ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Davis-Cup: ÖTV-Team mit dem Rücken zur Wand Das österreichische Davis-Cup-Team steht in Kiew in Abwesenheit von Dominic Thiem bereits mit dem Rücken zur Wand. Die Ukraine führt nach dem ersten Tag des Zweitrundenduells der Europa-Afrika-Zone I gegen die ÖTV-Auswahl mit 2:0 und kann heute im Doppel bereits für die Entscheidung sorgen. und dann das Panama will Steuerinfos mit anderen Ländern teilen Nach dem Skandal um die Panama-Papers will das Land seine Steuerinformationen mit anderen Staaten teilen. Panama wolle der Konvention der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen beitreten, teilte das Außenministerium gestern mit. und weiter mit TTIP: Auch nach 14. Verhandlungsrunde große Differenzen Auch nach der 14. Verhandlungsrunde zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA gibt es praktisch in allen Bereich noch große Unterschiede. Der Chefverhandler der EU, Ignacio Garcia Bercero, und sein US-Kollege Dan Mullaney freuten sich aber darüber, dass der Abbau von Zöllen in 97 Prozent vereinbart worden sei. und dann Innsbruck erhält Waschanlage für Fahrräder Eine Waschanlage für Fahrräder soll im Jänner in Innsbruck bei der Hungerburgbahn errichtet werden. Verwirklicht wird das Projekt von der Nordkettenbahn. Mit dem Baubeginn soll nächste Woche gestartet werden. und Heute wechselhaft, windig, kühl Heute oft bewölkt, dazu ein paar Regenschauer. Länger sonnig nur in Teilen von Vorarlberg, Tirol und Oberkärnten. Nach Osten hin kräftiger Nordwestwind. Kühl mit Höchstwerten zwischen 14 und 22 Grad. weiter mit Orangenmousse für 4 Port. Zutaten Saft von 6 Orangen 2 EL Staubzucker 5 Bl. Gelatine 2 B. Sauerrahm (½ l) 1 EL Orangenlikör 1/8 l Schlagobers 1 Orange, geschält, gewürfelt Schokospäne Zubereitung Orangensaft mit Zucker aufkochen und auf ca. 8 Esslöffel einkochen lassen. Auskühlen. 2. Gelatineblätter in reichlich kaltem Wasser einweichen, gut ausdrücken und in etwas Orangen-Zucker-Gemisch warm aufl ösen 3. Rahm, Orangenlikör, Gelatine, Orangen-Zucker-Gemisch gut verrühren und geschlagenes Obers unterziehen. 4. Creme in Glasschüsserln verteilen und über Nacht kalt stellen. 5. Mit Orangenwürfeln und Schokospänen servieren. Die Creme in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte Form füllen. Über Nacht kühlen und dann portionsweise mit marinierten Früchten servieren. Ich mariniere die Früchte mit karamellisiertem Zucker. Aber auch Alkohol kann dazugegeben werden. fruchtsüß & kraftvoll Getränke-Tipp Weißwein – und Staatsanwaltschaft Razzia bei Hausverwaltung Wirtschaftspolitik Investoren abwerben: "Warum schreien wir nicht: Hier!" /

SVENSKA Davis Cup: OTV team med ryggen mot väggen, är den österrikiska Davis Cup laget i Kiev i frånvaro av Dominic Thiem redan med ryggen mot väggen. Ukraina leder efter första dagen i den andra omgången duell i Europa-Afrika Zon I mot OTV-valet med 2: 0 och kan nu fördubblas redan sörja för beslutet. och sedan Panama vill skatte informationsutbyte med andra länder efter skandalen kring Panama Papers, vill landet att dela sin skatteinformation med andra länder. Panama ville ansluta sig till konventionen om Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om ömsesidigt bistånd i skattefrågor, meddelade UD i går. och fortsätter med TTIP: Även efter 14 förhandlingsrunda stora skillnader, även efter den 14: e omgången av förhandlingarna om den kontroversiella FTA TTIP mellan EU och USA, det finns nästan i alla områden fortfarande stora skillnader. EU: s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero, och hans amerikanska kollega Dan Mullaney jublade men också att minskningen av tariffer i 97 procent hade kommit överens om. och sedan får Innsbruck bricka Cyklar En cykel tvättanläggningar ska byggas i januari i Innsbruck på Hungerburgbahn. Realiserade är projektet i Nordkettenbahn. Med byggstart nästa vecka att starta. och nu kan ändras, blåsigt, kallt idag ofta molnigt, plus några regnskurar. Längre soligt endast i delar av Vorarlberg, Tyrolen och Övre Kärnten. Österut stark nordväst vind. Kylning med toppar mellan 14 och 22 grader. fortsätta med orange mousse för 4 Port. Ingredienser saften av 6 apelsiner 2 msk florsocker 5 Bl. Gelatin 2 B. gräddfil (½ l) 1 msk apelsinlikör 1/8 liter vispgrädde en apelsin, skalad, tärnad choklad chips beredning av apelsinjuice med socker koka och koka ner till cirka 8 matskedar. Kylning. 2. gelatinbladen i rikligt med kallt vatten blöt, krama det väl i vissa apelsin sockerblandning heta Divide öljetter 3. grädde, apelsinlikör, gelatin, orange-sockerblandningen och blanda väl genomgå vispad grädde. 4. Ordna grädde i Glasschüsserln och kylskåp över natten. 5. Servera med apelsin kuber och choklad spån. Krämen i en fodrad med plastfolie ifyllning av formulär. Övernattning svalna och sedan tjänstgöra i portioner med marinerad frukt. Jag marinera frukt med sockerkulör. Men alkohol kan tillsättas. söta och starka drycker tip vitt vin - och åklagare plundrade Fastighetsförvaltning ekonomisk politik värva investerare: "Varför inte ropa här!" /

ENGLISH Davis Cup: OTV team with their backs to the wall, the Austrian Davis Cup team is in Kiev in the absence of Dominic Thiem already with their backs to the wall. Ukraine leads after the first day of the second-round duel of the Euro-African Zone I against the OTV-selection with 2: 0 and can now double already provide for the decision. and then the Panama wants tax information sharing with other countries after the scandal surrounding the Panama Papers, the country wants to share its tax information with other countries. Panama wanted to join the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on mutual assistance in tax matters, the Foreign Ministry announced yesterday. and continue with TTIP: Even after 14 round of negotiations large differences, even after the 14th round of negotiations on the controversial FTA TTIP between the EU and the USA, there is virtually in all area still big differences. The EU's chief negotiator, Ignacio Garcia Bercero, and his US colleague Dan Mullaney rejoiced but also that the reduction of tariffs in 97 percent had been agreed. and then receives Innsbruck washer Bicycles A Bicycle washing facilities to be built in January in Innsbruck at the Hungerburgbahn. Realized is the project of the Nordkettenbahn. With the start of construction next week to start. and now changeable, windy, chilly today often cloudy, plus a few rain showers. Longer sunny only in parts of Vorarlberg, Tyrol and Upper Carinthia. Eastwards strong northwest wind. Cooling with peaks 14 to 22 degrees. continue with orange mousse for 4 Port. Ingredients juice of 6 oranges 2 tbsp icing sugar 5 Bl. Gelatine 2 B. sour cream (½ l) 1 tablespoon orange liqueur 1/8 l whipped cream 1 orange, peeled, diced chocolate chips preparation of orange juice with sugar to boil and boil down to about 8 tablespoons. Cooling down. 2. gelatine leaves in plenty of cold water soak, squeeze it well, in some orange sugar mixture hot Divide eyelets 3. cream, orange liqueur, gelatin, orange-sugar mixture and mix well undergo whipped cream. 4. Arrange cream in Glasschüsserln and refrigerate overnight. 5. Serve with orange cubes and chocolate shavings. The cream in a lined with cling film form fill. Overnight cool and then serve in portions with marinated fruit. I marinate the fruit with caramelised sugar. But alcohol can be added. sweet & strong drinks tip white wine - and prosecutors raided Property Management Economic Policy solicit investors: "Why do not shout here!" /

ESPANOL Copa Davis: equipo de OTV de espaldas a la pared, el equipo austríaco de Copa Davis se encuentra en Kiev, en ausencia de Dominic Thiem ya de espaldas a la pared. Ucrania conduce después del primer día del duelo de segunda ronda de la Zona I euroafricano en contra de la OTV-selección con 2: 0 y ahora puede doblar ya prevén la decisión. y luego el Panamá quiere compartir con otros países después de que el escándalo que rodea a los documentos de Panamá, el país quiere compartir su información fiscal con otros países información fiscal. Panamá quería unirse a la Convención sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la asistencia mutua en materia fiscal, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció ayer. y continuar con TTIP: Incluso después de 14 ronda de negociaciones grandes diferencias, incluso después de la 14ª ronda de negociaciones sobre el controvertido TLC TTIP entre la UE y los EE.UU., no existe prácticamente en todas las áreas aún grandes diferencias. El jefe negociador de la UE, Ignacio García Bercero, y su colega estadounidense Dan Mullaney regocijaron sino también que la reducción de los aranceles en un 97 por ciento se había acordado. y luego recibe Innsbruck lavadora Bicicletas A las instalaciones de lavado de bicicletas que se construirán en enero en Innsbruck en el Hungerburgbahn. Se dio cuenta es el proyecto de la Nordkettenbahn. Con el inicio de la construcción próxima semana para empezar. y ahora es modificable, viento, frío hoy a menudo nublado, además de algunas lluvias. Ya soleado sólo en partes de Vorarlberg, Tirol y Alta Carintia. Hacia el este fuerte viento del noroeste. Refrigeración con picos de 14 a 22 grados. continuar con mousse de naranja para 4 puertos. Ingredientes zumo de 6 naranjas 2 cucharadas de azúcar glas 5 Bl. Gelatina 2 B. crema agria (½ l) 1 cucharada de licor de naranja 1/8 l de nata montada 1 naranja pelada en dados preparación, virutas de chocolate de zumo de naranja con el azúcar a hervir y se reducen a unos 8 cucharadas. De refrigeración. 2. hojas de gelatina en abundante agua fría en remojo, exprimirlo bien, en algunos ojales Divida la mezcla de azúcar de naranja caliente 3. crema, licor de naranja, gelatina, mezcla de color naranja-azúcar y mezclar bien someterse a la crema batida. 4. Organizar la crema en Glasschüsserln y refrigerar durante la noche. 5. Servir con cubitos de naranja y virutas de chocolate. La crema en un forrado con papel film forma de llenado. Enfriar durante la noche y luego se sirven en porciones con frutas marinadas. Adobo la fruta con azúcar caramelizado. Pero el alcohol puede ser añadido. bebidas dulces y punta fuerte vino blanco - y los fiscales allanaron Política Económica Gestión de la propiedad solicitar los inversores: "¿Por qué no grite aquí!" /

AM.17.07. 2016 SONNTG 00:05/MO/AM.17.07. 2016 Sunday 00: 05 / MO /AM.17.07. 2016 Söndag 00: 05 / MO /Enm.17.07. 2016 Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN „Brexit"-Minister: Keine Bleibegarantie für EU-Einwanderer Der britische „Brexit"-Minister David Davis will neuen Einwanderern aus der EU, die sich bis zum geplanten Austritt seines Landes aus der Union in Großbritannien niederlassen, keine Bleibegarantie geben. und weiter mit Venezolaner stürmen wegen Versorgungskrise Kolumbien Angesichts der akuten Versorgungskrise in ihrem eigenen Land haben wieder Tausende Venezolaner die Grenze nach Kolumbien überquert, um sich dort mit Lebensmitteln und Medikamenten einzudecken. Die venezolanischen Behörden genehmigten gestern erneut eine kurzzeitige Öffnung der Grenze. UND dann der Heimischer Honig wegen Regenwetters Mangelware Vor allem wegen des Regenwetters gibt es heuer kaum heimischen Bienenhonig. Die Bienen müssen deutlich weiter fliegen, um an Nahrung zu kommen. Weiteres Problem ist die Varroa-Milbe. Der Vorarlberger Imkerverband rechnet mit einem Gesamtverlust von 750.000 Euro. und weiter Wr. Neustadt bekommt Wirtschaftspark statt Stadion In Wiener Neustadt wird auf dem Areal, auf dem einst der austrokanadische Milliardär Frank Stronach ein Fußballstadion bauen lassen wollte, ein Wirtschaftspark entstehen. Die Wirtschaftsagentur ecoplus erwarb das 186.000 Quadratmeter große Grundstück. und weiter mit einer Kuh auf Garagendach störte Fernsehsignal Ein ungewöhnlicher Notruf ist gestern Abend bei der Freiwilligen Feuerwehr Payerbach (Niederösterreich) eingegangen. Der Anrufer meldete eine Kuh auf einem Garagendach. Das Tier störte das Fernsehsignal. und dann mit den wetter weiter Heute oft bewölkt, Schauer Heute oft noch bewölkt und einige Regenschauer. Länger sonnig in Vorarlberg sowie in Teilen von Tirol und Kärnten. Nach Osten hin noch teils kräftiger Nordwestwind. Höchstwerte: 15 bis 27 Grad. und Pasta Asciutta Portion(en):4 Zutaten 1 Knoblauchzehe 2 Stk. Zwiebeln 100 g Karotten 100 g Stangensellerie 100 g Lauch 400 g gemischtes Faschiertes 2 EL Olivenöl Jodsalz Pfeffer aus der Mühle 2 EL Tomatenmark 400 g stückige Tomaten 2 EL gehackte Petersilie 500 g Spaghetti 1 Topf KNORR Bouillon Pur Rind Parmesan Zubereitung 1. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein hacken. Gemüse putzen, waschen und in kleine Würfel schneiden. 2. Faschiertes mit dem Gemüse in heißem Öl krümelig anbraten, salzen und pfeffern. Tomatenmark, stückige Tomaten, 400 ml Wasser sowie KNORR Bouillon Pur Rind zufügen und alles kurz aufkochen lassen. 3. Die Bolognese Sauce bei mittlerer Temperatur ca. 45 Minuten dünsten, nochmals abschmecken und die gehackte Petersilie unterheben. 4. Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung al dente garen und mit der Bolognese Sauce mischen. Dazu gehobelten Parmesan reichen. und dann ich weiter mit Stadioneröffnung Rapid: Stadion ist eröffnet, Mocinic kommt Olympia 2016 Wichtige Fragen und das richtige Outfit für Rio Fußball Rapid schlägt Chelsea in der "grünen Hölle" Tennis Daviscup: Österreich verkürzt gegen Ukraine auf 1:2 Fussball ÖFB-Cup: Walch trifft beim Rieder Sieg drei Mal /

ENGLISH "Proposed referendum on United Kingdom membership of the European Union" -Minister: No Stay guarantee EU immigrant British "Proposed referendum on United Kingdom membership of the European Union" -Minister David Davis will give new immigrants from the EU, to establish themselves until the planned exit of his country from the Union in the UK, no home warranty. and continue with Venezuelans rush for supply crisis Colombia Given the acute supply crisis in their own country thousands Venezuelans have again crossed the border to Colombia to stock up there with food and medicines. The Venezuelan authorities approved yesterday again a temporary opening of the border. AND then the Home made honey because of rainy weather scarce Largely because of the rainy weather, this year the little local honey. The bees have to fly much further to get food. Another problem is the varroa mite. The Vorarlberg Beekeepers Association expects a total loss of 750,000 euros. and further Wr. Neustadt gets Wirtschaftspark instead Stadium in Wiener Neustadt is on the site, once the Austro Canadian billionaire Frank Stronach, intended to build a football stadium on the, create a business park. The Business Agency ecoplus acquired the 186,000 square meter property. and continue with a cow on garage roof disturbed television signal An unusual emergency last night at the volunteer fire Payerbach (Lower Austria) received. The caller reported a cow on a garage roof. The animal disturbed the television signal. and then today often cloudy with the weather, cloudy Today often cloudy and some rain showers. Longer sunny in Vorarlberg and in parts of Tyrol and Carinthia. Eastwards still sometimes strong north-west wind. Maximum values: 15 to 27 degrees. and Pasta Asciutta serving (s): 4 Ingredients 1 clove garlic 2 pcs. Onions 100 g carrots 100 g celery 100 g leeks 400 g mixed minced 2 tablespoons olive oil Iodized salt freshly ground pepper 2 tablespoons tomato paste 400g chunky tomatoes 2 tablespoons chopped parsley 500 g spaghetti 1 pot Knorr bouillon Pur Rind Parmesan Preparation 1. peel the garlic and onions and chop finely. Clean, wash and cut into small dice vegetables. 2. Fry the meat containing the vegetables in hot oil crumbly, add salt and pepper. Tomato paste, lumpy tomato, 400 ml water and add bouillon KNORR Pur beef and bring to the boil briefly. 3. The Bolognese cook sauce over medium heat about 45 minutes, season to taste and stir in the chopped parsley. 4. spaghetti in plenty of salted boiling water according to package directions until al dente and mix with the sauce Bolognese. Given shaved Parmesan rich. and then I go to the stadium opening Rapid: Stadium is opened, comes Mocinic 2016 Olympic Games Important questions and the right outfit for Rio football Rapid beats Chelsea in the "green hell" Tennis Davis Cup: Austria shortened to Ukraine on 1: 2 Football ÖFB Cup: Walch meets at Rieder victory three times /

SVENSKA "Förslag till folkomröstning om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" -Minister: Nej Stay garanti EU invandrarbrittiska "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" -Minister David Davis kommer att ge nya invandrare från EU, att etablera sig tills den planerade avsluta sitt lands från unionen i Storbritannien, inget hem garanti. och fortsätter med venezuelaner rusa för försörjningskris Colombia Med tanke på den akuta försörjningskris i sitt eget land tusentals venezuelaner har återigen korsat gränsen till Colombia för att fylla det med mat och mediciner. De venezuelanska myndigheterna godkänd igår återigen en tillfällig öppning av gränsen. Och sedan hem gjorde honung på grund av regnväder knappa stor del på grund av det regniga vädret, i år den lilla lokal honung. Bina måste flyga mycket längre för att få mat. Ett annat problem är varroakvalster. Vorarlberg biodlarförening förväntar en total förlust av 750.000 euro. och ytterligare Wr. Neustadt får Wirtschaftspark istället Stadium i Wiener Neustadt är på plats, när den österrikisk kanadensiska miljardären Frank Stronach, syftar till att bygga en fotbollsarena på, skapa en företagspark. Business Agency EcoPlus förvärvat 186.000 kvadratmeter egendom. och fortsätter med en ko på garagetaket störd televisionssignal En ovanlig akut kväll på frivillig brandkår Payerbach (Niederösterreich) emot. Uppringaren rapporterade en ko på en garagetaket. Djuret störd TV-signalen. och sedan idag ofta molnigt med vädret, grumligt dag ofta molnighet och en del regnskurar. Längre soligt i Vorarlberg och i delar av Tyrolen och Kärnten. Österut fortfarande ibland stark nordvästra vind. Maxvärden: 15 till 27 grader. och Pasta Asciutta portion (s): 4 Ingredienser 1 vitlöksklyfta 2 st. Lök 100 g morötter 100 g selleri 100 g purjolök 400 g blandade malet 2 matskedar olivolja iodized salt nymalen peppar 2 msk tomatpuré 400g chunky tomater 2 msk hackad persilja 500 g spaghetti en pott Knorr buljong Pur Rind Parmesan Förberedelser 1. Ta vitlök och lök och hacka fint. Ren, tvätta och skär i små tärningar grönsaker. 2. Stek kött som innehåller grönsaker i het olja smulig, tillsätt salt och peppar. Tomatpuré, knottrig tomat, 400 ml vatten och tillsätt buljong KNORR Pur nötkött och koka upp en kort stund. 3. Bolognese kock sås på medelvärme ca 45 minuter, smaka av och rör i hackad persilja. 4. spaghetti i rikligt med saltat kokande vatten enligt förpackningens anvisningar tills al dente och blanda med såsen Bolognese. Med tanke på rakad Parmesan rik. och sedan går jag till arenan öppnar Rapid: Stadium öppnas, kommer Mocinic 2016 OS Viktiga frågor och rätt kläder för Rio fotboll Rapid slår Chelsea i den "gröna helvetet" Tennis Davis Cup: Österrike förkortas till Ukraina den 1: 2 fotboll ÖFB Cup: Walch möter på Rieder seger tre gånger /

ESPANOL "Referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" -Ministro: No hay garantía estadía inmigrante UE británica "referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" -Ministro David Davis dará nuevos inmigrantes de la UE, para establecerse hasta la salida prevista de su país de la Unión en el Reino Unido, no hay garantía de la vivienda. y continuar con los venezolanos prisa por crisis de suministro Colombia Dada la crisis de suministro aguda en sus propios países miles de venezolanos han cruzado la frontera de nuevo a Colombia para abastecerse allí con alimentos y medicinas. Las autoridades de Venezuela aprobó ayer una vez más una apertura temporal de la frontera. Y a continuación, el hogar hizo la miel debido a la escasa lluvia en gran parte debido al clima lluvioso, este año el pequeño miel local. Las abejas tienen que volar mucho más lejos para conseguir comida. Otro problema es el ácaro Varroa. La Asociación de Apicultores de Vorarlberg espera una pérdida total de 750.000 euros. y aún más Wr. Neustadt consigue Wirtschaftspark lugar Estadio en Wiener Neustadt está en el sitio, una vez que el multimillonario canadiense austro Frank Stronach, la intención de construir un estadio de fútbol en el, crear un parque empresarial. La Agencia ecoplus negocio adquirido la propiedad de 186.000 metros cuadrados. y continuar con una vaca en el techo del garaje perturbado señal de televisión Una emergencia inusual anoche en el Payerbach de bomberos voluntarios (Baja Austria) recibido. La persona que llama informó de una vaca en un techo del garaje. El animal perturbado la señal de televisión. y luego nublado hoy a menudo con el clima, nublado Hoy menudo nublado y algunas lluvias. Ya soleado en Vorarlberg y en partes de Tirol y Carintia. Hacia el este, todavía a veces fuerte viento del noroeste. Los valores máximos: 15 a 27 grados. Pasta y asciutta porción (s): 4 Ingredientes 1 diente de ajo 2 uds. Cebollas 100 g de zanahorias 100 g de apio 100 g de puerros 400 g mixta picada 2 cucharadas de aceite de oliva sal yodada pimienta recién molida 2 cucharadas de pasta de tomate 400 g de tomate con trozos 2 cucharadas de perejil picado 500 g de espaguetis 1 pote caldos Knorr Pur corteza de parmesano Preparación 1. pelar el ajo y la cebolla y picar finamente. Limpiar, lavar y cortar en dados pequeños vehículos. 2. Freír la carne que contiene las verduras en aceite caliente desmenuzable, añadir sal y pimienta. pasta de tomate, tomate bultos, 400 ml de agua y añadir el caldo de la carne de KNORR Pur llevar a ebullición brevemente. 3. La boloñesa 4. espaguetis en abundante agua hirviendo con sal de acuerdo con las instrucciones del paquete hasta que estén al dente y mezclar con la salsa boloñesa. Publicada afeitado parmesano rica. y luego voy al estadio apertura rápida: se abre Estadio, viene Močinić 2016 Juegos Olímpicos de preguntas importantes y la ropa adecuada para Río de fútbol rápido late el Chelsea en el "infierno verde" Copa Davis: Austria acortado a Ucrania el 1: 2 Fútbol ÖFB, Copa: Walch se reúne en la victoria Rieder tres veces /

AM.18.07. 2016 MONTAG 00:05/DI/AM.18.07. 2016 Monday 00: 05 / DI /AM.18.07. 2016 Måndag 00: 05 / DI /Enm.18.07. 2016 Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Fußball: Deutschland lässt ÖFB-U19-Traum platzen Österreichs U19-Auswahl hat den Einzug ins EM-Halbfinale verpasst. Das Team von Rupert Marko musste sich Deutschland im dritten und letzten Gruppenspiel gestern klar geschlagen geben. Treffer von Phil Neumann und Cedric Teuchert kurz nach der Pause sorgten für die Vorentscheidung zugunsten der bisher punktelosen Gastgeber, die keine Chance mehr auf das Halbfinale hatten. Gökhan Gül packte noch ein Tor drauf. Ins Semifinale zogen jedoch Italien und Portugal ein, die sich im Parallelspiel unentschieden trennten. und weiter Hapag-Lloyd kappte Gewinn=

prognose Der Preiskampf in der Schifffahrt durchkreuzt die Gewinnpläne der Containerreed=

erei Hapag-Lloyd. Wegen einer deutlich schlechteren Entwicklung der Frachtraten werde das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in diesem Jahr „deutlich" sinken, teilte das Unternehmen heute überraschend mit. Bisher war Vorstandschef Rolf Habben Jansen von einer deutlichen Steigerung ausgegangen. und dann weiter mit Magere Marillenernte in Wachau hat begonnen In der Wachau (Niederöster=

reich) ist die Marillenernte angelaufen. Am Wochenende startete die Ernte früher Sorten im Raum Krems, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH auf ihrer Website mit. Wegen des Spätfrosts falle die Ernte heuer aber deutlich magererer aus. und Heute wärmer, aber wechselhaft Heute wärmer, zeitweise überall sonnig, aber noch immer unbeständig, d.h. auch Wolken und am Nachmittag ein paar Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen immerhin 20 bis 29 Grad. und weiter mit Ribisel-Haferflocken Gugelhupf Zutaten Für den Teig: 4 Eier 200 g Butter 250 g Wiener Bio Staubzucker 1 Pkg. Vanillezucker 1 TL Zimt 2 TL abgeriebene Schale einer unbehandelten Orange 2 EL Rum 200 g Mehl 50 g Speisestärke 1 Pkg. Backpulver 100 g geriebene Haselnüsse 170 g Ribiselmarme=

lade 4 EL Haferflocken Für die Glasur: 250 g Wiener Staubzucker 1 Eiklar 2 EL Zitronensaft Zubereitung Eier trennen und die Eiklar zu steifem Schnee schlagen. Zimmerwarme Butter mit Bio Staubzucker, Vanillezucker, Zimt, Orangenschale und Rum schaumig rühren. Nach und nach die Eidotter einrühren. Mehl mit Speisestärke, Backpulver und Haselnüssen vermischen und mit der Hälfte des Schnees in die Masse rühren. Den restlichen Schnee unterheben. Die Ribiselmarme=

lade mit den Haferflocken verrühren. 1/3 des Teiges in eine befettete, bemehlte Gugelhupfform füllen. Mit einem Teelöffel die Hälfte der Ribisel-Haferflocken-Mischung darauf verteilen. Das zweite Drittel des Teiges, sowie den Rest der Ribisel-Haferflocken-Mischung darauf verteilen, mit dem restlichen Teig bedecken und glatt streichen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C ca. 50 Minuten backen. Den Gugelhupf in der Form 15 Minuten abkühlen lassen, auf ein Kuchengitter stürzen und auskühlen lassen. Aus Staubzucker, Eiklar und Zitronensaft eine glatte, dickflüssige Glasur rühren und auf den Gugelhupf streichen. und dann Istanbul Aktie der Turkish Airlines bricht ein neovoltaic "Versorger: Bitte aufwachen" Deutschland Deutsche Gewerkschaft lehnt Maschinen=

steuer ab Mobilfunk Handy- und Internetemp=

fang in Bahn soll besser werden /

ENGLISH Football: Germany can ÖFB-U19 dream burst Austria U19 selection has missed the entry into the European Championship semifinals. The team of Rupert Marko Germany had the third and final group match yesterday give clearly beaten. Hits by Phil Neumann and Cedric Teuchert shortly after the break ensured the preliminary decision in favor of the previously without points hosts who had no chance to the semi-finals. Gökhan Gül still grabbed it a goal. However Ins semifinal attracted an Italy and Portugal, who split draw in parallel play. and further Hapag-Lloyd severed EPS The price war in the Marine thwarted the winning plans of container shipping company Hapag-Lloyd. Because of a worse development of freight rates, the operating result before interest and taxes (EBIT) will this year "significantly" fall, the company said today with surprising. Previously CEO Rolf Habben Jansen had assumed a significant increase. and then continue with Lean apricot harvest in the Wachau started in the Wachau (Lower Austria), the apricot harvest is underway. On weekends the harvest started earlier varieties in space Krems, the Danube Lower Austria informed Tourism GmbH on its website. Due to the late frost harvest fall this year but significantly leaner. and Today warmer but changeable Today warmer, partly sunny everywhere, but still unstable, that is also clouds and in the afternoon a few rain showers and thunderstorms. Temperatures will reach at least 20 to 29 degrees. and continue with currant oatmeal Gugelhupf Ingredients For the dough:. 4 eggs 200 g butter 250 g Wiener organic powdered sugar 1 pack vanilla sugar 1 teaspoon cinnamon 2 tsp grated zest of an untreated orange 2 tablespoons rum 200 g flour 50 g cornstarch 1 pack baking powder 100th g ground hazelnuts 170 g red currant jam 4 tablespoons oatmeal For the icing: 250 g Wiener powdered sugar 1 egg white 2 tablespoons lemon juice Separate the eggs and beat the egg whites until stiff. Rooms Warm butter with organic powdered sugar, vanilla sugar, cinnamon, orange peel and rum until fluffy. Gradually stir the egg yolks. Mix flour with cornstarch, baking powder and hazelnuts and stir with half of snow in the ground. The remaining snow fold. The red currant jam with the oatmeal mix. 1/3 of the dough in a greased, floured bundt cake filling. Using a teaspoon, spread half of the currant-oatmeal mixture on it. Distribute the second third of the dough, and the rest of the currant-oatmeal mixture on top and cover with the remaining dough and smooth. Bake in preheated oven at 180 ° C bake for about 50 minutes. Let it cool ring cake in the form of 15 minutes to pounce on a wire rack and leave to cool. From powdered sugar, egg whites and lemon juice stir a smooth, thick glaze and coat the bundt cake. and then share Istanbul Turkish Airlines breaks neovoltaic "Provider: Please wake up" Germany German union rejects machine control from Mobile Phone and Internet reception in train to be better /

SVENSKA Fotboll: Tyskland kan OFB-U19 dröm brast Österrike U19 val har missat trädde i EM semifinal. Gruppen av Rupert Marko Tyskland hade den tredje och sista gruppmatchen igår ger klart slagen. Träffar av Phil Neumann och Cedric Teuchert strax efter pausen säkerställt preliminärt beslut till förmån för den tidigare utan poäng värdar som inte hade någon chans att semifinalerna. Gökhan Gül fortfarande tog det ett mål. Men Ins semifinalen lockade en Italien och Portugal, som delas dragning parallellt spel. och ytterligare Hapag-Lloyd avhuggna EPS Den priskrig i den marina hindras de vinnande planer containerrederi Hapag-Lloyd. På grund av en sämre utveckling av fraktrater, rörelseresultatet före räntor och skatt (EBIT) kommer i år "avsevärt" fall, företaget sade i dag med överraskande. Tidigare hade VD Rolf Habben Jansen fått en betydande ökning. och sedan fortsätta med Lean aprikos skörden i Wachau startade i Wachau (Niederöster=

reich), är aprikos skörden pågår. På helgerna skörden startade tidigare sorter i rymd Krems, meddelade Donau Niederösterreich Turism GmbH på sin webbplats. På grund av den sena frosten skörd falla i år men betydligt smalare. och idag varmare men föränderlig Idag varmare, delvis soligt överallt, men fortfarande instabil, är det även moln och på eftermiddagen några regnskurar och åska. Temperaturerna kommer att uppgå till minst 20 till 29 grader. och fortsätter med vinbärs havregryn Gugelhupf Ingredienser för degen :. 4 ägg 200 g smör 250 g Wiener ekologiskt florsocker en förpackning vaniljsocker 1 tsk kanel 2 tsk rivet skal av en obehandlad apelsin 2 msk rom 200 g mjöl 50 g majsstärkelse ett pack bakpulver 100 g malda hasselnötterna 170 g röd vinbärssylt 4 msk havregryn För isbildning: 250 g Wiener strösocker 1 äggvita 2 msk citronsaft Separera äggen och slå äggvitorna till ett hårt skum. Rum Varm smör med ekologiskt florsocker, vaniljsocker, kanel, apelsinskal och rom pösigt. Gradvis rör äggulorna. Blanda mjöl med majsstärkelse, bakpulver och hasselnötter och rör med hälften av snö i marken. Den återstående snö gånger. Den röda vinbärssylt med havregryn mix. 1/3 av degen i en smord, mjölad bundt tårta fyllning. Med hjälp av en tesked, sprida hälften av vinbär-havregryn blandningen på det. Distribuera den andra tredjedelen av degen, och resten av den vinbär-havregryn blandningen på toppen och täck med resten av degen och smidig. Baka i förvärmd ugn vid 180 ° C grädda i ca 50 minuter. Låt svalna ring tårta i form av 15 minuter för att kasta på galler och låt svalna. Från strösocker, äggvita och citronsaft rör en slät, tjock glasyr och belägga Bundt kakan. och sedan dela Istanbul Turkish Airlines bryter neovoltaic "Provider: Vänligen vakna upp" Tyskland Tyska union avvisar maskinstyrning från mobiltelefon och Internet mottagning i tåg att bli bättre /

ESPANOL Fútbol: sueño estallar la selección de Alemania puede OFB-U19 U19 Austria ha perdido la entrada en las semifinales del Campeonato de Europa. El equipo de Rupert Marko Alemania tuvo el tercer y último partido del grupo ayer claramente dan golpeado. Hits de Phil Neumann y Cedric Teuchert poco después del descanso aseguraron la decisión preliminar a favor de la anteriormente sin puntos anfitriones que no tenían oportunidad de las semifinales. Gökhan Gül todavía agarró una meta. Sin embargo Ins semifinal atrajo a una Italia y Portugal, que se separó empate en el juego paralelo. y aún más Hapag-Lloyd cortó EPS La guerra de precios en la Marina frustrado los planes de ganadores de la naviera Hapag-Lloyd. Debido a una evolución de las tarifas de carga, el resultado operativo antes de intereses e impuestos (EBIT) de este año será "significativamente" caída, según informó hoy la compañía con sorprendente. Anteriormente CEO Rolf Jansen Habben había supuesto un aumento significativo. y luego continuar con la cosecha de albaricoque magra en el Wachau se inició en la región de Wachau (Baja Austria), la cosecha de albaricoque está en marcha. Los fines de semana la cosecha comenzó variedades anteriores en Krems espacio, el Danubio Baja Austria GmbH informó de Turismo en su página web. Debido a la cosecha helada tardía caerá este año, pero significativamente más delgado. Hoy en día y más caliente pero hoy más cálido, parcialmente soleado en todas partes, pero todavía inestable cambiante, es decir También nubes y en el de la tarde unas cuantas lluvias y tormentas de lluvia. Las temperaturas alcanzarán al menos 20 a 29 grados. y continuar con la pasa avena Gugelhupf Ingredientes para la masa :. 4 huevos 200 g de mantequilla 250 g de Wiener azúcar orgánica de azúcar en polvo 1 paquete de vainilla 1 cucharadita de canela 2 cucharaditas de ralladura de una naranja no tratada 2 cucharadas de ron 200 g de harina 50 g de almidón de maíz 1 paquete de levadura en polvo 100º g de avellanas trituradas 170 g de mermelada de grosella 4 cucharadas de harina de avena Para el glaseado: 250 g de azúcar en polvo Wiener 1 clara de huevo 2 cucharadas de jugo de limón Separar los huevos y batir las claras de huevo a punto de nieve. Las habitaciones de mantequilla caliente con azúcar orgánico en polvo, el azúcar de vainilla, canela, cáscara de naranja y ron hasta que quede esponjoso. Incorpora poco a poco las yemas de huevo. Mezclar la harina con la maicena, el polvo de hornear y las avellanas y revuelva con la mitad de la nieve en el suelo. El pliegue nieve restante. La mermelada de grosella con la mezcla de harina de avena. 1/3 de la masa en un relleno de pastel de bundt engrasado, enharinado. Usando una cuchara, se extendió medio de la mezcla de grosella-harina de avena en él. Distribuir el segundo tercio de la masa, y el resto de la mezcla de grosella-harina de avena en la parte superior y cubrir con el resto de la masa y suave. Hornear en horno precalentado a 180 ° C hornear durante unos 50 minutos. Deje que se enfríe Torta del anillo en forma de 15 minutos para saltar sobre una rejilla y dejar enfriar. De azúcar en polvo, clara de huevo y el jugo de limón remover un esmalte liso, grueso y cubrir la torta bundt. y luego compartir Estambul Turkish Airlines rompe neovoltaic "Proveedor: Por favor despierte" Alemania sindicato alemán rechaza control de la máquina de teléfono móvil y la recepción Internet en tren a ser mejor /

AM.19.07. 2016 DIENSTAG 00:05/MI/AM.19.07. 2016 Tuesday 00: 05 / MI /AM.19.07. 2016 tisdag 00: 05 / MI /Enm.19.07. 2016 Martes 00: 05 / MI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Briten erneuern nukleares U-Boot-Arsenal Großbritannien modernisiert in den nächten Jahren um viele Milliarden Euro seine Atom-U-Boot-Flotte. Die Erneuerung des „Trident"-Programms war und ist umstritten, gestern Abend sprach sich das Parlament in London mit der Mehrheit der Konservativen, aber auch zahlreichen Labour-Stimmen dafür aus. Parteichef Jeremy Corbyn, dessen Sessel seit dem „Brexit"-Votum kräftig wackelt, machte vor der Abstimmung Stimmung für Abrüstung - und seine parteiinternen Widersacher gar kein Geheimnis daraus, dass sie wieder einmal anderer Meinung waren. und weiter Klosterneuburg tritt aus Klimabündnis aus Fast 60 Prozent der niederösterreichischen Gemeinden sind Mitglied beim Klimabündnis Österreich. Das niederösterreichische Klosterneuburg ist nun bundesweit die erste Gemeinde, die aus dem Bündnis wieder austritt. Heftige Kritik kommt von den Grünen. und dann Deutsche Polizei auf Kängurujagd Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist im deutschen Erfurt ein Känguru aus seinem Gehege ausgerissen. Das Tier hüpfte gestern nahe einer ICE-Strecke und einer viel befahrenen Hauptstraße durch die Stadt, wie die Polizei mitteilte. und dann weiter mit Heute sehr warm und meist sonnig Heute sehr warm und überwiegend sonnig. Dazwischen aber auch Wolken. Außerdem sind in den Alpen, im nördlichen Alpenvorland und im Süden stellenweise kurze Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte: meist 23 bis 30, in Vorarlberg, Tirol und Kärnten bis zu 32 Grad. und Dal aus roten Linsen für 4 Port. Zutaten 250 g rote Linsen 1 Stange Lauch, in feinen Ringen 2 Knoblauchzehen, fein gehackt 1 EL THEA 1 TL Senfpulver 1/2 TL Kreuzkümmel 2 TL mildes Currypulver 1/4 TL Cayennepfeffer 250 ml Knorr Gemüsebouillon Jodsalz Pfeffer Zubereitung Linsen über Nacht einweichen. Linsen in einem Sieb waschen und aptropfen lassen. 2. Lauch und Knoblauch in heißer THEA kurz anbraten. 3. Gewürze zugeben, kurz mitbraten und mit Suppe ablöschen. Linsen beigeben und alles zugedeckt 15-20 Min. leicht köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dal wird in Indien als Hauptspeise oder als Beilage gereicht. Dazu isst man geröstetes Fladenbrot oder Reis. und dann Kärnten Haus mit gefälschten Sparbüchern ersteigert Steiermark Ausgerissenes Känguru „Nanni" wieder zuhause Steiermark Grazer Murpromenade wieder offen /

ENGLISH British renew nuclear submarine Arsenal UK modernized over the years to many nights billion euros its nuclear submarine fleet. The renewal of the "Trident" program was and is controversial, last night said the Parliament in London with the majority of conservatives, but also numerous Labour votes in favor of. no secret and its internal party adversaries from the fact that they disagreed again - party leader Jeremy Corbyn, the chair wobbles -Votum sharply since the "Proposed referendum on United Kingdom membership of the European Union", made before the vote mood for disarmament. and further Klosterneuburg exits Klimabündnis from nearly 60 percent of the Lower Austrian municipalities are members of the Climate Alliance Austria. The Lower Austrian Klosterneuburg is now nationwide, the first community that emerges from the alliance again. Harsh criticism comes from the Greens. and German police on Kangaroo Hunt For the second time within a few days a kangaroo ran away from his enclosure in German Erfurt. The animal jumped yesterday near an ICE line and a busy main road through town, as police said. and then go to Today very warm and mostly sunny Today very warm and mostly sunny. In between also clouds. In addition, in the northern foothills of the Alps and in the south in places short showers or thunderstorms in the Alps, possible. Highs: usually 23 to 30, in Vorarlberg, Tyrol and Carinthia up to 32 degrees. and Dal from red lentils for 4 Port. Ingredients 250 g red lentils 1 leek, in fine rings 2 cloves garlic, finely chopped 1 tablespoon THEA 1 teaspoon mustard powder 1/2 teaspoon cumin 2 tsp mild curry powder 1/4 teaspoon cayenne pepper 250ml Knorr vegetable bouillon iodized salt pepper Preparation lentils soak overnight. Wash lentils in a colander and let aptropfen. 2. leeks and garlic fry in hot THEA. 3. Add spices and fry briefly and deglaze with soup. add lentils and everything covered for 15-20 minutes. lightly simmer until the lentils are tender. Season with salt and pepper. Dal is served in India as a main dish or a side dish. Given eats toasted flatbread or rice. and then Kärnten House with fake passbooks bought Styria Fully Torn Kangaroo "Nanni" back home Styria Graz Mur promenade open again /

SVENSKA British förnya atomubåt Arsenal UK moderniseras under åren för att många nätter miljarder euro sitt nukleära ubåtsflottan. Förnyelsen av "Trident" programmet var och är kontroversiell, i går kväll sade parlamentet i London med de flesta konservativa, men också många arbets röstar för. ingen hemlighet och dess interna parti motståndare från det faktum att de inte höll igen - partiledare Jeremy Corbyn, stolen vickar -Votum kraftigt sedan "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen", gjorde före omröstningen humör för nedrustning. och ytterligare Klosterneuburg lämnar Klimabündnis från nästan 60 procent av Niederösterreich kommuner är medlemmar i Climate Alliance Österrike. Niederösterreich Klosterneuburg är nu hela landet, den första gemenskap som kommer ut ur alliansen igen. Hård kritik kommer från De gröna. och tyska polisen på Kangaroo Hunt För andra gången inom några dagar en känguru rymde från sin inhägnad i tyska Erfurt. Djuret hoppade igår nära en ICE linje och en upptagen huvudvägen genom staden, som polisen sade. och sedan gå till idag mycket varmt och mestadels soligt idag mycket varmt och mestadels soligt. Mellan även moln. Dessutom, i de norra foten av Alperna och i söder på platser korta duschar eller åska i Alperna möjligt. Toppar: vanligtvis 23 till 30, i Vorarlberg, Tyrolen och Kärnten upp till 32 grader. och Dal från röda linser för 4 Port. Ingredienser 250 g röda linser en purjolök i fina ringar 2 vitlöksklyftor, finhackade 1 msk Thea en tesked senapspulver 1/2 tsk spiskummin 2 tsk milda curry 1/4 tsk cayennepeppar 250ml Knorr grönsaksbuljong joderade salt peppar Beredning linser blöt över natten. Tvätta linser i ett durkslag och låt aptropfen. 2. purjolök och vitlök stek i het THEA. 3. Tillsätt kryddor och stek en kort stund och deglaze med soppa. lägga till linser och allt som omfattas i 15-20 minuter. lätt sjuda tills linserna är mjuka. Krydda med salt och peppar. Dal serveras i Indien som en huvudrätt eller en sida maträtt. Med tanke äter rostat tunnbröd eller ris. och sedan Kärnten House med falska bankböcker köpte Steiermark Helt Torn Kangaroo "Nanni" hemma Styria Graz Mur promenaden öppna igen /

ESPANOL British renovar submarino nuclear Arsenal Reino Unido modernizado en los últimos años para muchas noches mil millones de euros de su flota de submarinos nucleares. La renovación del programa "Trident" era y es objeto de controversia, dijo anoche el Parlamento en Londres con la mayoría de los conservadores, sino también numerosas votaciones de trabajo a favor de. ningún secreto y sus adversarios internos del partido del hecho de que no estaban de acuerdo de nuevo - el líder del partido Jeremy Corbyn, la silla se tambalea -Votum bruscamente desde el "referéndum propuesto por el Reino Unido de miembros de la Unión Europea", realizado antes de que el estado de ánimo voto para el desarme. y aún más Klosterneuburg sale Klimabündnis de casi el 60 por ciento de los municipios de Baja Austria son miembros de la Alianza del Clima Austria. La Baja Austria Klosterneuburg está ahora en todo el país, la primera comunidad que surge de la alianza de nuevo. Duras críticas proviene de los Verdes. y la policía alemana sobre canguro caza de la segunda vez en pocos días un canguro se escapó de su recinto en Erfurt alemana. El animal saltó ayer cerca de una línea de hielo y una calle principal muy concurrida por la ciudad, como dijo la policía. y luego ir a Hoy en día muy >>

>> cálido y soleado en su mayoría Hoy en día muy cálido y soleado en su mayoría. En medio de las nubes también. Además, en las estribaciones septentrionales de los Alpes y en el sur en lugares duchas o tormentas de corta duración en los Alpes, es posible. Las temperaturas máximas: por lo general de 23 a 30, en Vorarlberg, Tirol y Carintia hasta 32 grados. y Dal de lentejas rojas de 4 puertos. Ingredientes 250 g de lentejas rojas 1 puerro, en aros finos 2 dientes de ajo, finamente picado 1 cucharada de THEA 1 cucharadita de mostaza en polvo 1/2 cucharadita de comino 2 de curry en polvo 1/4 cucharadita de pimienta de cayena 250 ml de caldo de verduras Knorr yodados lentejas pimienta preparación sal cucharadita leves en remojo durante la noche. Lavar las lentejas en un colador y dejar aptropfen. 2. puerros y freír el ajo en THEA caliente. 3. Añadir las especias y freír brevemente y deglaze con la sopa. añadir las lentejas y todo cubierto por 15-20 minutos. ligeramente hervir a fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas. Se sazona con sal y pimienta. Dal se sirve en la India como un plato principal o un plato de acompañamiento. Dadas come tostadas de pan plano o arroz. y luego Kärnten Casa con libretas falsas compró Estiria completamente rasgado canguro "Nanni" paseo de vuelta a casa Estiria Graz Mur abierta de nuevo /

AM.20.07. 2016 MITTWOCH 00:05/DO/AM.20.07. 2016 Wednesday 00: 05 / DO /AM.20.07. 2016 Onsdag 00: 05 / DO /Enm.20.07. 2016 Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN GB verzichtet auf EU-Ratspräsidentschaft Großbritannien wird die EU-Ratspräsidentschaft nicht wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2017 übernehmen. Die britische Premierministerin Theresa May habe EU-Ratspräsident Donald Tusk gestern in einem Telefonat über diese Entscheidung informiert, teilte ein Regierungssprecher in London heute mit. und dann weiter mit Polizist in Kansas City erschossen In der US-Großstadt Kansas City ist ein Polizist erschossen worden. Der 46-Jährige war gestern Nachmittag (Ortszeit) ausgerückt, weil mehrere Verdächtige aus einem Auto heraus geschossen hatten, wie Polizeichef Terry Ziegler sagte. Als er in der Nähe des Tatorts eintraf und einen der Verdächtigen stellen wollte, eröffnete dieser das Feuer. und dann weiter mit Tennis: Jürgen Melzer will es noch einmal wissen Nach seiner langen Pause wegen der verletzten Schulter ist Jürgen Melzer ein beachtliches Comeback gelungen. Am Wochenende war er beim verlorenen Davis-Cup in der Ukraine an beiden Punkten für das ÖTV-Team beteiligt, gestern gewann er seine Auftaktpartie in Kitzbühel. Der 35-Jährige ist nun wieder voller Tatendrang, will sich dabei aber nicht unter Druck setzen. Das Duell mit Dominic Thiem heute in Kitzbühel sieht er als Draufgabe. und dann Zugvögel, die kürzer fliegen, sterben eher Kürzere Routen ins Winterquartier sind für Zugvögel nicht immer die besseren: Das zeigt eine neue Studie. Kuckucke, die von den britischen Inseln auf einer kürzeren Strecke nach Afrika flogen, starben ihr zufolge eher als „Langflieger". und Heute sonnig, speziell im W heiß Der Sonnenschein überwiegt. Es bilden sich nur einzelne gewittrige Regenschauer. Nachmittagswerte zwischen 23 Grad in höheren Lagen Niederösterreichs und bis zu 33 Grad im Westen Österreichs. weiter mit Lasagne all amatriciana Portion(en):4 Zutatenn 150 g Pancetta (oder durchwachsener Speck) 1 Zwiebel 1 entkernte und fein gewürfelte rote Chilischote 2 Zehen Knoblauch fein gehackt 2 EL Olivenöl 1 Beutel KNORR Basis Pasta asciutta 125 ml Milch 180 g Lasagneplatten (6 Stück) 200 g Parmesankäse 1 Becher Crème fraîche Zubereitung 150 g Pancetta oder durchwachsenen Speck fein würfeln, Zwiebel würfeln. 2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen, Pancetta und Zwiebeln, Chilischote und Knoblauch bei mittlerer Hitze unter Rühren braun anbraten. 2. KNORR Basis für Pasta asciutta mit 375 ml Wasser und 125 ml Milch verrühren und zu der Speckmischung geben, kurz aufkochen. Parmesan reiben. 3. In eine Auflaufform zuerst etwas Sauce geben. Dann abwechselnd Lasagneplatten, Sauce und Parmesan schichten. Mit Sauce abschließen. Creme fraiche und restlichen Parmesan verteilen. 4. Lasagne im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Umluft: 160 °C) ca. 30 Minuten goldbraun backen. und dann weiter mit Mattersburg hält wenig von personeller Veränderung Tennis Die Melzers stürmten ins Achtelfinale von Kitzbühel Fußball ÖFB-Teams kämpfen um fünften Europacup-Startplatz /

SVENSKA GB dispens ordförandeskap i EU Storbritannien är EU: s ordförandeskap som planerat ta över i den andra halvan av 2017:e Den brittiska premiärministern Theresa Kan ha EU rådets ordförande Donald Tusk informerade igår i ett telefonsamtal av detta beslut, sade en regeringstalesman i London idag. och sedan gå till en polis i Kansas City skott i US Metropolitan Kansas City, en polis skjuten. 46-åriga var igår eftermiddag (lokal tid) urkopplad eftersom flera misstänkta hade avfyrats från en bil som polischef Terry Ziegler sade. När han kom nära brottsplatsen och ville göra en av de misstänkta, öppnade eld. och sedan gå till Tennis: Jurgen Melzer vill veta efter sin långa paus på grund av den skadade axeln Jurgen Melzer är en anmärkningsvärd comeback lyckades igen. I helgen var han inblandad i förlorade Davis Cup i Ukraina på båda punkterna för OTV laget, igår vann han sin öppningsmatch i Kitzbühel. 35-åringen är nu tillbaka full av energi, men inte vill sätta press på den. Duellen med Dominic Thiem dag i Kitzbühel han ser som en bonus. och flyttfåglar som flyger kortare, mer benägna att dö Kortare vägar till sina övervintringsområden för flyttfåglar är inte alltid det bästa: Detta visar en ny studie. Gökar, som flög från de brittiska öarna på en kortare väg till Afrika dog enligt henne, snarare än "lång flyer". och idag soligt, speciellt i varmt W solsken dominerar. Det finns bara enstaka thundery duschar. Eftermiddag värden mellan 23 grader i högre höjder i Niederösterreich, upp till 33 grader i västra Österrike. fortsätta med lasagne alla amatriciana portion (s): 4 Zutatenn 150 g pancetta (eller bacon) 1 lök 1 kärnhus och fint tärnad röd chili 2 vitlöksklyftor, finhackad 2 msk olivolja 1 påse KNORR Grundläggande Pasta asciutta 125 ml mjölk 180 g lasagneplattor ( 6 st) 200 g parmesan 1 kopp creme fraiche förberedelse 150 g pancetta eller Fläsk fint tärning, tärning lök. 2 msk olivolja i en kastrull, pancetta och lök, chili och vitlök på medelvärme tills brun omrörning. Rör 2 KNORR bas för pasta asciutta med 375 ml vatten och 125 ml mjölk och lägga till bacon blandning, koka upp. Parmesan gnugga. 3. I en gryta ger först vissa sås. Sedan alternerande ark lasagne, sås och parmesan lager. Komplett med sås. distribuera creme fraiche och resterande parmesan. 4. lasagne i en förvärmd ugn vid 180 ° C (fläkt: 160 ° C) tills gyllenbrun ca 30 minuter. och sedan gå till Matters tänker lite av mänsklig variation tennis Melzer stormade in i den andra omgången av Kitzbühel fotboll ÖFB laget kämpar för femte EM galler /

ENGLISH GB dispensed EU presidency Britain is the EU presidency as planned take over in the second half of 2017th The British Prime Minister Theresa May have EU Council President Donald Tusk informed yesterday in a phone call of this decision, said a government spokesman in London today. and then go to a police officer in Kansas City shot in US metropolitan Kansas City, a policeman was shot. The 46-year-old was yesterday afternoon (local time) disengaged because several suspects had fired from a car as police chief Terry Ziegler said. When he arrived near the crime scene and wanted to make one of the suspects, this opened fire. and then go to Tennis: Jurgen Melzer wants to know after his long break due to the injured shoulder Jurgen Melzer is a remarkable comeback succeeded again. At the weekend he was involved in the lost Davis Cup in Ukraine at both points for the OTV team, yesterday he won his opening match in Kitzbühel. The 35-year-old is now back full of energy, but does not want to put pressure on it. The duel with Dominic Thiem today in Kitzbühel he sees as a bonus. and migratory birds that fly shorter, more likely to die Shorter routes to its wintering grounds for migratory birds are not always the best: This shows a new study. Cuckoos, which flew from the British Isles on a shorter route to Africa died according to her, rather than "long flyer". and Today sunny, especially in hot W The sunshine predominates. There are only single thundery showers. Afternoon values ​​between 23 degrees in higher elevations of Lower Austria, up to 33 degrees in western Austria. continue with lasagna all amatriciana serving (s): 4 Zutatenn 150 g pancetta (or bacon) 1 onion 1 cored and finely diced red chilli 2 cloves garlic, finely chopped 2 tablespoons olive oil 1 bag KNORR Basic Pasta asciutta 125 ml milk 180 g lasagne sheets ( 6 pieces) 200 g parmesan 1 cup crème fraîche preparation 150 g pancetta or streaky bacon finely dice, dice onion. 2 tablespoons olive oil in a saucepan, pancetta and onions, chilli and garlic over medium heat until brown stirring. Stir 2 KNORR base for pasta asciutta with 375 ml of water and 125 ml milk and add to the bacon mixture, bring to the boil. Parmesan rub. 3. In a casserole dish first give some sauce. Then alternating sheets of lasagne, sauce and Parmesan layers. Complete with sauce. distribute creme fraiche and remaining Parmesan. 4. lasagne in a preheated oven at 180 ° C (fan: 160 ° C) until golden brown about 30 minutes. and then go to Mattersburg thinks little of human variation tennis Melzer stormed into the second round of Kitzbühel football ÖFB team fighting for fifth European Cup grid /

ESPANOL GB dispensa presidencia británica de la UE es la presidencia de la UE como estaba previsto tomar el relevo en la segunda mitad de 2017a El primer ministro británico, Theresa May tener presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó ayer en una llamada telefónica de esta decisión, dijo un portavoz del gobierno hoy en Londres. y luego ir a un oficial de policía en el tiro de Kansas City en los Estados Unidos metropolitana de Kansas City, un policía recibió un disparo. El de 46 años de edad, fue ayer por la tarde (hora local) desacopla debido a que varios sospechosos habían disparado desde un coche como dijo el jefe de policía Terry Ziegler. Cuando llegó cerca de la escena del crimen y quería hacer uno de los sospechosos, este abrió fuego. y luego ir a la Pista: Jurgen Melzer quiere saber después de su largo descanso debido a la lesión en el hombro Jurgen Melzer es un regreso notable éxito de nuevo. El fin de semana estuvo involucrado en la perdida de la Copa Davis en Ucrania en los dos puntos para el equipo OTV, ayer ganó su primer partido en Kitzbühel. Los 35 años de edad, es ahora de nuevo lleno de energía, pero no quiere ejercer presión sobre ella. El duelo con Dominic Thiem hoy en Kitzbühel que él ve como una ventaja. y las aves migratorias que vuelan más corto, más probabilidades de morir rutas más cortas para sus áreas de invernada para las aves migratorias no son siempre los mejores: Esto muestra un nuevo estudio. Cucos, que volaron desde las Islas Británicas en una ruta más corta a África murieron según ella, en lugar de "larga volante". Hoy en día soleado y, sobre todo en caliente W El sol predomina. Sólo hay duchas thundery individuales. Los valores de la tarde entre 23 grados en elevaciones más altas de Baja Austria, de hasta 33 grados en el oeste de Austria. continuar con lasaña todo amatriciana porción (s): 4 Zutatenn 150 g de panceta (o tocino) 1 cebolla 1 sin semillas y finamente picado chile rojo 2 dientes de ajo, finamente picado 2 cucharadas de aceite de oliva 1 bolsa de KNORR básico Pasta asciutta 125 ml de leche 180 hojas g de lasaña ( 6 piezas) 200 g de queso parmesano 1 taza de preparación de crema fresca 150 g de panceta o tocino entreverado finamente dados, cebolla dados. 2 cucharadas de aceite de oliva en una cacerola, panceta y la cebolla, el chile y el ajo a fuego medio hasta marrón agitación. Se agita 2 KNORR base para asciutta pasta con 375 ml de agua y 125 ml de leche y añadir a la mezcla de tocino, llevar a ebullición. frotación parmesano. 3. En una cacerola primera hacerle un poco de salsa. Luego alternando láminas de lasaña, salsa y capas de queso parmesano. Completar con la salsa. distribuir crema fresca y queso parmesano restante. 4. lasaña en el horno precalentado a 180 ° C (ventilador: 160 ° C) hasta que se dore unos 30 minutos. y luego ir a Mattersburg piensa poco de tenis de la variación humana Melzer irrumpió en la segunda ronda del fútbol Kitzbühel ÖFB, equipo de lucha por el quinto rejilla Copa de Europa /

AM.21.07. 2016 DONNERSTAG 00:05/FR/AM.21.07. 2016 Thursday 00: 05 / FR /AM.21.07. 2016 torsdag 00: 05 / FR /Enm.21.07. 2016 Jueves 00: 05 / FR /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Hamilton mit den besseren Karten 43 Punkte hat der Vorsprung von Nico Rosberg in dieser Saison auf seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton schon betragen. Mit einer tollen Serie konnte der Weltmeister den Rückstand aber bis auf einen Punkt reduzieren. Beim Grand Prix von Ungarn am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins) könnte es nun zur Wachablöse an der WM-Spitze kommen. Während Hamilton das Rennen auf dem Hungaroring schon viermal gewann, wartet Rosberg dort noch auf einen Erfolg. und dann Tennis: Melzer schreibt Kitzbühel-Märchen Über dieses Kitzbühel-Achtelfinale wird man in der österreichischen Tennisszene lange sprechen. Jürgen Melzer, langjährige Nummer eins von Österreich, hat Nachfolger Dominic Thiem gestern sensationell geschlagen - und wie. Das vermeintliche Auslaufmodell kam mit laut eigener Aussage „perfekter Taktik" und „dem nötigen Quäntchen Glück" zum beeindrucken=

den, hochverdienten Zweisatzerfolg gegen die Nummer neun der Welt. Während der 22-jährige Topstar des Turniers an der Niederlage schwer zu knabbern hatte, genoss der 35-jährige Melzer grandiose Momente auf dem Centre-Court: „Ich habe es vom ersten bis zum letzten Ball durchgezogen." und dann weiter mit Schlägerei in Flugzeug sorgt für außerplan=

mäßige Landung Eine Schlägerei unter fünf Flugzeug=

passagieren hat den Piloten einer Jetstar-Maschine nach einem Zeitungsbericht zu einer außerplan=

mäßigen Landung in Bali gezwungen. und weiter Heute sommerlich, im W Gewitter Heute wieder sehr warm und zumindest zeitweise sonnig. Von Westen her aber auch Wolkenfelder und in Vorarlberg und Teilen Tirols ein paar Regenschauer und Gewitter, die sich bis zum Nachmittag bis Salzburg und Oberkärnten ausbreiten. Sonst nur vereinzelte Schauer. Höchstwerte: 24 bis 32 Grad. und Amerikanische Brownies 8 Portionen 1 Pk Backpulver 100 g Bitterschokolade 100 g Butter 3 Stk Eier 80 g gehackte Nüsse 150 g Mehl 1 Prise Salz 1 Pk Vanille Zucker 150 g Zucker Zubereitung Schokolade raspeln und mit Butter schmelzen, von der Platte nehmen, Eier, Nüsse, Zucker, Mehl, Backpulver, Vanille Zucker, Salz in die Schokolade rühren. (mit dem Mixer.) Kleines Backblech (bzw. die Hälfte vom Backblech) oder kleine Form ca. 20x25 cm mit Backpapier auslegen. Die Masse aufstreichen und bei ca 180° etwa 30 Minuten bei Ober- und Unterhitze backen. Erkaltet in kleine Schnitten schneiden. Wer möchte kann die fertigen Brownies mit Schokoladen=

glasur überziehen. uind Salzburg Siebenjähriges Mädchen auf Diebestour Vorarlberg Zwei Verletzte bei Stallbrand im Bregenzerwald "Bewegung 2. Juni" Terrorist Michael "Bommi" Baumann gestorben Neue Details /

ENGLISH Hamilton with the best hand 43 points amounted to the projection of Nico Rosberg this season in his Mercedes teammate Lewis Hamilton already. With a great series but the champion was able to reduce up to a point the residue. At the Hungarian Grand Prix on Sunday (14.00, live in ORF eins) could now proceed to the changing of the guard at the World Cup tip. While Hamilton at the Hungaroring won the race four times already, Rosberg waiting there still a success. and Tennis: Melzer writes Kitzbühel Wonderland About This Kitzbühel knockout round will speak in the Austrian tennis scene long. Jurgen Melzer, longstanding number one of Austria has, successor Dominic Thiem struck sensationally yesterday - and how. The supposed discontinued model came with his own words "perfect tactics" and "the bit of luck" to the impressive, well-deserved two-set victory over the number nine in the world. During the 22-year-old Topstar the tournament had to defeat hard to chew, the 35-year-old Melzer enjoyed grandiose moments on Centre Court: "I pulled it from the first to the last ball." And then go to brawl in aircraft ensures unscheduled landing a fight among five aircraft passengers forced the pilots of a Jetstar machine according to a newspaper report on an unscheduled landing in Bali. and continue today summery, Today again very warm in the west thunderstorms and at least partly sunny. From the west, but also thunderstorms and in Vorarlberg and parts of Tyrol a few rain showers and thunderstorms that extend until the afternoon to Salzburg and Upper Carinthia. Otherwise only scattered showers. Maximum values: 24 to 32 degrees. and American Brownies 8 servings 1 Pk baking powder 100 g dark chocolate 100 g butter 3 pcs eggs 80 g chopped nuts 150g flour 1 pinch of salt 1 Pk vanilla sugar 150 g sugar Preparation Grate chocolate and melt with butter, take off the plate, eggs, nuts , sugar, flour, baking powder, vanilla sugar, salt stir in the chocolate. (With the mixer.) Small baking sheet (or half of the baking sheet) or small form lay about 20x25 cm with baking paper. Spread the ground and at about 180 ° Bake in top and bottom heat for about 30 minutes. If it cools cut into small slices. Those who want can coat the finished Brownies with chocolate icing. uind Salzburg Seven year old girl on a round of theft Vorarlberg Two injured in barn fire in Bregenzerwald "June 2 Movement" terrorist Michael "Bommi" Baumann died New Details /

SVENSKA Hamilton med den bästa handen 43 poäng uppgick den här säsongen i sin Mercedes lagkamrat Lewis Hamilton redan projektionen av Nico Rosberg. Med en stor serie men mästaren kunde reducera upp till en punkt återstoden. På den ungerska Grand Prix på söndag (14,00, bor i ORF Eins) kan nu gå vidare till vaktavlösningen vid VM spets. Medan Hamilton på Hungaroring vann tävlingen fyra gånger redan, Rosberg väntar det fortfarande en framgång. och Tennis: Melzer skriver Kitzbühel Wonderland Om den här Kitzbühel knockout omgången kommer att tala i den österrikiska tennisscenen länge. Jurgen Melzer, lång etta Österrike har aren Dominic Thiem slog sensationellt går - och hur. Den förmodade avvecklad modell kom med sina egna ord "perfekt taktik" och "den lite tur" till den imponerande, välförtjänt två-set seger över antalet nio i världen. Under 22-åriga Topstar turneringen fick besegra svårt att tugga, den 35-åriga Melzer haft grandiosa stunder på Centre Court: "Jag drog det från den första till den sista bollen." Och sedan gå till bråk i flygplan säkerställer oplanerad landning en kamp mellan fem flygpassagerare tvingade piloterna i en Jetstar maskin enligt en tidningsrapport om en icke planerad landning på Bali. och fortsätter idag somrig, idag återigen mycket varmt i västra åska och åtminstone delvis soligt. Från väster, men också åska och i Vorarlberg och delar av Tyrolen några regnskurar och åska som sträcker sig fram till eftermiddagen till Salzburg och Övre Kärnten. Annars endast spridda duschar. Maxvärden: 24 till 32 grader. och amerikanska Brownies 8 portioner 1 Pk bakpulver 100 g mörk choklad 100 g smör 3 st ägg 80 g hackade nötter 150g mjöl en nypa salt 1 Pk vaniljsocker 150 g socker Förberedelser Grate choklad och smält smör, ta bort plattan, ägg, nötter , socker, mjöl, bakpulver, vaniljsocker, salt rör i chokladen. (Med mixer.) Liten plåt (eller hälften av bakplåten) eller liten form låg ca 20x25 cm med bakplåtspapper. Sprid marken och vid ca 180 ° Baka i över- och undervärme i ca 30 minuter. Om det svalnar skuren i små skivor. De som vill burk belägga färdiga Brownies med choklad glasyr. uind Salzburg sju år gammal flicka på en runda av stöld Vorarlberg Två skadade i ladugården brand i Bregenzerwald "2 juni Movement" terrorist Michael "Bommi" Baumann dog New Detaljer /

ESPANOL Hamilton con la mejor mano de 43 puntos ascendió a la proyección de Nico Rosberg esta temporada en su compañero de equipo Mercedes, Lewis Hamilton ya. Con una gran serie, pero el campeón fue capaz de reducir hasta cierto punto el residuo. En el Gran Premio de Hungría el domingo (14.00, vivir en eins ORF) ahora podría proceder al cambio de guardia en la punta de la Copa Mundial. Mientras Hamilton en Hungaroring ganó la carrera cuatro veces ya, Rosberg esperando allí sigue siendo un éxito. y Tenis: Melzer escribe Kitzbühel maravillas Acerca de esta ronda eliminatoria Kitzbühel hablará en la escena del tenis austríaco larga. Jurgen Melzer, número de muchos años uno de Austria tiene, sucesor Dominic Thiem golpeado sensacionalmente ayer - y cómo. El modelo descontinuado supuesta vino con sus propias palabras "tácticas perfectas" y "el bit de suerte" a la victoria de dos sets impresionante, bien merecido sobre el número nueve en el mundo. Durante los 22 años de edad, Topstar el torneo tuvo que derrotar difícil de masticar, de 35 años de edad, Melzer disfrutado de momentos grandiosos en la pista central: "Tiré de ella desde la primera hasta la última bola." Y luego voy a la pelea en los aviones asegura aterrizaje no programado una pelea entre los cinco pasajeros del avión obligó a los pilotos de una máquina de Jetstar según un informe periódico en un aterrizaje no programado en Bali. y continuará hoy veraniego, hoy de nuevo muy caliente en las tormentas eléctricas oeste y al menos parcialmente soleado. Desde el oeste, sino también las tormentas eléctricas y en Vorarlberg y Tirol partes de un par de duchas de lluvia y tormentas eléctricas que se extienden hasta la tarde para Salzburgo y Alta Carintia. De lo contrario sólo se dispersa duchas. Los valores máximos: 24 a 32 grados. y brownies americanos 8 porciones 1 paquete de levadura en polvo 100 g de chocolate negro 100 g de mantequilla 3 PC huevos de harina 80 g picado 150 g de nueces 1 pizca de sal 1 paquete de azúcar de vainilla 150 g de azúcar Preparación Rallar el chocolate y se funden con mantequilla, quitar la placa, huevos, frutos secos , azúcar, harina, polvo de hornear, el azúcar de vainilla, mezclar la sal en el chocolate. (Con el mezclador.) De hoja pequeña para hornear (o la mitad de la bandeja de hornear) o de forma pequeño ponen alrededor de 20x25 cm con papel de hornear. Difundir el suelo y aproximadamente a 180 ° Hornear en calor arriba y abajo durante unos 30 minutos. Si se enfría cortar en rodajas. Los que quieren capa puede Brownies los acabados con glaseado de chocolate. Uind Salzburgo siete años de edad en una ronda de robo de Vorarlberg Dos heridos en el incendio en el granero en Bregenzerwald "Movimiento 2 de Junio" terrorista Michael "Bommi" Baumann murió Nueva Detalles /

AM.22.07. 2016 FREITAG 00:05/SA/AM.22.07. 2016 Friday 00: 05 / SA /AM.22.07. 2016 fredag 00: 05 / SA /Enm.22.07. 2016 Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.