizca de sal 250 g de crema batida (o crema agria) Preparación para la patata Pelar las patatas y cortar en rodajas finas y colocar en un tazón con agua fría, por lo que no lo hacen marrón ser. Un plato para hornear con mantequilla ponches. Comparte dientes de ajo por la mitad y también cruzar el plato para hornear de modo. Crema batida, la sal, el diente de ajo machacado, la pimienta y la nuez moscada y las hierbas mezcladas y el huevo en un tazón capas patatas verrühren.Die en el plato gratinado y coloque la mezcla batida sobre las patatas. A 200 ° C (menor calor / superior) Hornear unos 40 minutos en el horno. Servir gratén de patatas con ensalada verde. Los que quieran pueden frotar las patatas para concluir queso. / Backaldrin Kornspitz comienza en México el Upper austriacos entre Asten, México, Jordania y tugurios de Nairobi. /

AM.04.01. 2016 . MONTAG 00:05/DI/AM.04.01. 2016th Monday 00: 05 / DI /AM.04.01. 2016:e Måndag 00: 05 / DI /Enm.04.01. 2016a Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Brand in ehemaligem Kinocenter in Wien Ein ehemaliges Kinocenter in Wien-Donaustadt ist gestern in Brand geraten. Die Flammen und der Rauch waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr war mit 68 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand./Mit Geldsuchtrick 850 Euro gestohlen 850 Euro haben Trickdiebe in einem Geschäft in Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) gestohlen. Unter dem Vorwand, Banknoten bestimmter Nummern zu suchen, lenkte ein englisch sprechendes Paar eine Verkäuferin ab, während einer der beiden zugriff./Lebensmittel per Mausklick: Nachfrage steigt Die Hauszustellung von Lebensmitteln hat vor 15 Jahren in Wien als Pilotversuch begonnen, mittlerweile wird sie von einigen Supermarktketten und kleineren Betrieben flächendeckend angeboten. Die Nachfrage steige, heißt es./Heute oft bewölkt, im O kalt Heute Nachmittag meist trocken und im Westen etwas Sonne, im Großteil Österreichs aber dicht bewölkt. Teils lebhafter Südostwind und von Ost nach West minus 8 bis plus 6 Grad./Nusstorte Zutaten für 12 Portionen 4 Stk. Eier 150 g Mehl (glattes) 120 g Feinkristallzucker 1 Packung Vanillezucker 150 g Walnüsse (geriebene) 1 Stk. Zitrone (die abgeriebene Schale) Nach Belieben Fett (für die Form) Nach Belieben Mehl (für die Form) Für die Creme 250 ml Milch 0.5 Packungen Vanillepuddingpulver 4 EL Kristallzucker 250 g Butter 100 g Walnüsse (geriebene) 1 Schuss Rum 80 g Staubzucker Nach Belieben Walnüsse (zum Bestreuen) Nach Belieben Walnüsse (Hälften, zum Dekorieren) Zubereitung Für die Nusstorte den Backofen auf 180°C vorheizen. Die Eier trennen und das Eigelb mit Vanillezucker und 1/3 des Zuckers schaumig rühren. Abgeriebene Zitronenschale unterrühren. Eiweiß mit dem restlichen Zucker steif schlagen und den Eischnee unter die Eigelb-Zucker-Masse heben. Mehl mit Walnüssen mischen und unter den Teig rühren. Eine Springform mit Butter einfetten und mit Mehl ausstreuen. Den Teig in die Form füllen und glatt streichen. Im Ofen ca. 35 Minuten backen. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Aus der Form lösen, komplett auskühlen lassen. In der Zwischenzeit aus dem Vanillepudding-Pulver, Zucker und der Milch laut Packungsanleitung einen Pudding zubereiten. Den Pudding abkühlen lassen und durch ein feines Sieb passieren. Butter mit Staubzucker schaumig schlagen und nacheinander Rum, Walnüsse und Vanillepudding unterrühren. Den gebackenen Tortenboden zwei Mal horizontal durchschneiden, so dass drei gleich große Böden entstehen. Einen Tortenboden auf eine Tortenplatte legen und 1/3 der Walnusscreme gleichmäßig darauf streichen. Den zweiten Tortenboden darauf setzen und die Hälfte der restlichen Creme darauf verteilen. Mit dem dritten Tortenboden abdecken und die Torte oben und am Rand ebenfalls dünn mit der Creme bestreichen. Den Rest der Walnusscreme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Die Torte rundherum mit Walnüssen bestreuen und mit Tupfern aus Walnusscreme verzieren. Auf jeden Cremetupfer eine Walnusshälfte legen und die Torte für 2 Stunden kalt stellen, dann servieren. Wenn's mal schnell gehen muss, kann die Nusstorte zur Not auch mit fertigen Wiener Böden zubereitet werden. /Wien Donaustadt:  Brand im ehema ligen Cineplexx   Der Brand war in einem Raum, den Obdachlose nutzten, ausgebrochen. Feueralarm auch in Favoriten. /

SVENSKA Brand i en före detta biografkomplex i Wien En tidigare Cinema Center i Wien-Donaustadt fattade eld i går. Lågorna och rök syntes från långt håll. Brandkåren var med 68 arbetsgrupper i drift. Ingen skadades. / Stolen med girighet Rick 850 Euro 850 Euro har Trickdiebe i en butik i Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) stulen. Under leta efter noter av vissa nummer förevändning, ångrade engelsktalande par en försäljare, medan en av de två tillgång / livsmedel med ett musklick :. Efterfrågan ökar Den hemleverans av mat har börjat i Wien som ett pilotprojekt för 15 år sedan, nu är det från Vissa livsmedelskedjor och mindre företag i hela landet erbjuds. Efterfrågan plattformar, säger de. / Dag ofta grumlig, kall eftermiddag lite sol, men moln tät i O mestadels torrt och i väst till stor del av Österrike. Lemon del livlig South vind och från öst till väst minus 8 till plus 6 grader. / Mutter tårta Ingredienser för 12 portioner 4 st. Ägg 150 g mjöl (vanligt) 120g strösocker 1 paket vaniljsocker 150 g valnötter (riven) 1 st. (Riven skal) Vid val av fett (för mögel) Vid fint mjöl (för formen) För 250ml mjölk 0,5 förpackningar vaniljsås pulver 4 msk strösocker 250 g smör 100 g valnötter (riven) 1 skott av rom 80 g florsocker Vid val valnötter (för Strö) Vid val Valnötter (halvor, att dekorera) förberedelse för muttern kakan ugnen till 180 ° C förvärma. Separera äggen och rör äggulor med vaniljsocker och 1/3 av socker pösigt. Rivet citronskal Rör. Vispa äggvitorna med resten av sockret till ett hårt skum och vänd äggvitorna i äggula-sockerblandningen. Blanda mjöl med valnötter och rör ner i smeten. En springform pan med smör och strö över mjöl. Häll smeten i formen och smidig. Grädda i ugnen i ca 35 minuter. Borttagande och låt svalna något. Släppning från formen, låt svalna helt. Under tiden från vaniljsås pulver, socker och mjölk enligt paketets anvisningar för framställning av en pudding. Låt den svalna pudding och stam genom en fin sil. Vispa smör med socker pösigt damm och sekventiellt med omrörning rom, valnötter och vaniljsås. Bakade pajskalet två gånger horisontellt klippas så att tre lika stora golv uppstår. Placera en paj skorpa på en pajform och 1/3 av valnötter jämnt betona det. Placera den andra kakan basen den och sprida halv av resterande grädde på den. Genom den tredje paj skalet och täcka kakan toppen och även strö på kanten tunn med grädde. Fyll resten av valnötter i en dispenser med sötad. Kakan runt strö över valnötter och dekorera med bomullstoppar från valnötter. I någon kräm kompresser placera en valnöt hälften och placera kakan för 2 timmar kallt, sedan servera. Om det måste gå snabba tider, kan valnöt kakan framställas vid behov även med de färdiga Wiener golv. / Wien Donaustadt: Brand i fd Cineplexx Branden var i ett rum som används hemlösa, utbröt. Brandlarm i Favoriter. /

ENGLISH Fire in a former cinema complex in Vienna A former cinema center in Vienna-Donaustadt caught fire yesterday. The flames and smoke were visible from afar. The fire brigade was with 68 task forces in operation. No one was injured. / Stolen with greed Rick 850 Euro 850 Euro have Trickdiebe in a shop in Kirchdorf an der Krems (Upper Austria) stolen. Under the pretext of looking for notes of certain numbers, relented English speaking couple a saleswoman, while one of the two access / food with a mouse click:. Demand increases The home delivery of food has started in Vienna as a pilot project 15 years ago, now it is from Some supermarket chains and smaller businesses nationwide offered. Demand platforms, they say. / Today often cloudy, cold afternoon some sun, but clouds dense in O mostly dry and in the West in large part of Austria. Part lively South wind and from east to west minus 8 to plus 6 degrees. / Nut cake Ingredients for 12 servings 4 pcs. Eggs 150 g flour (plain) 120g caster sugar 1 package vanilla sugar 150 g walnuts (grated) 1 pcs. Lemon (grated shell) At choice of fat (for mold) At choice flour (for the form) For the cream 250ml milk 0.5 packs custard powder 4 tablespoons granulated sugar 250 g butter 100 g walnuts (grated) 1 shot of rum 80 g powdered sugar At choice walnuts (for Sprinkle) At choice Walnuts (halves, to decorate) preparation for the nut cake the oven to 180 ° C preheat. Separate the eggs and stir the egg yolks with vanilla sugar and 1/3 of the sugar until fluffy. Grated lemon peel Stir. Whisk the egg whites with the remaining sugar until stiff and fold the egg whites into the egg yolk-sugar mixture. Mix flour with walnuts and stir into the batter. A springform pan with butter and sprinkle with flour. Pour batter into the mold and smooth. Bake in the oven for about 35 minutes. Remove and let cool slightly. Release from the mold, let cool completely. In the meantime, from the custard powder, sugar and milk according to package instructions to prepare a pudding. Let it cool pudding and strain through a fine sieve. Beat butter with sugar until fluffy dust and sequentially with stirring rum, walnuts and custard. The baked pie crust twice horizontally cut so that three equal floors arise. Place a pie crust on a pie plate and 1/3 of the walnuts evenly emphasize it. Place the second cake base it and spread half of the remaining cream on it. By the third pie shell and cover the cake top and also sprinkle on the edge thin with cream. Fill the rest of the walnuts in a dispenser with sweetened. The cake around sprinkle with walnuts and decorate with swabs from walnuts. In any cream swabs place a walnut half and put the cake for 2 hours cold, then serve. If it must go fast times, the walnut cake can be prepared if necessary even with the finished Wiener floors. / Vienna Donaustadt: Fire in the former Cineplexx The fire was in a room, used the homeless, erupted. Fire alarm in Favorites. /

ESPANOL Fuego en un antiguo complejo de cines en Viena Un antiguo centro de cine en Viena-Donaustadt se incendió ayer. Las llamas y el humo eran visibles desde lejos. El cuerpo de bomberos fue con 68 grupos de trabajo en la operación. Nadie resultó herido. / Stolen con avaricia Rick 850 Euro 850 Euro tiene Trickdiebe en una tienda en Kirchdorf an der Krems (Alta Austria) robado. Bajo el pretexto de buscar notas de ciertos números, cedió Inglés hablando pareja una vendedora, mientras que uno de los dos accesos / comida con un clic del ratón :. demanda aumenta la entrega a domicilio de alimentos ha comenzado en Viena como un proyecto piloto hace 15 años, ahora es de Algunas cadenas de supermercados y pequeñas empresas en todo el país ofrecen. Plataformas de la demanda, dicen. / Hoy menudo nublado, la fría tarde un poco de sol, pero las nubes densas en O mayormente seco y en Occidente en gran parte de Austria. Parte animado viento sur y de este a oeste, menos 8 a más de 6 grados. / Nut cake Ingredientes para 12 porciones 4 uds. Huevos 150 g de harina de azúcar impalpable 1 paquete de azúcar de vainilla 150 g de nueces (rallado) PC 1 (normal) 120g. Limón (rallado shell) En la elección de la grasa (para el molde) A flor de harina (para la forma) Para la crema de leche 250 ml de 0,5 paquetes de polvo de las natillas 4 cucharadas de azúcar granulada 250 g de mantequilla 100 g de nueces (rallado) 1 copita de ron 80 g de azúcar en polvo a las nueces de elección (por Espolvorear) En la elección de las nueces (mitades, para decorar) Preparación para el pastel de nuez el horno a 180 ° C de precalentamiento. Separar los huevos y mezclar las yemas con el azúcar de vainilla y 1/3 del azúcar hasta que quede esponjoso. Rallado Mezcle la cáscara de limón. Batir las claras de huevo con el azúcar restante a punto de nieve y doblar las claras de huevo a la mezcla de yema de huevo-azúcar. Mezclar la harina con las nueces y revuelva en la mezcla. Un springform pan con mantequilla y espolvorear con harina. Vierta la mezcla en el molde y suave. Hornear en el horno durante unos 35 minutos. Remoción y dejar que se enfríe un poco. Lanzamiento del molde, dejar enfriar por completo. Mientras tanto, a partir del polvo de las natillas, el azúcar y la leche de acuerdo con las instrucciones del paquete para preparar un budín. Deje que el pudín enfriar y colar por un colador fino. Batir la mantequilla con el azúcar hasta que el polvo esponjoso y secuencialmente con agitación ron, nueces y crema pastelera. La corteza de pastel al horno dos veces horizontalmente cortado de manera que surgen tres plantas iguales. Coloque una corteza de pastel en un molde para pastel y 1/3 de las nueces de manera uniforme enfatizarlo. Coloque la segunda base de torta y medio extendido de la crema restante en él. Por el tercer molde de tarta y cubrir la parte superior de la torta y espolvorear sobre el borde delgado con crema. Llenar el resto de las nueces en un dispensador con azucarada. La torta alrededor espolvorear con nueces y decorar con hisopos de nueces. En cualquier crema hisopos colocan una media nuez y poner el pastel durante 2 horas frío, luego servir. Si tiene que ir a tiempos rápidos, el pastel de nuez se puede preparar, si es necesario, incluso con los pisos Wiener terminados. / Viena Donaustadt: Fuego en la antigua Cineplexx El fuego estaba en una habitación, utiliza los sin techo, estalló. Alarma de incendio en Favoritos. /

AM.05.01. 2016 . DIENSTAG 00:05/MI/AM.05.01. 2016th Tuesday 00: 05 / MI /AM.05.01. 2016:e Tisdag 00: 05 / MI /Enm.05.01. 2016a Martes 00: 05 / MI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Um 6,1 Prozent mehr Arbeitslose Auf dem Arbeitsmarkt ist von Entspannung keine Spur - im Gegenteil. Im Dezember stieg die Arbeitslosenzahl um 6,1 Prozent. Über 475.000 Menschen waren im letzten Monat ohne feste Anstellung./

Nokia sichert sich Kontrolle über Alcatel-Lucent Der finnische Netzwerkaus=

rüster Nokia hat die letzte Hürde beim milliarden=

schweren Kauf des französisch-amerikanischen Konkurrenten Alcatel-Lucent genommen. Nach vorläufigen Angaben der französischen Finanzmarkt=

aufsicht AMF von heute nahmen knapp 80 Prozent der Alcatel-Aktionäre das Übernahmean=

gebot der Finnen an. Damit kann Nokia nun die Integration vorantreiben. Vom 14. Jänner an sollen die beiden Konzerne gemeinsam auftreten, wie Nokia erklärte./AUA fliegt erstmals mit Embraer Die Austrian Airlines (AUA) fliegen heute erstmals mit einer Embraer-Maschine. Die Airline hatte sich dazu entschlossen, 21 alte Fokker-Maschinen durch 17 gebrauchte Embraer-Flugzeuge zu ersetzen./Heute etwas Schnee, im W Regen Unbeständig mit etwas Schneefall, im Westen in tiefen Lagen auch Regen. Nur im Westen Sonnenfenster, im Großteil Österreichs den ganzen Tag bewölkt und im Osten eisiger Wind. Von Ost nach West minus 9 bis plus 7 Grad./

Sterzfrühstück Zutaten für 4 Portionen 200 g Roggenmehl 1.5 TL Salz 50 g Schmalz 0.5 l Wasser 200 g Weizenmehl Zubereitung Die Mehlsorten vermischen und in einer Pfanne ohne Fett rösten. Das Wasser um Kochen bringen und nach und nach die Mehlmasse übergießen und durchrühren. Das Schmalz in einer großen Pfanne erhitzen, den Teig hineingeben und salzen. Gut durchrösten und dabei immer wieder zerteilen, dass ein Sterz daraus wird. Mit einem frischen heißem Kaffee servieren. Sie können auch nur Weizenmehl verwenden. /

Arbeitslosigkeit 475.435 Menschen im Dezember ohne Job Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter. Anstieg in Wien doppelt so hoch wie im Bundesdurch=

schnitt. /

ENGLISH 6.1 per cent more unemployed in the labor market is of relaxation no trace - on the contrary. In December the number of unemployed rose by 6.1 percent. About 475,000 people were in the past month without permanent employment. / Nokia secures control of Alcatel-Lucent, the Finnish network equipment, Nokia has taken the last hurdle when multibillion-dollar purchase of the Franco-American rival Alcatel-Lucent. According to preliminary data of the French Financial Market Authority AMF today almost 80 percent of Alcatel's shareholders accepted the takeover offer of the Finns. Thus Nokia can now accelerate the integration. From January 14 to the two corporations should occur together as Nokia said. / AUA launches new route with Embraer, the Austrian Airlines (AUA) airport today for the first time with an Embraer machine. The airline had decided to replace 21 old Fokker aircraft by 17 cars Embraer aircraft. / Today some snow, in rain W Unstable with some snowfall in the West at low altitudes and rain. Only in the west sun window cloudy in most of Austria throughout the day and in the east icy wind. From east to west 9 to plus minus 7 degrees. / Mush breakfast Ingredients for 4 servings 200 g rye flour 1.5 tsp salt 50 g lard 0.5 l water 200 g flour Preparation Mix the flour and fry in a pan without fat. Bring the water to boil and pour gradually the flour mass and stir. Heat the lard in a large pan, add the dough and add salt. Well roast and thereby divide again and again that a mush is it. Serve with a fresh hot coffee. You can even use wheat flour. / Unemployment 475 435 people in December without a job Unemployment in Austria rises further. Increase in Vienna twice as high as the national average. /

SVENSKA 6,1 procent fler arbetslösa på arbetsmarknaden är av avkoppling inga spår - tvärtom. I december uppgick antalet arbetslösa ökade med 6,1 procent. Omkring 475.000 människor var i den senaste månaden utan fast anställning. / Nokia säkrar kontrollen över Alcatel-Lucent, det finska järnvägsnätet utrustning, har Nokia tagit det sista hindret när biljondollar köp av fransk-amerikanska rivalen Alcatel-Lucent. Enligt preliminära uppgifter i den franska finanstillsynsmyndigheten AMF idag nästan 80 procent av Alcatels aktieägare accepterat uppköpserbjudande av finländarna. Nokia kan alltså nu påskynda integrationen. Från och med januari 14 till de två företagen bör ske tillsammans som Nokia sade. / AUA lanserar ny rutt med Embraer, Austrian Airlines (AUA) flygplats i dag för första gången med en Embraer maskin. Flygbolaget hade beslutat att ersätta 21 gamla Fokker flygplan med 17 bilar Embraer flygplan. / Dag lite snö, i regn W Instabil med lite snöfall i West på låga höjder och regn. Endast i den västra solen fönstret molnigt i större delen av Österrike hela dagen och i östra isande vind. Från öst till väst 9 till plus minus 7 grader. / Mush frukost Ingredienser för 4 portioner 200 g rågmjöl 1,5 tsk salt 50 g ister 0,5 l vatten 200 g mjöl Förberedelser Blanda mjöl och stek i en kastrull utan fett. Ta med vatten att koka och häll gradvis mjöl massan och rör om. Värm ister i en stor kastrull, lägg degen och tillsätt salt. Väl stek och därigenom dela om och om igen att en gröt är det. Servera med en färsk varm kaffe. Du kan även använda vetemjöl. / Arbetslöshet 475 435 personer i December utan jobb Arbetslösheten i Österrike stiger ytterligare. Ökning av Wien dubbelt så hög som det nationella genomsnittet. /

ESPANOL 6,1 por ciento más de desempleados en el mercado laboral es de relajación ni rastro - por el contrario. En diciembre, el número de desempleados aumentó en 6,1 por ciento. Sobre 475.000 personas estaban en el mes pasado sin un empleo permanente. / Nokia asegura el control de Alcatel-Lucent, el equipo de red finlandesa, Nokia ha tomado el último obstáculo cuando compra multimillonaria del rival franco-estadounidense Alcatel-Lucent. De acuerdo con datos preliminares de la Autoridad francesa de los Mercados Financieros AMF hoy casi el 80 por ciento de los accionistas de Alcatel aceptado la oferta de adquisición de los finlandeses. Por lo tanto Nokia ahora puede acelerar la integración. Del 14 de enero al las dos corporaciones deben presentarse juntos como dijo Nokia. / AUA lanza nueva ruta con Embraer, el aeropuerto (AUA) Austrian Airlines hoy por primera vez con una máquina de Embraer. La aerolínea había decidido sustituir 21 aviones Fokker de edad por 17 coches de aviones Embraer. / Hoy un poco de nieve, con lluvia W inestable con algunas nevadas en el oeste en altitudes bajas y la lluvia. Sólo en la ventana de sol al oeste nublado en la mayor parte de Austria en todo el día y en el viento del este helado. De este a oeste a 9 ± 7 grados. / Mush desayuno Ingredientes para 4 personas 200 g de harina de centeno 1.5 cucharadita de sal 50 g de manteca de cerdo 0,5 l de agua 200 g de harina Preparación Mezclar la harina y freír en una sartén sin grasa. Lleve el agua a hervir y verter poco a poco la masa de harina y revuelva. Calentar la manteca en una sartén grande, agregar la pasta y añadir sal. Bien asado y con ello se dividen una y otra vez que un ruido de fondo es la misma. Servir con un café caliente fresco. Usted puede incluso utilizar la harina de trigo. / El desempleo 475 435 personas en diciembre sin un desempleo trabajo en Austria se eleva aún más. Aumenta en Viena dos veces mayor que el promedio nacional. /

AM.06.01. 2016 . MITTWOCH 00:05/DO/AM.06.01. 2016th Wednesday 00: 05 / DO /AM.06.01. 2016:e Onsdag 00: 05 / DO /Enm.06.01. 2016a Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Einigung mit Land: Kärntner Tierärzte beenden Streik Seit Jahresbeginn konnte auf den Kärntner Bauernhöfen nicht mehr geschlachtet werden, weil 80 Tierärzte in Streik getreten waren. Grund dafür: 20 Jahre lang gab es keine Tariferhöhung. Nun sicherte das Land mehr Geld zu, der Streik wurde beendet./Metallkugel von Traktor durchschlug Autoscheibe Schrecksekunde für einen Autofahrer in Grafenstein (Kärnten): Während der Fahrt durchschlug plötzlich eine 650 Gramm schwere Metallkugel seine Windschutzscheibe. Wie sich herausstellte, hatte ein Traktor den Teil verloren./Musikproduzent Robert Stigwood verstorben Der in Australien geborene Musikproduzent Robert Stigwood ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Stigwood arbeitete unter anderem als Manager für die Popgruppe Bee Gees und mit Eric Clapton zusammen, produzierte aber auch Musicals. Die Nachricht von seinem Tod wurde heute von Spencer Gibb, dem Sohn von Bee-Gees-Mitglied Robin Gibb, via Facebook veröffentlicht. Stigwood machte sich etwa mit Bühnenhits wie „Hair" und „Jesus Christ Superstar" einen Namen, fungierte als Produzent der filmischen Umsetzung der Rockoper „Tommy" von The Who sowie des Tanzfilms „Saturday Night Fever" mit John Travolta. Andrew Lloyd Webber, mit dem Stigwood mehrfach zusammengearbeitet hatte, erwies seinem Kollegen auf Twitter die Ehre: „Lebe wohl, geliebter Robert, der große Showmann, der mir so viel beigebracht hat."/Im O und S frostig, im W mild Heute wechselhaft mit etwas Regen oder Schneefall von Vorarlberg bis Oberösterreich. Von Ost nach West minus 6 bis plus 7 Grad./Zwiebelsuppe Zutaten Portionen: 4 Für die Zwiebelsuppe: 3 Stk Zwiebeln 40 g Butter 1 EL Mehl 3-4 EL Portwein (Porto) 1 1/2 l Hühnersuppe (siehe unten) ü Salz Pfeffer 3 Scheiben Weißbrot ß 75 g Käse (gerieben) ä Für die Hühnersuppe: 3 Stk Karotten 1 Stange Lauch 1 Stk Mairübe ü 1 Stk Nelke 1 Blatt Lorbeer 125 g Hühnerbrustfilet (oder 1 Schenkel) ü Salz Pfeffer Zubereitung Für die Zwiebelsuppe die Zwiebeln schälen und in große Scheiben schneiden. Die Butter in einer großen Kasserolle schmelzen und die Zwiebeln darin golden bräunen. Für die Hühnersuppe das Gemüse klein schneiden und alle Zutaten 20 Minuten mit 1 1/2 Liter Wasser kochen. Dann das Mehl daraufstreuen und kurz rühren. Mit Portwein ablöschen und die Suppe dazugeben. Auf schwacher Hitze 20 Minuten köcheln lassen. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. In der Zwischenzeit die Brotscheiben im Toaster oder im Backofen hellbraun rösten und in kleine Stückchen schneiden. Die Croûtons auf das Suppenschälchen aufteilen und die Suppe darauf gießen. Je nach Vorliebe kann noch etwas Käse auf die Suppe gestreut werden. Die Zwiebelsuppe 3-5 Minuten im Backofen mit Grill-Funktion knusprig backen. Die Zwiebelsuppe kann man beliebig auch mit Schalotten zubereiten oder auch mit roten Zwiebeln. Wer möchte, kann auch 250 ml Weißweihn zur Suppe dazugeben./Analyse ÖSV-Adler: Rücktritte, Formtiefs, Entwicklungshilfe Eine Spurensuche nach den Gründen für den Abwärtstrend im heimischen Skispringen. /

SVENSKA Avtal med Land: Kärnten veterinärer avsluta strejken sedan början inte längre kunde slaktas på Kärnten gårdarna eftersom 80 veterinärer strejkade. Anledning: 20 år fanns det ingen tullhöjning. Nu landet fått mer pengar, strejken avblåstes / metallkula av traktor krossade genom bilfönster skrämma för en bilist i Grafenstein (Kärnten). Under resan, en 650-grams metallkula plötsligt kraschade genom hans vindruta. Som det visade sig, hade en traktor förlorat del. / Musikproducent Robert Stigwood död föddes i Australien Musikproducent Robert Stigwood har avlidit vid en ålder av 81 år. Stigwood arbetade bland annat som chef för popgruppen Bee Gees och Eric Clapton, samt producerade musikaler. Nyheten om hans död släpptes idag av Spencer Gibb, son till Bee Gees medlem Robin Gibb, via Facebook. Stigwood gick omkring med scen hits som "Hair" och "Jesus Christ Superstar", ett namn som fungerade som en tillverkare av det filmiska genomförandet av rockopera "Tommy" av The Who och dansfilmen "Saturday Night Fever" med John Travolta. Andrew Lloyd Webber hade samarbetat vid flera tillfällen med Stigwood, visade sin kollega på Twitter äran ". Farväl, älskade Robert, den stora underhållare, som lärde mig så mycket" / O och S frostig, i W mild Idag kan ändras med en del regn eller snö Vorarlberg till Upper Austria. Från öst till väst minus 6 plus 7 grader / Löksoppa Ingredienser Portion :. 4 För Löksoppa: EL 3 st lök 40 g smör 1 mjöl 3-4 msk portvin (Porto) en halv liter kycklingsoppa (se nedan) över havssalt peppar 3 skivor vitt bröd ß 75 g ost (riven) ä för kycklingsoppa: 3 st morötter 1 purjolök 1 st Rova ü 1 st klyfta 1 lagerblad 125 g kycklingbröst (eller ett ben) över havet salt peppar Beredning Skala lök för Löksoppa och skär i stora bitar. Smält smöret i en stor kastrull smälta och bruna löken gyllene. För kycklingsoppa skär grönsakerna små, och alla ingredienser koka i 20 min med 1 1/2 liter vatten.
Då är det sant mjölet och rör kort. Deglaze med portvin och soppan att ge. Låt sjuda i 20 minuter på låg värme. Sedan krydda med salt och peppar. Samtidigt, rosta brödskivorna i brödrosten eller ugnen ljusbrun och skär i små bitar. De krutonger på soppskålar dela och häll soppan på det. Beroende på vad du föredrar fortfarande lite ost kan strös på soppan. Löksoppa 3-5 minuter i ugnen med grillfunktion baka krispig. Löksoppa du kan förbereda något med schalottenlök eller rödlök. Vem vill, även 250 ml Weißweihn för soppa kan lägga till / analys österrikarna. Avgångar, dålig formen, utvecklingsbistånd En sökning på orsakerna till den nedåtgående trenden i den inhemska backhoppning. /

ENGLISH Agreement with Country: Carinthian veterinarians end strike since the beginning could no longer be slaughtered at the Carinthian farms because 80 veterinarians were on strike. Reason: for 20 years there was no tariff increase. Now the country secured more money, the strike was called off / metal ball of tractor smashed through car window scare for a motorist in Grafenstein (Carinthia). During the trip, a 650-gram metal ball suddenly crashed through his windshield. As it turned out, a tractor had lost the part. / Music producer Robert Stigwood deceased was born in Australia Music producer Robert Stigwood has died at the age of 81 years. Stigwood worked among others as Manager for the pop group the Bee Gees and Eric Clapton, as well as produced musicals. The news of his death was released today by Spencer Gibb, son of Bee Gees member Robin Gibb, via Facebook. Stigwood went about with stage hits as "Hair" and "Jesus Christ Superstar" a name that served as a producer of the cinematic implementation of the rock opera "Tommy" by The Who and the dance film "Saturday Night Fever" with John Travolta. Andrew Lloyd Webber, had collaborated on several occasions with the Stigwood, proved his colleague on Twitter the honor: "Farewell, beloved Robert, the great showman, who taught me so much." / The O and S frosty, in W mild Today changeable with some rain or snow of Vorarlberg to Upper Austria. From east to west minus 6 to plus 7 degrees / Onion Soup Ingredients Servings:. 4 For the onion soup: EL 3 pcs onion 40 g butter 1 flour 3-4 tbsp Port wine (Porto) 1 1/2 l chicken soup (see below) above sea salt pepper 3 slices white bread ß 75 g cheese (grated) ä for the chicken soup: 3 pcs carrots 1 leek 1 pc Turnip ü 1 pcs clove 1 bay leaf 125 g chicken breast (or 1 leg) above sea salt pepper Preparation Peel the onions for onion soup and cut into large slices. Melt the butter in a large saucepan melt and brown the onions golden. For the chicken soup cut the vegetables small, and all the ingredients cook for 20 minutes with 1 1/2 liters of water. Then it true the flour and stir briefly. Deglaze with port wine and the soup to give. Simmer for 20 minutes over low heat. Then season with salt and pepper. Meanwhile, toast the slices of bread in the toaster or oven light brown and cut into small pieces. The croutons on the soup bowls divide and pour the soup on it. Depending on your preference still some cheese can be sprinkled on the soup. The onion soup 3-5 minutes in the oven with grill function bake crispy. The onion soup you can prepare any with shallots or red onions. Who wants to, even 250 ml Weißweihn for soup can add / analysis Austrians. Resignations, poor form, development aid
A search for the reasons for the downward trend in domestic ski jumping. /

ESPANOL Acuerdo con País: veterinarios de Carintia terminan huelga desde el principio ya no podía ser sacrificados en las granjas de Carintia ya 80 veterinarios estaban en huelga. Motivo: durante 20 años no hubo un aumento de tarifas. Ahora, el país consiguió más dinero, la huelga fue suspendida / bola de metal de tractor roto a través de la ventanilla del coche susto por un automovilista en Grafenstein (Carintia). Durante el viaje, una bola de metal de 650 gramos de repente se estrelló contra el parabrisas. Al final resultó que, un tractor había perdido la pieza. / Productor Música Robert Stigwood fallecido nació en Australia Música productor Robert Stigwood ha fallecido a la edad de 81 años. Stigwood trabajó entre otros como Gerente para el grupo pop los Bee Gees y Eric Clapton, así como los musicales producidos. La noticia de su muerte fue lanzado hoy por Spencer Gibb, hijo del miembro de Bee Gees Robin Gibb, a través de Facebook. Stigwood anduvo con éxitos teatrales como "Hair" y "Jesucristo Superstar", un nombre que sirvió como productor de la puesta en práctica cinematográfica de la ópera rock "Tommy" de The Who y la película de baile "Saturday Night Fever" con John Travolta. Andrew Lloyd Webber, ha colaborado en varias ocasiones con el Stigwood, demostró su colega en Twitter el honor: ". Adiós, querido Robert, el gran showman, que me enseñó mucho" / La O y S helada, en W leve Hoy cambiante con algo de lluvia o nieve de Vorarlberg de Alta Austria. De este a oeste, menos de 6 a más de 7 grados Cebolla Sopa / Ingredientes Porciones :. 4 Para la sopa de cebolla: EL 3 PC cebolla 40 g de mantequilla 1 harina 3/4 cucharada de vino de Oporto (Porto) 1 1/2 sopa l pollo (ver más abajo) sobre la sal del mar pimienta 3 rebanadas de pan blanco ß 75 g de queso (rallado) ä para la sopa de pollo: 3 PC zanahorias 1 puerro 1 pc Nabo ü PC 1 clavo de olor 1 hoja de laurel 125 g de pechuga de pollo (o 1 de la pierna) por encima de la pimienta sal marina Preparación Pelar las cebollas para la sopa de cebolla y cortar en rebanadas grandes. Derretir la mantequilla en una gran fusión en cacerola y dorar las cebollas de oro. Para la sopa de pollo cortar las verduras pequeñas, y todos los ingredientes cocer durante 20 minutos con 1 1/2 litros de agua. Entonces es cierto la harina y revuelva brevemente. Desglasar con vino de Oporto y la sopa de dar. Cocine a fuego lento durante 20 minutos a fuego lento. Luego sazonar con sal y pimienta. Mientras tanto, tostar las rebanadas de pan en la tostadora o luz del horno marrón y cortar en trozos pequeños. Los trocitos de pan en los platos de sopa dividen y verter la sopa en ella. Dependiendo de su preferencia todavía un poco de queso puede ser rociado en la sopa. La sopa de cebolla 3-5 minutos en el horno con la función grill crujiente hornear. La sopa de cebolla se puede preparar cualquier con chalotas o cebollas rojas. ¿Quién quiere, incluso 250 ml Weißweihn para la sopa puede añadir / análisis austriacos. Dimisiones, la falta de forma, la ayuda al desarrollo Una búsqueda de las razones de la tendencia a la baja en el salto de esquí nacional. /

AM.07.01. 2016 . DONNERSTAG 00:05/FR/AM.07.01. 2016th Thursday 00: 05 / FR /AM.07.01. 2016:e Torsdag 00: 05 / FR /Enm.07.01. 2016a Jueves 00: 05 / FR /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.