ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Starbucks plant Expansion nach Italien Der US-Kaffeegigant Starbucks wagt den Schritt in die Heimat von Espresso und Cappuccino. 30 Jahre nach der Gründung der Kette in Seattle will ihr Chef Howard Schulz Anfang 2017 erstmals eine Filiale in Italien eröffnen. „Das ist das wichtigste Projekt unserer Gruppe", sagte der 62-Jährige laut „Corriere della Sera" (Montag-Ausgabe). und WIFO: Österreichs Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs Österreichs Wirtschaft ist Ende 2015 konstant gewachsen. Zum dritten Mal hintereinander legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsabstand real um 0,3 Prozent zu. und dan Wiener „Parksheriffs" fanden 440 gestohlene Fahrzeuge In den vergangenen zwei Jahren sind durch das Fahndungssystem der Wiener „Parksheriffs" 440 gestohlene Fahrzeuge entdeckt worden. Bei 4.417 Fahrzeugen fehlt die aufrechte Zulassung. und Megastau vor Baustelle des Kaisermühlentunnels Durch die Großbaustelle wegen der Sanierung des Kaisermühlentunnels sowie der Auffahrt zur Südosttangente hat es heute Früh in Wien starke Verkehrsbehinderungen gegeben. Für kurze Zeit reichte der Stau bis Niederösterreich zurück. und dan Heute Regen und Schneefall Trüb und zeitweise regnerisch. Am Vormittag regnet es am meisten im Süden und Osten, am Nachmittag im Norden und Westen. In Vorarlberg kann es dann auch bis in tiefe Lagen schneien. Die Temperaturen: 0 bis 11 Grad. und weiteres Cremige Kastaniensuppe Zutaten für 4 Portionen 200 g Kastanien 1 Stk. Karotte 1 Stange Lauch 2 EL Butter 150 ml Weißwein 500 ml Gemüsebrühe 250 ml Schlagobers 1 Prise Salz 1 Prise Pfeffer 1 Prise Muskat 1 Prise Zimt 2 EL Petersilie 2 EL Staubzucker 1 Scheibe Schwarzbrot und Zubereitung In Winter und Herbst hat die cremige Kastaniensuppe Hochsaison. Das Schwarzbrot würfeln, in eine heiße Pfanne mit Öl geben, um dort kräftig anzurösten. Anschließend herausnehmen und bereitstellen. Mit einem scharfen Küchenmesser auf der gebogenen Fläche der Kastanien einritzen und diese in einen Topf mit heißem Wasser geben. Für 10 Minuten weich kochen. Anschließend die Kastanien schälen und zerhacken. Lauch und Karotten waschen und in feine Stücke zerhacken. Kastanien in einer Pfanne mit zerlassener Butter und Staubzucker karamellisieren. Karotten und Lauch hinzugeben, anbraten und Weißwein aufgießen. Alles kurzfristig köcheln. Gemüsebrühe und Schlagobers hinzuschütten.15 Minuten köcheln. Restlichen Schlagobers steif schlagen und frische Petersilie zerhacken. Stabmixer zur Hand nehmen und die Suppe pürieren. Vor dem Servieren mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss abschmecken. Mit einer Prise Zimt und Schwarzbrotwürfel garnieren. Die cremige Kastaniensuppe sieht noch appetitlicher aus, wenn man sie vor dem Servieren mit frischen Kräutern dekoriert. und weiter Australien Österreicherin im Outback vermisst Beim Ayers Rock? Auch Österreicher auf den Kap Verden abgängig. /

SVENSKA Starbucks planerar att expandera till Italien Den amerikanska kaffejätten Starbucks satsningar i hemmet av espresso och cappuccino. 30 år efter grundandet av kedjan i Seattle hennes chef Howard Schultz kommer först öppna en filial i Italien tidigt 2017:e "Detta är det viktigaste projektet av vår grupp", den 62-åriga sade, enligt "Corriere della Sera" (måndag upplagan). och WIFO: österrikiska ekonomin fortsätter att växa österrikiska ekonomin växte sent 2015 konstant. För tredje året i rad, bruttonationalprodukten (BNP) QoQ i reala termer med 0,3 procent. och Dan Wiener "Park Sheriffs 'hittade 440 stulna fordon under de senaste två åren har upptäckts av söksystemet i Wiener" Park Sheriffs "440 stulna fordon. Med 4,417 fordon giltig entré saknas. och Mega sylt byggandet av Kaisermühle tunneln genom byggarbetsplatsen för saneringen av Kaiser kvarn tunneln och ingången till östra tangent idag gav i Wien stark trafikproblem tidigt. För en kort lagringsperiod lämnas tillbaka till Lower Austria. och Dan dag Regn och snö dyster och ibland regnig. På morgonen det regnar mest i södra och östra, på eftermiddagen i norr och väster. I Vorarlberg, kan det då också slå djupt in i dalen. Temperaturer: 0 till 11 grader. och ytterligare Creamy kastanj soppa Ingredienser för 4 portioner 200 g kastanje 1 st. morot 1 purjolök 2 msk smör 150 ml vitt vin 500 ml grönsaksbuljong 250ml vispgrädde 1 nypa salt 1 nypa peppar en nypa muskot en nypa kanel 2 msk persilja 2 matskedar konditori "socker en skiva svart bröd och förberedelse på vintern och hösten krämig kastanj soppa högsäsong. De svarta bröd kuber, plats i en het panna med olja för att steka starkt där. Ta bort och ger sedan. Tälja med en vass kökskniv på den krökta ytan av kastanj och de sätter i en kastrull med hett vatten. koka tills de är mjuka i 10 minuter. Då skala och hacka kastanjer. Tvätta purjolök och morötter och skär i fina bitar. Chestnut caramelize i en kastrull med smält smör och florsocker. Tillsätt morötter och purjolök, yngel och häll vitt vin. Alla sjuda kort. Grönsaker och vispad grädde sjuda hinzuschütten.15 minuter. Återstående vispgrädde tills stel och hacka färsk persilja. ta stavmixer till hands och soppan puré. Innan servering med peppar, salt och muskot. Garnera med en nypa kanel och bruna bröd kuber. Den krämiga kastanj soppa ser ännu mer aptitretande när de dekorerade före servering med färska örter. och ytterligare Australien österrikiska i Outback saknas När Ayers Rock? Även österrikarna i Kap Verde abgängig. /

ENGLISH Starbucks plans to expand to Italy The US coffee giant Starbucks ventures into the home of espresso and cappuccino. 30 years after the founding of the chain in Seattle her boss Howard Schulz will first open a branch in Italy early 2017th "This is the most important project of our group," the 62-year-old said, according to "Corriere della Sera" (Monday edition). and WIFO: Austrian economy continues to grow Austrian economy grew late 2015 constant. For the third consecutive year, the gross domestic product (GDP) QoQ in real terms by 0.3 percent. and dan Wiener "Park Sheriffs' found 440 stolen vehicles in the past two years have been discovered by the search system of Wiener" Park Sheriffs "440 stolen vehicles. With 4,417 vehicles the valid admission missing. and Mega jam construction of Kaisermühle tunnel through the construction site for the redevelopment of the Kaiser mill tunnel and the entrance to the East tangent today gave in Vienna strong traffic problems early. For a short period of storage handed back to Lower Austria. and dan Today Rain and snow somber and at times rainy. In the morning it rains most in the south and east, in the afternoon in the north and west. In Vorarlberg, it may then also hit deep into the valley. Temperatures: 0 to 11 degrees. and further Creamy chestnut soup Ingredients for 4 servings 200 g chestnut 1 pc. carrot 1 leek 2 tbsp butter 150 ml white wine 500 ml vegetable stock 250ml whipping cream 1 pinch of salt 1 pinch of pepper 1 pinch nutmeg 1 pinch cinnamon 2 tablespoons parsley 2 tablespoons confectioners' sugar 1 slice black bread and preparation in winter and autumn, the creamy chestnut soup high season. The black bread cubes, place in a hot pan with oil to roast heavily there. Remove and provide then. Carve with a sharp kitchen knife on the curved surface of the chestnut and they put in a pan with hot water. cook until tender for 10 minutes. Then peel and chop the chestnuts. Wash leeks and carrots and chop into fine pieces. Chestnut caramelize in a pan with melted butter and icing sugar. Add the carrots and leeks, fry and pour white wine. All simmer shortly. Vegetable and whipped cream simmer hinzuschütten.15 minutes. Remaining whipped cream until stiff and chop fresh parsley. take hand blender on hand and the soup puree. Before serving with pepper, salt and nutmeg. Garnish with a pinch of cinnamon and brown bread cubes. The creamy chestnut soup looks even more appetizing when they decorated before serving with fresh herbs. and further Australia Austrian in Outback missing When Ayers Rock? Also Austrians in Cape Verde abgängig. /

ESPANOL Starbucks planea expandirse a empresas gigante del café Starbucks Italia Estados Unidos en la casa de café expreso y capuchino. 30 años después de la fundación de la cadena en Seattle su jefe Howard Schulz primera apertura de una sede en Italia 2017a temprano "Este es el proyecto más importante de nuestro grupo," los 62 años de edad, dijo, de acuerdo con el "Corriere della Sera" (edición del lunes). y la OMR: economía austríaca sigue creciendo la economía austriaca hizo tarde 2.015 constante. Por tercer año consecutivo, la intertrimestral del producto interno bruto (PIB) en términos reales en un 0,3 por ciento. y Dan Wiener "Parque del Sheriff encontrado 440 vehículos robados en los últimos dos años han sido descubiertos por el sistema de búsqueda de Wiener" Parque del Sheriff "440 vehículos robados. Con 4.417 vehículos de la admisión válida faltante. y Mega construcción mermelada de túnel Kaisermühle a través del emplazamiento de la obra para la remodelación del túnel molino de Kaiser y la entrada a la tangente Medio hoy en Viena dio problemas fuertes de tráfico temprano. Durante un corto período de almacenamiento devuelto a Baja Austria. y Dan Hoy Lluvia y nieve sombría y, a veces lluvioso. Por la mañana llueve más en el sur y el este, por la tarde en el norte y el oeste. En Vorarlberg, puede entonces también golpeado profundamente en el valle. Temperaturas: 0 a 11 grados. y más cremosa sopa de castañas Ingredientes para 4 porciones 200 g de castañas 1 PC. zanahoria 1 puerro 2 cucharadas de mantequilla 150 ml de vino blanco 500 ml de caldo de verduras 250 ml de crema de leche 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta 1 pizca de nuez moscada 1 pizca de canela 2 cucharadas de perejil 2 cucharadas de azúcar de los confiteros 1 rebanada pan negro y preparación en invierno y otoño, la estación cremosa sopa de castañas alta. Los cubos de pan negro, lugar en una sartén caliente con aceite para asar en gran medida allí. Retire y proporcionar a continuación. Tallan con un cuchillo de cocina afilado en la superficie curvada de la castaña y se ponen en una cazuela con agua caliente. cocinar hasta que estén tiernos durante 10 minutos. A continuación, pelar y picar las castañas. Lavar los puerros y las zanahorias y cortar en trozos finos. Castaño de caramelizar en una sartén con la mantequilla derretida y el azúcar glas. Añadir las zanahorias y los puerros, alevines y verter el vino blanco. Todo cocer a fuego lento en breve. De verduras y crema batida fuego lento minutos hinzuschütten.15. Resto de la crema batida hasta perejil fresco rígida y picar. tomar batidora de mano en mano y el puré de sopa. Antes de servir con pimienta, sal y nuez moscada. Decorar con una pizca de canela y los cubos de pan de color marrón. La sopa de castañas cremosa se ve aún más apetecible cuando decorados antes de servir con hierbas frescas. y aún más Australia Austria en Outback faltante Cuando Ayers Rock? También austriacos en Cabo Verde abgängig. /

AM.02.03. 2016 . MITTWOCH 00:05/DO/AM.02.03. 2016th Wednesday 00: 05 / DO /AM.02.03. 2016. Onsdag 00: 05 / DO /Enm.02.03. 2016a Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Pensionen: Einigung bei Einzelmaßnahmen Keine ganz große Reform aber doch eine Reihe von Einzelmaßnahmen haben gestern die Pensionsgespräche der Koalition als Ergebnis gebracht. Aufgewertet wird dabei die reformierte Pensionskommission, deren Vorschläge von der Regierung entweder umgesetzt oder durch Alternativen ersetzt werden müssen. Verbesserungen im System vereinbart wurden für Frauen. Größere Reformen will man bei der Invaliditätspension. und dann EZB drosselt bei ihren Anleihenkäufen leicht das Tempo Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihren umstrittenen Anleihenkäufen die Geschwindigkeit etwas verringert. Die Währungshüter nahmen in der Woche bis 26. Februar Staatstitel im Volumen von 12,15 Mrd. Euro in ihre Bücher, wie die EZB gestern in Frankfurt mitteilte. In der Woche davor waren es 12,57 Mrd. Euro gewesen. Mit den Käufen versuchen die Euro-Wächter, die Konjunktur im Währungsraum zu stützen und für mehr Inflation zu sorgen. Denn das Ziel einer Teuerung von knapp zwei Prozent, das die EZB als optimalen Wert für die Wirtschaft anstrebt, liegt in weiter Ferne. Im Februar rutschte die Teuerung im Währungsraum sogar wieder unter null: Ersten Schätzungen zufolge sanken die Preise um 0,2 Prozent. und dan weiters Heute zum Teil winterlich Im Großteil Österreichs zeitweise Schneefall oder Regen und dazu im Osten Sturmböen. Im Süden hingegen meist trocken und auch länger sonnig. Von Nord nach Süd minus 2 bis plus 11 Grad. und Warmer Nudelsalat Zutaten für 4 Portionen 1 EL Balsamico-Essig 50 g kleine italienische Oliven 1 Stk Knoblauchzehe, zerdrückt 500 g Nudeln 3 EL Olivenöl 1 Prise Pfeffer 3 EL Pinienkerne 150 g Rucolasalatblätter, zerkleinert 1 Prise Salz 4 Schb Schinken 60 g sonnengetrocknete Tomaten in Streifen 250 g Spinat Zubereitung Nudeln in einem Topf mit kochendem Wasser 10 Min. al dente garen. Abtropfen lassen und beiseite stellen. Öl, Essig und Knoblauch in einer Rührschüssel vermengen und beiseite stellen. Pinienkerne 6-7 Min. unter dem Backofengrill goldbraun rösten. Dabei alle 2 Min wenden. Beiseitestellen. Schinken in Streifen schneiden und in einer Pfanne mit ein wenig Fett 3 Min. knusprig braten. Nudeln, Pinienkerne, Schinkenstreifen, sonnengetrocknete Tomaten, Oliven und Rucolasalatblätter in eine Servierschüssel geben und umrühren. Dressing darüber geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit knusprigem italienischen Weißbrot und weiters Ski Alpin Hirscher hat Blut geleckt und will noch mehr Speed fahren "Dass ich's kann im Super-G, das habe ich mit zwei Podestplätzen und einem Sieg gezeigt". /

ENGLISH Pensions: agreement on specific measures not very great reform but a number of individual measures have yesterday the board calls the coalition brought as a result. Been upgraded while the Reformed Pension Commission, whose proposals must either be implemented by the Government or replaced by alternatives. Improvements in the system have been agreed for women. Major reforms you want in the invalidity pension. and then ECB restricts their bond purchases easy pace, the European Central Bank (ECB) has the speed reduced their controversial bond purchases something. The monetary authorities participated in the week to 26 February government bonds in the volume of 12.15 billion euros in their books, such as the ECB announced in Frankfurt yesterday. The week before it had been 12.57 billion euros. With the purchases try the Euro-guards to support the economy in the currency area and to provide for more inflation. Because the goal of an inflation rate of two percent, which aims at the ECB than optimum value to the economy, is still far. In February, inflation in the currency area slipped even below zero again: According to initial estimates, the prices decreased by 0.2 percent. and dan further Today partly wintry In the majority of Austria some snow or rain, and to the east of storm. In the south, however, mostly dry and sunny even longer. From north to south minus 2 to plus 11 degrees. and Warm pasta salad Ingredients for 4 servings 1 tbsp balsamic vinegar 50 g small Italian olives 1 pcs clove garlic, crushed 500 g noodles 3 tablespoons olive oil 1 pinch of pepper 3 tbsp pine nuts 150g Rocket salad leaves, crushed 1 pinch of salt 4 SchB ham 60 g sundried tomatoes in strips 250 g spinach cook cooking pasta in a pot of boiling water for 10 min. until al dente. Drain and set aside. Mix oil, vinegar and garlic in a bowl and set aside. Pine nuts roasted golden brown 6-7 min. Under the oven grill. Here turn every 2 minutes. Put aside. Cut ham into strips in a pan with a little fat 3 min. until crispy. the noodles, pine nuts, ham, sun-dried tomatoes, olives and rocket salad leaves in a serving bowl and stir. give dressing over and season with salt and pepper. With crusty Italian white bread and further Alpine Skiing Hirscher blood licked and want to drive more speed "That I can's Super-G, I showed with two podiums and a victory." /

SVENSKA Pensioner: överenskommelse om särskilda åtgärder inte mycket stor reform, men ett antal enskilda åtgärder har igår styrelsen kallar koalitionen kom som ett resultat. Uppgraderats medan det reformerade pensionssystemet kommissionen, vars förslag måste antingen genomföras av regeringen eller ersatts med alternativ. Förbättringar av systemet har kommit överens om för kvinnor. Viktiga reformer du vill ha i invalidpension. och sedan ECB begränsar deras obligationsköp lätt takt, Europeiska centralbanken (ECB) har hastigheten minskat sin kontroversiella obligationsköp något. De monetära myndigheterna deltog i veckan till 26 februari statsobligationer i volymen av 12,15 miljarder euro i sina böcker, såsom meddelade ECB i Frankfurt igår. Veckan innan det hade varit 12,57 miljarder euro. Med köpen prova Euro-vakterna att stödja ekonomin i valutaområdet och ge mer inflation. Eftersom målet med en inflation på två procent, vilket syftar till att ECB än optimalt värde till ekonomin, är fortfarande långt. I februari Inflationen i valutaområdet halkade till och med under noll igen: Enligt de första uppskattningarna priserna sjönk med 0,2 procent. och dan ytterligare Idag delvis vintrig I de flesta Österrike snö eller regn, och öster om storm. I söder, dock mestadels torrt och soligt ännu längre. Från norr till söder minus två till plus 11 grader. och Varma pastasallad Ingredienser för 4 portioner 1 msk balsamvinäger 50 g små italienska oliver 1 st vitlöksklyfta, krossad 500 g nudlar 3 msk olivolja 1 nypa peppar 3 msk pinjenötter 150g ruccola blad, krossade en nypa salt 4 SchB skinka 60 g soltorkade tomater i remsor 250 g spenat kockmatlagning pasta i en kastrull med kokande vatten under 10 minuter. tills al dente. Töm och ställ åt sidan. Blanda olja, vinäger och vitlök i en skål och ställ åt sidan. Pinjenötter rostade gyllenbrun 6-7 min. Under ugn grill. Här vänder varje 2 minuter. Bortsett poäng. Skär skinkan i strimlor i en kastrull med lite fett 3 min. Tills krispiga. nudlar, pinjenötter, skinka, soltorkade tomater, oliver och ruccolasallad löv i en serveringsskål och rör om. ge dressing över och krydda med salt och peppar. Med knaprig italienska vitt bröd och ytterligare Alpint Hirscher blod slickade och vill köra mer fart "som jag kan Super-G, jag visade med två pallplatser och en seger." /

ESPANOL Pensiones: un acuerdo sobre medidas específicas no muy grande, pero la reforma de una serie de medidas individuales tienen ayer la junta llama a la coalición traído como consecuencia. Han actualizado mientras que la Comisión de pensiones reformado, cuyas propuestas deberán ser ya sea implementado por el Gobierno o sustituido por otras alternativas. Las mejoras en el sistema han sido acordadas para las mujeres. Las principales reformas que quieren en la pensión de invalidez. y luego BCE restringe sus compras de bonos ritmo suave, el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido la velocidad de su polémica compra de bonos algo. Las autoridades monetarias participaron en la semana al 26 de febrero en los bonos del gobierno el volumen de 12,15 millones de euros en sus libros, como el BCE anunció ayer en Frankfurt. La semana anterior había sido de 12,57 millones de euros. Con las compras de tratar los Euro-guardias para apoyar la economía en la zona de la moneda y de darle mayor inflación. Debido a que el objetivo de una tasa de inflación de dos por ciento, lo que apunta a que el BCE valor óptimo para la economía, aún está lejos. En febrero, la inflación en la zona de la moneda se deslizó incluso por debajo de cero otra vez: Según las primeras estimaciones, los precios disminuyeron un 0,2 por ciento. y dan más Hoy en parte invernal En la mayoría de Austria un poco de nieve o lluvia, y al este de la tormenta. En el sur, sin embargo, en su mayoría seco y soleado incluso más tiempo. De norte a sur, menos de 2 a más de 11 grados. y pasta ensalada caliente Ingredientes para 4 porciones 1 cucharada de vinagre balsámico 50 g pequeña de aceitunas italianas PC 1 diente de ajo, aplastados 500 g de fideos de 3 cucharadas de aceite de oliva 1 pizca de pimienta 3 cucharadas de hojas de ensalada de piñones 150 g Rocket, triturados 1 pizca de sal 4 jamón SCHB tomates secados al sol en 60 g tiras de 250 g de espinacas cocinar cocción de la pasta en una olla de agua hirviendo durante 10 min. hasta que esté al dente. Escurrir y reservar. Mezclar el aceite, el vinagre y el ajo en un tazón y reservar. piñones tostados oro marrón 6-7 min. Bajo la parrilla del horno. Aquí gire cada 2 minutos. Aparte puntos. Cortar el jamón en tiras en una sartén con un poco de grasa 3 min. Hasta que estén crujientes. Los fideos, piñones, jamón, tomates secados al sol, aceitunas y ensalada de cohete deja en un recipiente para servir y revuelva. dar el aderezo sobre y se sazona con sal y pimienta. Con crujiente pan blanco italiano y más sangre Esquí alpino Hirscher lamido y quiere conducir más velocidad "A fin de lata Super-G, me presenté con dos podios y una victoria." /

AM.03.03. 2016 . DONNERSTAG 00:05/FR/AM.03.03. 2016th Thursday 00: 05 / FR /AM.03.03. 2016. Torsdag 00: 05 / FR /Enm.03.03. 2016a Jueves 00: 05 / FR /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Heumilch nun geschützte Marke in EU Die Europäischen Kommission hat die österreichische Heumilch als „geschützte traditionelle Spezialität" anerkannt. Die Milch wird fortan durch das Gütesiegel der EU vor Plagiaten aus den anderen EU-Staaten geschützt. UND WEITER Rekordergebnis für Flughafen Wien Der Flughafen Wien-Schwechat hat trotz einiger eingestellter Flüge 2015 einen Gewinnrekord erzielt. Grund dafür sind ein Passagierrekord und Einsparungen, wie der Flughafen heute bekanntgab. Die Dividende soll erhöht werden. Und Frau fing Bankomatkarten aus Post ab Eine bisher unbekannte Frau soll in Wien per Post zugesandte Bankomatkarten abgefangen und dann Bargeld behoben haben. Laut Polizei beträgt der Schaden mindestens 10.000 Euro. UND dan Raumfahrer nach fast einem Jahr zur Erde zurückgekehrt Nach fast einem Jahr im Weltall sind der US-Astronaut Scott Kelly und der Russe Michail Kornijenko von der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit den beiden Männern und ihrem russischen Kollegen Sergej Wolkow landete heute in der früheren Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien. und dan noch Kurze Wetterberuhigung In den nächsten Stunden wechselhaft mit ein paar Schauern und länger sonnig nur im Süden. Höchstwerte: 4 bis 12 Grad. und Rote Rüben Carpaccio mit Honig-Senf-Thymian Dressing Zutaten Portionen: 1 2 Knollen Rüben (rote, gekocht) ü 1 Handvoll Rucola 1 Handvoll Käse (geraspelt) ä 1 Handvoll Mandeln 1 Dose Mandarinenscheiben 6 EL Olivenöl ö 2 EL Senf (mittelscharf) 1 EL Honig 1 EL Thymian 1 EL Zitronensaft Salz Pfeffer (schwarz, aus der Mühle) ü Für das Dressing: Zubereitung Für das Rote Rüben Carpaccio mit Honig-Senf-Thymian Dressing den Honig in der Mikrowelle leicht erwärmen. Das Olivenöl mit dem Honig vermengen, anschließend den Senf und die übrigen Zutaten zufügen. Gut umrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Roten Rüben in hauchdünne Scheiben schneiden. Die Scheiben fächerartig in einem Kreis auf einen Teller anrichten. Die Mandeln in einer Pfanne ohne Fettzugabe anrösten. Den Rucola wie ein Nest in die Mitte auf die Rübenscheiben drapieren. Rundherum mit abgetropften Mandarinen ausgarnieren. Den geraspelten Käse hinzufügen. Anschließend 2-3 El vom Honig-Senf-Thymian Dressing über das Carpaccio träufeln. Anschließend die Mandeln darauf verteilen. Vor dem Servieren noch eine Prise frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer über das Rote Rüben Carpaccio mit Honig-Senf-Thymian Dressing geben. Zum Rote Rüben Carpaccio mit Honig-Senf-Thymian Dressing passt sehr gut frisches Baguette. und dan weiters Deutliches Quotenminus im ORF im Februar Nach einem stabilen Jänner ging es im Februar wieder bergab, unter anderem wegen ORFeins und des Vorjahreshits "… /

ENGLISH Heumilch now trademark in EU The European Commission, the Austrian Heumilch recognized as "protected traditional specialty". The milk is kept safe from all plagiarism from other EU countries by the seal of approval of the EU. AND CONTINUE record for Vienna Airport The Vienna International Airport has achieved despite some set flights 2015 profit record. This is due to a record number of passengers and savings, as the airport announced today. The dividend is to be increased. And women began debit cards from mail from an unknown woman is said to have intercepted been sent ATM cards in Vienna by mail and then fixed cash. According to police, the damage amounts to at least 10,000 euros. AND dan Spaceman after nearly a year returned to Earth After nearly a year in the universe of US astronaut Scott Kelly and Russian Mikhail Korniyenko of the International Space Station (ISS) are returned to Earth. The capsule with the two men and her Russian counterpart Sergei Volkov landed today in the former Soviet Republic of Kazakhstan in Central Asia. and dan still short weather reassurance In the next few hours changeable with some showers and longer sunny only in the south. Maximum values: 4 to 12 degrees. and beetroot carpaccio with honey mustard thyme dressing ingredients Servings: 1 2 tubers beets (red, cooked) ü 1 handful arugula 1 handful cheese (grated) ä 1 handful of almonds 1 can mandarin slices 6 tablespoons olive oil ö 2 tbsp mustard (medium hot) 1 tablespoon honey 1 tablespoon thyme 1 tbsp lemon juice salt pepper (black, from the mill) ü For the dressing: slightly warm preparation for the beetroot carpaccio with honey mustard dressing thyme honey in the microwave. The olive oil with the honey mix, then add the mustard and the remaining ingredients. Stir well and season with salt and pepper. Cut the beets into thin slices. The slices in a fan shape in a circle arrange on a plate. The almonds roast in a pan without fat. The rocket like a nest drape in the middle of the beet slices. Garnish all around with drained mandarins. Add the grated cheese. Then 2-3 El from honey mustard thyme dressing over the carpaccio trickle. Then spread the almonds on it. Before serving a pinch of freshly ground black pepper over the beetroot carpaccio with honey mustard dressing thyme give. For Beetroot Carpaccio with honey mustard thyme dressing goes well with fresh baguette. and dan further Significant rate minus the ORF in February after a stable January it went downhill again in February, partly because ORFeins and last year hit "... /

SVENSKA Heumilch nu varumärke i EU Europeiska kommissionen, den österrikiska Heumilch erkända som "skyddade traditionell specialitet". Mjölken förvaras säkert från alla plagiat från andra EU-länder av tätningen av godkännande av EU. OCH FORTSÄTT rekord för Vienna Airport Vienna International Airport har uppnåtts trots vissa fastställda flyg 2015 vinstrekord. Detta beror på ett rekordstort antal passagerare och besparingar, som flygplatsen i dag tillkännages. Utdelningen ska ökas. Och kvinnor började betalkort från e-post från en okänd kvinna sägs ha fångat upp sänts ATM-kort i Wien via mail och sedan fast kontant. Enligt polisen uppgår skadorna till minst 10.000 euro. Och Dan Spaceman efter nästan ett år återvände till jorden efter nästan ett år i universum amerikanska astronauten Scott Kelly och ryska Mikhail Korniyenko av den internationella rymdstationen (ISS) återförs till jorden. Kapseln med två män och hennes ryske kollega Sergej Volkov landade i dag i det forna Sovjet Kazakstan i Centralasien. och dan fortfarande kort väder trygghet Under de närmaste timmarna utbytbara med några duschar och längre soliga endast i söder. Maxvärden: 4 till 12 grader. och rödbeta carpaccio med honung senap timjan dressing ingredienser Portioner: 1 2 knölar rödbetor (röd, kokta) × 1 näve ruccola en handfull ost (riven) 1 handfull mandlar 1 kan mandarin skivor 6 msk olivolja O2 msk senap (medium varm) 1 msk honung 1 msk timjan 1 msk citronsaft salt peppar (svart, från kvarnen) u för förbandet: något varmt förberedelse för rödbeta carpaccio med honung senap dressing timjan honung i mikrovågsugnen. Olivolja med honung mix, tillsätt sedan senap och de resterande ingredienserna. Rör om ordentligt och krydda med salt och peppar. Skär rödbetorna i tunna skivor. Skivorna i en solfjädersform i en cirkel ordna på en tallrik. Mandl steka i en kastrull utan fett. Raketen som ett bo drapera i mitten av betor skivor. Garnera runt med dränerade mandariner. Tillsätt riven ost. Sedan 2-3 El från honung senap timjan dressing över carpaccio trickle. Sedan sprida mandel på det. Innan servering en nypa nymalen svartpeppar över rödbeta carpaccio med honung senap dressing timjan ge. För rödbeta Carpaccio med honung senap timjan dressing går bra med färsk baguette. och dan ytterligare betydande utsträckning minus ORF i februari efter en stabil januari det gick nedförsbacke igen i februari, delvis på grund ORFeins och förra året träff "... /

ESPANOL Heumilch ahora marca en la UE La Comisión Europea, el Heumilch austríaco reconocido como "especialidad tradicional protegida". La leche se mantiene a salvo de todo el plagio de otros países de la UE por el sello de aprobación de la UE. Y CONTINUAR récord de Aeropuerto Internacional de Viena Aeropuerto de Viena ha conseguido a pesar de un cierto sistema de registro 2015 vuelos beneficio. Esto se debe a un número récord de pasajeros y de ahorro, ya que el aeropuerto ha anunciado hoy. El dividendo se va a incrementar. Y las mujeres comenzaron las tarjetas de débito de correo de una mujer desconocida se dice que ha sido enviado interceptadas tarjetas de cajero automático en Viena por correo y luego se fija en efectivo. Según la policía, el daño asciende a al menos 10.000 euros. Y Dan astronauta después de casi un año regresó a la Tierra Después de casi un año en el universo de astronauta estadounidense de Scott Kelly y el ruso Mikhail Korniyenko de la Estación Espacial Internacional (ISS) se devuelven a la Tierra. La cápsula con los dos hombres y su homólogo ruso, Sergei Volkov aterrizó hoy en la ex república soviética de Kazajstán en Asia Central. y Dan todavía corta tranquilidad tiempo en las próximas horas cambiables con algunas lluvias y ya soleados sólo en el sur. Los valores máximos: 4 a 12 grados. y carpaccio de remolacha con ingredientes mostaza y miel de tomillo vestidores Raciones: 1 2 tubérculos remolacha (rojo, cocidos) × 1 puñado de rúcula queso 1 puñado (rallado) A 1 puñado de almendras 1 lata de rodajas de mandarina 6 cucharadas ö de aceite de oliva 2 cucharadas de mostaza (medio caliente) 1 cucharada de miel 1 cucharada de tomillo 1 cucharada de zumo de limón sal pimienta (negro, desde el molino) ü para el aderezo: preparación ligeramente caliente para el carpaccio de remolacha con mostaza y miel aderezo de miel de tomillo en el microondas. El aceite de oliva con la mezcla de miel, a continuación, añadir la mostaza y el resto de ingredientes. Mezcle bien y se sazona con sal y pimienta. Cortar las remolachas en rodajas finas. Las rodajas en forma de abanico en un círculo coloque en un plato. Las almendras asado en una sartén sin grasa. El cohete como una cortina nido en el medio de las rodajas de remolacha. Decorar con todo mandarinas drenados. Añadir el queso rallado. Luego de 2-3 El mostaza y miel de tomillo apósito sobre el goteo carpaccio. Luego se extendió las almendras en él. Antes de servir una pizca de pimienta recién molida negro sobre el carpaccio de remolacha con mostaza de miel vestidor dar tomillo. Por remolacha Carpaccio con mostaza de miel vestidor tomillo va bien con baguette fresco. y Dan tasa aún más significativo, menos el ORF en febrero después de A Enero estable que fueron cuesta abajo de nuevo en febrero, en parte porque ORFeins y el año pasado hit "... /

AM.04.03. 2016 . FREITAG 00:05/SA/AM.04.03. 2016th Friday 00: 05 / SA /AM.04.03. 2016. Fredag 00: 05 / SA /Enm.04.03. 2016a Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Ski alpin: US-Star Vonn muss Saison beenden Der Kampf um die große Kristallkugel im Weltcup ist für Lindsey Vonn vorbei. Die US-Amerikanerin gab heute ihr vorzeitiges Saisonende bekannt. Die am Samstag im Super-G von Soldeu erlittene Knieverletzung stellte sich als deutlich schwerer heraus als ursprünglich angenommen. Das Risiko weiterer Schäden war Vonn doch zu groß. „Ich habe heute eine schwere Entscheidung getroffen", teilte die 31-Jährige via Facebook mit. und Erdbeben in Indonesien: Tsunami-Warnung aufgehoben Vor der Küste Indonesiens hat sich ein starkes Erdbeben ereignet. Indonesien und Australien verhängten eine Tsunami-Warnung, hoben sie nach zwei Stunden aber wieder auf. Berichte über Todesopfer bestätigten sich zunächst nicht. Das Beben erreichte eine Stärke von 7,8. Über Schäden gab es noch keine Informationen. weiter mit Tod auf Skipiste nach Herzinfarkt In Kärnten ist heute Nachmittag auf einer Skipiste ein 65 Jahre alter Skilehrer aus Deutschland gestorben. Der Mann brach plötzlich zusammen, er dürfte auf der Piste einen Herzinfarkt erlitten haben. und Morgen Schneefall + Regen, kalt Morgen durchwegs dicht bewölkt und zeitweise Schneefall und Regen. Schneefallgrenze meist zwischen 300 und 700m. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und höchstens minus 1 bis plus 6 Grad. und weiters Fleischstrudel Zutaten für 4 Portionen 1 Stk Blätterteig 2 EL Creme fraiche 1 Stk Ei 1 Stk Ei (zum Bestreichen) 500 g Faschiertes (gemischt) 1 Stg Lauch 1 Schuss Milch (zum Bestreichen) 2 Stk Paprika (gelb und rot) 1 Prise Paprikapulver 1 Prise Salz & Pfeffer 2 EL Semmelbrösel 2 EL Tomatenmark 1 Stk Zwiebel Zubereitung Paprika, Lauch und Zwiebel klein schneiden und in etwas Fett glasig braten. Faschiertes hinzugeben und mitbraten bis es durch ist. Mit Salz, Pfeffer, Tomatenmark und etwas Paprikapulver würzen. Pfanne vom Herd nehmen. Die Masse mit dem verquirlten Ei, Semmelbrösel und Creme fraiche mischen. Auskühlen lassen. Den fertigen Blätterteig ausrollen und die ausgekühlte faschierte Masse darauf verteilen. Die Milch mit dem Ei verquirln. Den Fleischstrudel mit der Milch/Ei Mischung bestreichen und im vorgeheizten Backrohr bei ca. 180 Grad 40 min. goldbraun backen. Über das Faschierte vor dem Backen noch etwas geriebenen Käse geben. Zum fertigen Fleischstrudel passt sehr gut ein Blattsalat. und dann Fliegende Schuhe, siegende Austrianer in der Südstadt

Die Wiener Austria besiegt die Admira 3:0. /

ENGLISH Alpine skiing: US star Vonn has season end The fight for the big crystal globe in the World Cup is over for Lindsey Vonn. The American announced today a premature end of the season known. The Saturday suffered in the Super-G of Soldeu knee injury turned out to be more difficult than originally thought out. The risk of further damage was Vonn too great. "I made a difficult decision today", said the 31-year-old via Facebook. and Earthquake in Indonesia: Tsunami warning lifted off the coast of Indonesia, a strong earthquake occurred. Indonesia and Australia imposed a tsunami warning, they took after two hours but again. Reports of deaths not initially were confirmed. The quake had a magnitude of 7.8. About damage, there was no information. continue with death on ski slope after a heart attack in Carinthia afternoon has died of a ski trail a 65 year old ski instructor from Germany today. The man suddenly collapsed, he is likely to have suffered a heart attack on the slopes. and morning snow + rain, cold morning throughout densely cloudy, snow and rain. Snow line mostly between 300 and 700m. Lively to strong northwesterly wind and a maximum of minus 1 to plus 6 degrees. and further meat strudel Serves 4 1 pc pastry 2 tablespoons creme fraiche 1 pc egg 1 pcs egg (for brushing) 500 g minced (mixed) 1 Stg leek 1 dash of milk (for brushing) 2 pcs peppers (yellow and red) 1 pinch paprika 1 pinch of salt & pepper 2 tablespoons bread crumbs 2 tablespoons tomato paste 1 pc onion preparation red pepper, leek and onion cut into small pieces and fry in a little grease glassy. Add the minced meat and cook until it's through. Season with salt, pepper, tomato paste and a little paprika. Remove the pan from the heat. The mass with the beaten egg, breadcrumbs and sour cream mix. Let cool down. The final puff pastry roll out and spread the cooled minced mass thereon. verquirln The milk with the egg. The meat pie with milk / egg mixture and sprinkle and bake in preheated oven at 180 degrees for 40 minutes. golden brown. still give some grated cheese over the minced meat before baking. fits to produce meat strudel very well a leaf of lettuce. and then flying shoes, victorious Austrianer in Southtown Austria Vienna defeated the Admira 3: 0th /

SVENSKA Alpin skidåkning: US stjärna Vonn har säsongen avsluta kampen för den stora kristall världen i VM är över för Lindsey Vonn. Den amerikanska tillkännagav idag ett tidigt slut på säsongen kända. Lördagen led i Super-G i Soldeu knäskada visade sig vara svårare än vad man ursprungligen genomtänkt. Risken för ytterligare skador var Vonn alltför stor. "Jag gjorde ett svårt beslut i dag", sade 31-årige via Facebook. och Jordbävningen i Indonesien: Tsunami varning lyfte utanför Indonesien inträffade en kraftig jordbävning. Indonesien och Australien införde en tsunamivarning, de tog efter två timmar men igen. Rapporter om dödsfall som inte ursprungligen bekräftades. Skalvet hade en magnitud på 7,8. Om skador, det fanns ingen information. fortsätta med döden på skidbacken efter en hjärtattack i Kärnten eftermiddag har dött av en skidspår en 65 år gammal skidlärare från Tyskland idag. Mannen plötsligt kollapsade, han sannolikt kommer att ha drabbats av en hjärtattack på sluttningarna. och morgonen snö + regn, kall morgon hela tätt molnighet, snö och regn. Snögränsen mestadels mellan 300 och 700. Livlig till stark nordvästlig vind och ett maximum av minus 1 till plus 6 grader. och ytterligare kött strudel 4 portioner 1 st bakverk 2 msk creme fraiche 1 st ägg 1 st ägg (för att borsta) 500 g hackad (blandad) en Stg purjolök en skvätt mjölk (för att borsta) 2 st paprikor (gul och röd) en nypa paprika en nypa salt och peppar 2 msk ströbröd 2 msk tomatpuré 1 st lök förberedelse röd paprika, purjolök och lök skuren i små bitar och stek i lite fett glasartad. Tillsätt köttfärs och koka tills den är igenom. Krydda med salt, peppar, tomatpuré och en liten paprika. Ta bort kastrullen från värmen. Massan med uppvispat ägg, ströbröd och gräddfil mix. Kylning ledighet. Den slutliga smördeg rulla ut och sprida den kylda malet massa därpå. verquirln Mjölken med ägget. Kött cirkel med mjölk / ägg blandningen och strö och baka i ugnen på 180 grader i 40 minuter. gyllenbrun. ändå ge lite riven ost över köttfärs innan bakning. passar att producera kött strudel mycket väl ett löv av sallat. och sedan flyga skor, seger Austrianer i Southtown Österrike Wien besegrade Admira 3: 0: e /

ESPANOL Esquí alpino: Vonn estrella de Estados Unidos tiene un extremo temporada La lucha por el gran globo de cristal en la Copa del Mundo se ha acabado para Lindsey Vonn. El estadounidense ha anunciado un fin prematuro de la temporada conocida. El Sábado sufrió en el Super-G de la lesión en la rodilla Soldeu resultó ser más difícil de lo originalmente pensado. El riesgo de daño adicional fue Vonn demasiado grande. "Tomé una decisión difícil hoy en día", dijo el jugador de 31 años de edad, a través de Facebook. y Terremoto en Indonesia: Alerta de tsunami levantó de la costa de Indonesia, se produjo un fuerte terremoto. Indonesia y Australia impusieron una alerta de tsunami, tomaron al cabo de dos horas, pero una vez más. Los informes de muertes inicialmente no fueron confirmados. El sismo tuvo una magnitud de 7,8. Acerca de daños, no había información. continuar con la muerte en pista de esquí después de un ataque al corazón en Carintia tarde ha muerto de una pista de esquí de un instructor de esquí 65 años de edad a partir de la Alemania actual. El hombre se desplomó de repente, es probable que hayan sufrido un ataque al corazón en las pistas. y la nieve por la mañana + lluvia, frío por la mañana a lo largo densamente nublado, la nieve y la lluvia. Línea de nieve sobre todo entre 300 y 700 metros. Animado al fuerte viento hacia el noroeste y un máximo de menos de 1 a más de 6 grados. y aún más strudel de carne Ingredientes para 4 personas 1 PC pastelería 2 cucharadas de crema espesa 1 PC de huevo PC 1 huevo (para el cepillado) 500 g picada (mixta) 1 Stg puerro 1 chorrito de leche (para el cepillado) 2 piezas de pimientos (amarillo y rojo) 1 pizca pimentón 1 pizca de sal y pimienta rallado 2 cucharadas de pan 2 cucharadas de pasta de tomate 1 pc preparación de cebolla pimienta roja, el puerro y la cebolla cortada en trozos pequeños y se fríen en un poco de grasa vítreo. Añadir la carne picada y cocinar hasta que sea a través. Sazonar con sal, pimienta, pasta de tomate y un poco de pimentón. Retire la sartén del fuego. La masa con huevo batido el, pan rallado y amarga mezcla de crema. Enfriamiento licencia. La masa de hojaldre final de desplegar y se extendió la masa picada se enfría al respecto. verquirln La leche con el huevo. El pastel de carne con leche de mezcla / huevo y espolvorear y cocer en el horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. doradas. aún así dar un poco de queso rallado sobre la carne picada antes de la cocción. se ajusta para producir strudel de carne muy bien una hoja de lechuga. y luego volar zapatos, Austrianer victorioso en Ciudad del Sur
Austria Viena derrotó al Admira 3: 0 ª /

AM.05.03. 2016 . SAMSTAG 00:05/SO/AM.05.03. 2016th Saturday 00: 05 / SO /AM.05.03. 2016. Lördag 00: 05 / SO /Enm.05.03. 2016a Sábado 00: 05 / SO /

 

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN OMV-Aufsichtsratschef Oswald tritt am 18. Mai zurück OMV-Aufsichtsrats=

vorsitzender Peter Oswald, Chef von Mondi Europe & International, tritt zurück: Er werde sein Mandat mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung (HV) am 18. Mai niederlegen, teilte die OMV heute mit. Grund dafür sei, dass sich die zeitlichen Anforderungen sowohl bei Mondi als auch bei der OMV in den letzten Monaten signifikant erhöht hätten, so Oswald laut Mitteilung. UND dann Weinernte fiel 2015 wieder besser aus Die Weinernte ist im Vorjahr deutlich besser ausgefallen als 2014. Trotz Hitze und Hagels lag der Ertrag mit 2,3 Millionen Hektolitern um zwei Prozent über dem Ernteschnitt der vergangenen fünf Jahre. Gegenüber dem Vorjahr gab es ein Plus von 13 Prozent. Viel Sonnenschein machte die Trauben süß. und Große Probleme bei Lehrlingssuche in Wien Viele Wiener Betriebe haben große Probleme bei der Lehrlingssuche - obwohl viele Jugendliche noch ohne Lehrstelle sind. Denn einem großen Teil von ihnen mangelt es an grundlegenden Mathematik- und Sprachkenntnissen. und weiter Heute aufgelockert mit Sonne n Heute Nachmittag zeitweise sonnig, nach Westen zu zieht es aber langsam zu, es bleibt aber trocken. Allmählich weniger Wind und Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. und Zauberpudding mit Erdbeeren Zutaten für 4 Portionen 1 Packung Erdbeerpudding=

pulver 500 ml Milch 2 EL Zucker 1 Packung Vanillezucker Nach Belieben Lebensmittelfarbe (rot) 1 TL Backpulver 100 ml Schlagobers 0.5 TL Zucker 400 g Erdbeeren Zubereitung Für den Zauberpudding mit Erdbeeren als erstes die Erdbeeren waschen, putzen in Würfel schneiden und eventuell etwas Zuckern (vielleicht ein paar Erdbeeren für die spätere Dekoration zurücklegen). Dann aus dem Erdbeerpudding=

pulver, der Milch, dem Zucker und zusätzlich dem Vanillezucker, wie gewohnt und nach Packungsanleitung einen Pudding zubereiten. Dabei (während des Kochens) mit der Lebensmittelfarbe selbst den gewünschten Farbton bestimmen (optional). Den heißen Pudding anschließend in eine größere Schüssel geben, direkt das Backpulver hinzufügen, und mit einem Mixer ca. 10 Minuten lang aufschlagen. Die Creme anschließend sofort in eine Schüssel, oder in Gläser mit den Erdbeeren schichten und für ca. 2 Stunden kaltstellen. Vor dem Servieren noch das Schlagobers mit dem Zucker steif schlagen, und den Zauberpudding damit (und evtl. mit einer Erdbeere) dekorieren. Den Zauberpudding mit Erdbeeren, kann man natürlich auch mit anderen Puddingsorten zubereiten. und dan weiters Die Farbe Schwarz Ist es möglich, eine Farbe zu besitzen? Ein Bildhauer sichert sich die Rechte am schwärzesten Schwarz. /

ENGLISH OMV Supervisory Board Chairman Oswald occurs on May 18 back OMV Chairman Peter Oswald, CEO of Mondi Europe & International, resigns, saying he would from his seat at the next general meeting (AGM) resign on May 18, OMV announced today. Reason for this is that the time requirements have significantly increased in both Mondi and at OMV in recent months, so Oswald loud message. AND then wine harvest was in 2015 again better the wine harvest is significantly better than in the previous year failed in 2014. Despite the heat and hail was the income at 2.3 million hectoliters to two percent above the harvest average of the past five years. Compared to last year there was an increase of 13 percent. Much sunshine made the grapes sweet. and Big problems apprentice search in Vienna Many Viennese companies have major problems in apprentice search - although many young people are still without an apprenticeship. Because a large part of them lack basic math and language skills. and continue today loosened with sun afternoon n Today partly sunny westward prefers but slowly, but it remains dry. Gradually less wind and temperatures between 2 and 10 degrees. and magic pudding with strawberries Ingredients for 4 servings 1 package strawberry custard powder 500 ml milk 2 tablespoons sugar 1 package vanilla sugar At choice of food coloring (red) 1 tsp baking powder 100 ml whipped cream 0.5 tsp sugar 400 g strawberries Preparation for the magic pudding with strawberries first wash the strawberries, brush cut into cubes and possibly some sugars (perhaps a few strawberries for later decoration cover). Then prepare a pudding from the strawberry custard powder, milk, sugar and vanilla sugar in addition to, as usual, and according to package instructions. Here (during cooking) with food coloring even the desired hue determining (optional). then enter the hot pudding into a larger bowl, directly add the baking powder, and beat with a mixer for about 10 minutes. The cream then layers immediately into a bowl, or in glasses with the strawberries and chill for about 2 hours. until stiff before serving even the whipped cream with the sugar, and the magic pudding so (and possibly with a strawberry) decorate. The magic pudding with strawberries, you can of course also prepare other puddings. and dan further The Black Is it possible to have a color? A sculptor has secured the rights to the blackest black. /

SVENSKA OMV Förvaltningsrådet ordförande Oswald sker den 18 maj tillbaka OMV ordförande Peter Oswald, vd för Mondi Europe & International, avgår, säger han skulle från sin plats vid nästa bolagsstämma (årsstämma) avgå den 18 maj, OMV meddelade idag. Anledningen till detta är att tidskraven har ökat kraftigt i både Mondi och OMV under de senaste månaderna, så Oswald högt budskap. OCH sedan vinskörden var 2015 återigen bättre vinskörden är betydligt bättre än föregående år misslyckades 2014. Trots värmen och hagel var intäkterna på 2,3 miljoner hektoliter till två procent över skörden genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med förra året var det en ökning med 13 procent. Mycket solsken gjorde druvor söt. och Stora problem lärling sökning i Wien Många Wien företag har stora problem i lärling sökning - även om många unga människor är fortfarande utan en lärlingsutbildning. Eftersom en stor del av dem saknar grundläggande matematiska och språkkunskaper. och fortsätter idag lossas med sol eftermiddag n Idag delvis soligt västerut föredrar men långsamt, men det är torrt. Gradvis mindre vind och temperaturer mellan 2 och 10 grader. och magisk pudding med jordgubbar Ingredienser för 4 portioner 1 paket jordgubbar vaniljsås pulver 500 ml mjölk 2 msk socker 1 paket vaniljsocker Vid val av karamellfärg (röd) 1 tsk bakpulver 100 ml vispgrädde 0,5 tsk socker 400 g jordgubbar Förberedelser för den magiska pudding med jordgubbar först tvätta jordgubbar, borste skuren i kuber och möjligen vissa sockerarter (kanske några jordgubbar för senare dekoration omslag). förbereda sedan en pudding från jordgubbar vaniljsås pulver, mjölk, socker och vaniljsocker förutom, som vanligt, och enligt paketets anvisningar. Här (under tillagning) med karamellfärg även önskad nyans bestämma (tillval). sedan in den varma pudding i en större skål, direkt lägga bakpulver och slå med en mixer i ca 10 minuter. Krämen då lagren omedelbart i en skål eller i glas med jordgubbar och kyla i cirka två timmar. tills stel före servering även den vispade grädden med sockret, och den magiska pudding så (och eventuellt med en jordgubbe) dekorera. Det magiska pudding med jordgubbar, kan du naturligtvis även framställa andra puddingar. och dan vidare den svarta är det möjligt att ha en färg? En skulptör har säkrat rättigheterna till det svartaste svart. /

ESPANOL Consejo de Supervisión Presidente OMV Oswald se produce de mayo 18 Regreso OMV Presidente Peter Oswald, CEO de Mondi Europe & International, renuncia, diciendo que iba desde su asiento en la próxima reunión general (AGM) renunciar el 18 de mayo de OMV ha anunciado hoy. La razón de esto es que los requisitos de tiempo han aumentado significativamente, tanto en Mondi y en OMV en los últimos meses, por lo que Oswald mensaje alto. Y a continuación, la cosecha del vino en 2015 fue de nuevo mejor la cosecha de vino es significativamente mejor que en el año anterior fracasó en 2014. A pesar del calor y el granizo fue el ingreso en 2,3 millones de hectolitros al dos por ciento por encima del promedio de la cosecha de los últimos cinco años. En comparación con el año pasado hubo un incremento del 13 por ciento. Mucho sol hizo la uva dulce. Los grandes problemas y la búsqueda de aprendiz en Viena Muchas empresas vienesas tienen grandes problemas en busca aprendiz - aunque muchas personas jóvenes todavía no tienen un aprendizaje. Debido a que una gran parte de ellos carecen de conocimientos básicos de matemáticas y lenguaje. y continuar aflojó hoy en día con sol de la tarde n Hoy en día parcialmente soleado hacia el oeste prefiere pero poco a poco, pero sigue siendo seco. Poco a poco menos viento y temperaturas de entre 2 y 10 grados. y el pudín de magia con fresas Ingredientes para 4 porciones 1 paquete de natillas de la fresa en polvo 500 ml de leche 2 cucharadas de azúcar 1 azúcar de vainilla paquete en la elección de colorante (rojo) 1 cucharadita de polvo de hornear 100 ml nata montada 0,5 cucharadita de azúcar 400 g de fresas Preparación para el pudín de magia con las fresas primero se deben lavar las fresas, cepillo cortado en cubos y, posiblemente, algunos azúcares (quizás algunas fresas para la decoración de la cubierta posterior). A continuación, preparar un budín de la azúcar en polvo natillas de la fresa, la leche, el azúcar y la vainilla, además de, como de costumbre, y de acuerdo con las instrucciones del paquete. Aquí (durante la cocción) con colorante de alimentos, incluso el matiz deseado determinación (opcional). a continuación, introduzca el pudín caliente en un recipiente más grande, directamente añadir el polvo de hornear, y batir con un mezclador durante aproximadamente 10 minutos. La crema y luego capas de inmediato en un recipiente, o en copas con las fresas y el enfriamiento de aproximadamente 2 horas. a punto de nieve, incluso antes de servir la crema batida con el azúcar, y el budín de magia (y, posiblemente, con una fresa) decorar. El pudding mágico con las fresas, se puede, por supuesto, también preparar otros postres. y dan más El Negro ¿es posible tener un color? Un escultor se ha asegurado los derechos para el negro más negro. /

AM.06.03. 2016 . SONNTAG 00:05/MO/AM.06.03. 2016th Sunday 00: 05 / MO /AM.06.03. 2016. Söndag 00: 05 / MO /Enm.06.03. 2016a Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Flugschüler legte Bruchlandung hin Ein Flugschüler hat gestern auf dem Flughafen Hörsching bei Linz Alarm ausgelöst. Als der Niederöster=

reicher landen wollte, war das Fahrwerk seiner Maschine nicht ausgefahren. Der Flugschüler und sein Lehrer wurden nicht verletzt. und dan Hunderte Wiener nach Rohrbruch ohne Wasser Ein Trinkwasserrohr ist heute Früh in Wien-Floridsdorf gebrochen. Mehrere Wohnhäuser sind derzeit ohne Wasser. Es gibt eine Ersatz=

versorgung mit Tankwagen, die Reparatur soll mindestens bis zum Abend dauern. und dan Raubüberfall mit Axt in Niederösterreich Mit einer Axt bewaffnet soll ein unbekannter Mann gestern in ein Haus in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk, NÖ) eingedrungen sein. Der Räuber soll den Hausbesitzer gefesselt und ausgeraubt haben. und Country=

sängerin Joey Feek gestorben Die amerikanische Countrysängerin Joey Feek ist tot. Sie starb gestern im Alter von 40 Jahren, wie ihr Mann mitteilte. Die Sängerin hatte Krebs. Feek war gemeinsam mit ihrem Mann als Duo aufgetreten. Vor ein paar Tagen hatte ein emotionaler Blogeintrag ihres Mannes für Schlagzeilen gesorgt, in dem er beschreibt, wie sich seine Frau von ihrer kleinen Tochter verabschiedete. „Ich habe Indy auf Joeys Schoß gesetzt und wir alle haben mit meiner Frau geweint, als sie ihr sagte, wie sehr ihre Mama sie liebe und dass sie über sie wachen werde", schrieb er darin. und dan weiters Heute zeitweise sonnig, föhnig Heute im Großteil Österreichs mit starkem, teils föhnigem Südwind recht mild mit 8 bis 16 Grad. Außerdem zeitweise sonnig. In Vorarlberg, in Osttirol und Kärnten dagegen trüb, deutlich kühler und zunehmend regnerisch. Schneefall=

grenze: 400 bis 1100m. und Apfelfleckerln Zutaten für 4 Portionen 500 g Äpfel 2 EL Butter 350 g Fleckerln 110 g Semmelbrösel 2 Prise Zimt (gemahlen) Zubereitung Zuerst werden die Fleckerl in kochendem Salzwasser laut Packungsan=

leitung bissfest gekocht, dann werden sie abgeseiht und mit kaltem Wasser abgeschreckt. Nun werden die Äpfel gewaschen, fein geraspelt sowie mit dem Zimt vermischt. Die Butter wird zerlassen und die Bröseln werden darin für etwa 5 Minuten leicht angeröstet. Im Anschluss werden Fleckerl, Äpfel und Brösel vermengt und in eine befettete Auflaufform gefüllt. Die Form kommt für 5-10 Minuten in den auf 180°C vorgeheizten Backofen. und weiters mit Wien Donaufelder Straße nach Wasserrohr=

bruch gesperrt Auf den Linien 25 und 26 kommt es dadurch zu Verzögerungen

. /

ENGLISH Student pilot shall crash lands A student pilot has triggered yesterday at the airport Hörsching near Linz alarm. As the Lower Austrians wanted to land, the chassis of his machine was not extended. The student pilot and his instructor were not injured. and dan hundreds Vienna by pipe rupture without water A water pipe broke early today in Vienna-Floridsdorf. Several houses are currently without water. There is a spare supply of tankers, the repair should last at least until the evening. and to dan robbery with ax in Lower Austria Armed with an ax an unidentified man yesterday in a house in Ybbs an der Donau (district of Melk, Lower Austria) have penetrated. The robbers allegedly tied up and robbed the homeowners. and country singer Joey Feek died The American country singer Joey Feek is dead. She died yesterday at the age of 40 years, her husband told. The singer had cancer. Feek was jointly occurred with her husband as a duo. A few days ago an emotional her husband blog post made headlines, in which he describes how his wife took leave of her little daughter. "I have Indy set to Joey's lap and we all cried with my wife when she told her how much her mother loved her and that she would watch over them," he wrote in it. and dan further Today partly sunny, föhnig Today in most of Austria's strong, partly föhnigem quite mild south wind 8 to 16 degrees. Furthermore, temporarily sunny. In Vorarlberg, in East Tyrol and Carinthia contrast cloudy, much cooler and increasingly rainy. Snow line: 400 to 1100m. and Apfelfleckerln Serves 4 500 g apples 2 tablespoons butter 350 g Fleckerln 110 g breadcrumbs 2 pinch of cinnamon (ground) Preparation First, the Fleckerl cooked in boiling salted water according to package directions until al dente, then they are strained and cold water quenched. Now the apples are washed, finely grated and mixed with the cinnamon. The butter is melted and the breadcrumbs slightly toasted it for about 5 minutes. Following Fleckerl, apples and crumbs are mixed and poured into a greased baking dish. The form is for 5-10 minutes in the preheated oven at 180 ° C. and further blocked with Vienna Donaufelder=

straße after broken water pipe on the lines 25 and 26, they will lead to delays. /

SVENSKA Elev ska krascha landar En student pilot har utlöst går på flygplatsen Hörsching nära Linz larm. Som lägre österrikarna ville att landa, var chassi hans maskin inte förlängas. Eleven och hans instruktör var inte skadade. och Dan hundratals Wien av rörbrott utan vatten En vattenledning bröt tidigt idag i Wien-Floridsdorf. Flera hus finns för närvarande utan vatten. Det finns en reserv av tankfartyg bör reparationen pågå åtminstone fram till kvällen. och dan rån med yxa i Niederöster=

reich beväpnad med en yxa en oidentifierad man går i ett hus i Ybbs an der Donau (distriktet Melk, Niederöster=

reich) har trängt. Rövarna påstås bunden och rånad husägare. och country=

sångerskan Joey Feek dog Den amerikanska countrysångare Joey Feek är död. Hon dog i går vid en ålder av 40 år, berättade hennes make. Sångaren hade cancer. Feek var gemensamt ägt rum med sin make som en duo. För några dagar sedan en emotionell maken blogginlägg skapade rubriker, där han beskriver hur hans fru tog avsked av sin lilla dotter. "Jag har Indy inställd på Joey knä och vi alla ropade med min fru när hon berättade för henne hur mycket hennes mamma älskade henne och att hon skulle vaka över dem", skrev han i det. och dan ytterligare Idag delvis soligt, föhnig i de flesta av Österrikes starka, dels föhnigem ganska mild sunnanvind 8 till 16 grader idag. Dessutom tillfälligt soligt. I Vorarlberg, i östra Tyrolen och Kärnten kontrast molnigt, mycket kallare och allt regnig. Snögränsen: 400 till 1100m. och Apfelfleckerln tjänar 4 500 g äpplen 2 msk smör 350 g Fleckerln 110 g ströbröd 2 nypa kanel (jord) Förberedelse först, Fleckerl tillagas i kokande saltat vatten enligt förpackningens anvisningar tills al dente, då de är spända och kallt vatten släcktes. Nu äpplena tvättas, fint rivet och blandas med kanel. Smöret smältes och ströbröd något rostat den i ca 5 minuter. Följande Fleckerl, äpplen och smulor blandas och hälldes i en smord bakform. Formen är 5-10 minuter i ugnen vid 180 ° C och vidare blockerades med Wien Donaufelder=

straße efter bruten vattenledning på linjerna 25 och 26, de kommer att leda till förseningar. /

ESPANOL Estudiante piloto deberá chocar aterriza Un alumno piloto ha desencadenado ayer en el aeropuerto cerca de Hörsching alarma de Linz. A medida que los austriacos querían más bajas a la tierra, el chasis de su máquina no se extendió. El piloto de estudiante y su instructor no resultaron heridos. y cientos de dan Viena por rotura de la tubería sin tubería de agua de agua Un rompieron la madrugada de hoy en Viena-Floridsdorf. Varias casas son actualmente sin agua. Hay un suministro de repuesto de camiones cisterna, la reparación debe durar al menos hasta la tarde. y al robo de dan con el hacha en la Baja Austria armado con un hacha un hombre no identificado ayer en una casa en Ybbs an der Donau (distrito de Melk, Baja Austria) han penetrado. Los ladrones supuestamente ataron y robaron a los propietarios de viviendas. y el cantante Joey país Feek murió el cantante de country estadounidense Joey Feek está muerto. Ella murió ayer a la edad de 40 años, le dijo a su marido. El cantante tenía cáncer. Feek se produjo conjuntamente con su marido como un dúo. Hace unos días un emotivo de su entrada en el blog marido llegó a los titulares, en el que describe cómo su mujer se despidió de su pequeña hija. "He puesto a Indy regazo de Joey y todos lloramos con mi esposa cuando ella le dijo lo mucho que su madre la quería y que iba a cuidar de ellos", escribió en ella. y dan más Hoy en día parcialmente soleado, föhnig Hoy en día en la mayoría de fuerte viento del sur de Austria, en parte föhnigem bastante suave de 8 a 16 grados. Por otra parte, de manera temporal soleado. En Vorarlberg, en Tirol del Este y Carintia contraste nublado, mucho más fresco y cada vez más lluviosa. línea de nieve: 400 a 1100m. y Apfelfleckerln Para 4 personas 500 g de manzanas 2 cucharadas de mantequilla 350 g Fleckerln 110 g de pan rallado 2 pizca de canela (tierra) Preparación En primer lugar, la Fleckerl cocidas en agua hirviendo con sal de acuerdo con las instrucciones del paquete hasta que estén al dente, a continuación, se cuelan y enfriaron con agua fría. Ahora las manzanas se lavan, finamente rallado y se mezcla con la canela. La mantequilla se derrita y el pan rallado tostado ligeramente durante unos 5 minutos. Fleckerl siguientes, las manzanas y las migas se mezcla y se vierte en un molde engrasado. La forma es de 5-10 minutos en el horno precalentado a 180 ° C. y se bloquearon con más de Viena Donaufelder=

straße después tubería de agua rota en las líneas 25 y 26, que dará lugar a retrasos. /

AM.07.03. 2016 . MONTAG 00:05/DI/AM.07.

03. 2016th Monday 00: 05 / DI /AM.07.03. 2016. Måndag 00: 05 / DI /Enm.07.03. 2016a Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.