ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN 560 Euro vom Staat: Finnland testet Grundeinkommen Finnland will herausfinden, ob ein Grundeinkommen das soziale System des Landes vereinfachen kann. 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose sollen ab Jänner anstelle von Arbeitslosengeld 560 Euro im Monat bekommen, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. und Nigeria streicht 50.000 „Geisterbeamten" die Gehälter Im Kampf gegen die Korruption nimmt die nigerianische Regierung die „Geisterbeamten" des Staatsapparats ins Visier. Im Laufe des Jahres seien rund 50.000 solcher Bediensteter von den staatlichen Gehaltslisten gestrichen worden, weil sie zwar formell als Staatsbedienstete geführt und bezahlt wurden, aber nie bei der Arbeit auftauchten, wie das Präsidialamt in Abuja gestern mitteilte. und dann weiter Registrierkassen bringen weniger als erhofft Die seit Mai geltende Registrierkassenpflicht, die Steuerhinterziehung erschweren soll, bringt offenbar weniger als erhofft. Das Finanzministerium hat heuer 900 Mio. Euro Mehreinnahmen erwartet. Der Linzer Betrugsexperte Friedrich Schneider hält das für überhaupt nicht realistisch". Er rechnet mit nur 80 bis 120 Mio. Euro, wie er heute im Ö1-Morgenjournal sagte. dann weiter und Caritas und VinziWerke: Immer mehr Obdachlose Gerade jetzt im Winter suchen wieder viele, die kein Dach über dem Kopf haben, Schutz in einer Notschlafstelle. Laut Caritas und VinziWerken ist der Bedarf an Notschlafstellen in der Steiermark heuer so groß wie seit Jahren nicht mehr. und Umstellung von Wiener Parkscheinen sorgt für Probleme Mit dem neuen Jahr wird in Wien auf neue Parkscheine umgestellt, die um zehn Cent pro Stunde teurer sind. Bis Silvester gelten die alten noch, doch häufig sind diese in den Trafiken nicht mehr erhältlich. Auch der Umtausch klappt nicht immer. dann weiter Werbetafeln fielen im Sturm auf Frau – schwer verletzt Zwei Werbeaufsteller im Ausmaß von zwei mal sieben Metern sind gestern auf eine Passantin in St. Lorenzen in der Steiermark gefallen. Dabei wurde die 74-Jährige schwer verletzt. und Westautobahn wegen entlaufener Pferde gesperrt Eine ganze Herde Pferde hat in der Nacht auf heute eine zweistündige Sperre der Westautobahn (A1) bei Regau in Oberösterreich ausgelöst. Woher die Tiere stammen, war zunächst nicht klar. und dann weiter mit Was sich 2017 im Straßenverkehr ändert Das kommende Jahr bringt für Autofahrer eine Reihe von Änderungen. Bei vielen Verstößen wird künftig ein Fotobeweis für eine Strafe ausreichen. Elektrofahrzeuge erkennt man ab 2017 an grünen Kennzeichentafeln. Eine längere Probezeit für Führerscheinneulinge und Wegfahrsperren für Alkolenker sind ebenfalls geplant. und dann Heute zum Teil winterlich Von Vorarlberg bis Kärnten trocken und oft sonnig. Vom Tiroler Unterland ostwärts aber teils kräftiger, anhaltender Regen, oberhalb von 500 bis 1000m Schneefall. Starker Nordwestwind auf den Bergen und 0 bis 10 Grad, 10 vereinzelt im Süden. dann und weiter Ananas-Kokos-Traum Zutaten für 4 Portionen 10 Stk. Biskotten (ca. Angabe) 1 Dose Ananasringe (Abtropfgewicht 260g) 1 Packung Vanillepuddingpulver 100 ml Milch 400 ml Kokosmilch 2 EL Zucker (gehäuft) 200 ml Schlagobers 1 TL Vanillezucker 2 EL Kokosette Zubereitung Für den Ananas-Kokos-Traum die Ananasringe in einem Sieb abtropfen lassen und den Saft dabei auffangen. Dann die Biskotten einzeln und kurz in den Ananassaft eintauchen und in einer Auflaufform (ca. 23x15cm) auslegen. Nun das Vanillepuddingpulver, mit dem Zucker und ca. 5 EL Milch zu einer glatten Soße anrühren. Anschließend die restliche Milch und die Kokosmilch in einen Topf geben und nach Packungsanleitung, wie gewohnt einen Pudding kochen. Jetzt die Hälfte von dem Pudding auf die Biskotten geben und glattstreichen. Dann die Ananasringe in grobe Stücke schneiden und auf dem Pudding verteilen. Danach den restlichen Pudding in die Form geben, glattstreichen und hinterher am besten im Kühlschrank ca. 2 Stunden abkühlen lassen. Letztendlich das Schlagobers mit dem Vanillezucker steifschlagen, auf dem Pudding verteilen und mit Kokosette dekorieren. Das Dessert hinterher weitere 3 Stunden durchziehen lassen, wobei über Nacht noch besser wäre. Der Ananas-Kokos-Traum kann auch mit frischer Ananas zubereitet werden, dann sollte man aber zusätzlich Ananassaft kaufen, um die Biskotten zu tränken. und dann Trotz Brexit und Trump Umfrage: Wirtschaft startet mit Schwung ins neue Jahr Registrierkassen Registrierkassen: Pflicht für Manipulationsschutz zu früh /

SVENSKA 560 euro från staten: Finland testade grundinkomst Finland vill ta reda på om en grundinkomst kan förenkla landets samhällssystem. 2000 slumpmässigt utvalda arbetslösa ska få i stället för arbetslöshetsersättning 560 euro i månaden utan att det finns förutsättningar från januari. och Nigeria sveper 50.000 "ghost tjänstemän" löner i kampen mot korruption, tar den nigerianska regeringen "spöket tjänstemän" i statsapparaten riktade. Under året cirka 50.000 sådana personal hade tagits bort från de statliga löner eftersom de formellt förvaltas som tjänstemän och betalas, men aldrig dök upp på jobbet, såsom ordförandeskapet i Abuja meddelade i går. och sedan kassaapparater ta mindre än hoppades kraft sedan maj kassaapparater plikt, som är att hindra skattefusk, till synes mindre än hoppats medför. Finansdepartementet i år är 900 miljoner euro mer intäkter. Linzer bedrägeri expert Friedrich Schneider anser att detta är "inte realistiskt". Han förväntar sig endast 80 till 120 miljoner euro, sade han i Ö1 Morning Journal idag. då och Caritas och VinziWerke: Mer och mer hemlösa Just nu på vintern ser tillbaka många som inte har tak över huvudet, skydd i en nödsituation skydd. Enligt Caritas och VinziWerken behovet av skydd i Steiermark är inte så stor som i år för år. och omvandling av Wien parkeringskuponger säkerställer Problem med nyår ändras i Wien den nya parkeringsböter, vilket är dyrare att tio cent per timme. Fram till nyår gamla gäller fortfarande, men ofta dessa är inte längre tillgängligt i tobaksaffärer. Dessutom gör börsen inte alltid fungerar. sedan skyltar föll i stormen på kvinnan - Två allvarligt skadade Display enheter i mängden två gånger sju meter föll igår till en förbipasserande i St. Lorenzen i Steiermark. 74-åriga skadades allvarligt. och West motorväg stängd på grund av skenande hästar En flock hästar har utlöst i natt idag en två timmar lång barriär längs motorvägen väster (A1) vid Regau Oberösterreich. Var ska djuren kommer, var inte omedelbart klart. och sedan gå till Vad är 2017 väg Förändringar kommande året ger ett antal förändringar för bilister. Många brott fotobevis på en straff förblir otillräckliga. Elfordon kan ses från 2017 till gröna registreringsskyltar. En längre provperiod för unga förare och stöldskydd för drunken chaufförer planeras också. och sedan idag delvis vinter Från Vorarlberg till Kärnten torr och ofta soligt. Från tyrolska låglandet men österut ibland stark, kraftigt regn, över 500 till 1000m snö. Stark nordväst vinden på bergen och 0 till 10 grader, 10 isolerad i söder. sedan och fortsätter ananas coconut dröm Serverar 4 10 st. ladyfingers (endast ungefärliga) 1 burk ananas ringar (dräneras 260g) 1 paket vaniljsås pulver 100 ml mjölk 400 ml kokosmjölk 2 msk socker (rågad) 200 ml vispgrädde 1 tsk vaniljextrakt 2 EL Kokosette möjligt att förbereda för ananas-kokos dröm dränera ananas ringar i en sil och samla upp saften här. Sedan lady fingrar störta sig och kort i ananasjuice och tolka dem i en ugnsform (ca 23x15cm). Nu vaniljsås pulver, blanda med socker och 5 matskedar mjölk till en slät sås. Ange sedan resten av mjölken och kokosmjölk i en kastrull och enligt paketets anvisningar, som vanligt laga en pudding. Nu tillsätt hälften av puddingen på ladyfingers och smidig. klipp ananas ringarna i bitar och fördela på pudding. häll sedan det återstående vaniljsås in i formen, slät och efteråt fick svalna under ca 2 timmar i kylskåp. Ytterst den vispade grädden med vaniljsocker tills stel, spridas på vaniljsås och dekorera med Kokosette. Dessert efteråt kunna dra ytterligare 3 timmar, natten skulle vara ännu bättre. Ananas-kokos dröm kan också framställas med färsk ananas, så ska du men dessutom köpa ananasjuice att blöta ner ladyfingers. och sedan Trots föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen och Trump undersökning: ekonomin börjar att svänga in det nya året
Kassaapparater Kassaapparater: Krav för förändringsskydd för tidigt /

ENGLISH 560 euros from the state: Finland tests basic income Finland wants to find out whether a basic income can simplify the social system of the country. 2,000 randomly selected unemployed persons are to receive € 560 per month from January onwards, instead of unemployment benefits, without any conditions attached. And Nigeria raises 50,000 "ghost" salaries In the fight against corruption, the Nigerian government is targeting the ghost officers of the state apparatus. In the course of the year, around 50,000 such staff members had been removed from the state salary lists, because they were formally employed and paid as state servants, but never appeared at work, as reported by the Presidential Office in Abuja yesterday. And then more Registrierkassen bring less than hoped The registration authority obligation, which has been in force since May, which is supposed to make tax evasion more difficult, seems to be less than hoped for. The Treasury Department has been expecting an increase of 900 million euros this year. The Linz fraud expert Friedrich Schneider considers this to be "not at all realistic". He expects only 80 to 120 million euros, as he said today in the Ö1 morning journal. Then further, and Caritas and VinziWerke: More and more homeless people Just now in winter, many who have no roof over their heads are looking for shelter in an emergency shelter. According to Caritas and VinziWerken, the demand for emergency shelters in Styria this year is no longer so great. And conversion of Viennese parking tickets is causing problems With the new year in Vienna, new parking passes are converted, which are ten cents an hour more expensive. Until New Year the old ones are still valid, but they are often no longer available in the shops. Also the exchange does not always work. Then further Werbetafeln fell in the storm on Frau - seriously injured Two advertising stands to the extent of two by seven meters fell yesterday to a passant in St. Lorenzen in Styria. The 74-year-old was seriously injured. And Westautobahn closed because of escaped horses A whole herd of horses has triggered in the night on today a two-hour lock of the Westautobahn (A1) near Regau in Upper Austria. The origin of the animals was not clear at first. And then continue with What changes 2017 in road traffic The coming year brings a number of changes for drivers. In the case of many violations, a photo-proof for a punishment will suffice. From 2017, electric vehicles can be recognized by green identification plates. A longer probationary period for driving licensees and immobilizers for alcoolers is also planned. And then partly winterly From Vorarlberg to Carinthia dry and often sunny. From the Tyrolean lowlands east but partly strong, persistent rain, above 500 to 1000m snowfall. Strong northwest wind on the mountains and 0 to 10 degrees, 10 isolated in the south. Pineapple Coconut Dream Ingredients for 4 servings 10 pcs. Biscottes (approx.) 1 pack of pineapple rings (drained weight 260g) 1 pack of vanilla pudding powder 100 ml milk 400 ml coconut milk 2 tablespoons sugar (heaped) 200 ml whipped cream 1 teaspoon vanilla sugar 2 EL Kokosette Preparation For the pineapple coconut dream, drain the pineapple rings in a strainer and collect the juice. Then the biscuits individually and shortly into the Ananassaft immerse and in a Auflaufform (about 23x15cm) lay out. Now the vanilla pudding powder, with the sugar and about 5 EL milk to a smooth sauce stir. Then add the remaining milk and the coconut milk into a pot and cook as usual a pudding. Now add half of the pudding to the biscuits and smooth. Then cut the pineapple rings in coarse pieces and spread on the pudding. Then pour the remaining pudding into the mold, smooth it out and afterwards let it cool in the fridge for about 2 hours. Finally, stomp the batter with the vanilla sugar, spread on the pudding and decorate with coconut. Continue the dessert for a further 3 hours, whereby overnight would be even better. The pineapple coconut dream can also be prepared with fresh pineapples, but then you should also buy ananita juice to soak the biscuits. And then Despite Brexit and Trump Survey: Economy starts with momentum into the new year
Registration funds Registration funds: Obligatory for tamper protection too early /

ESPANOL 560 euros por parte del Estado: Finlandia probado renta básica Finlandia quiere averiguar si una renta básica puede simplificar el sistema social del país. 2.000 seleccionados al azar sin empleo debería tener lugar de la prestación por desempleo de 560 euros al mes sin ella son las condiciones de enero. y Nigeria barre 50.000 funcionarios "fantasmas" sueldos en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Nigeria toma los funcionarios "fantasmas" del aparato del Estado de destino. Durante el año, aproximadamente 50.000 este personal habían sido eliminados de las nóminas estatales, ya que se han gestionado formalmente como servidores públicos y pagados, pero nunca se presentó en el trabajo, tales como la presidencia en Abuja anunció ayer. y luego llevar las cajas registradoras menos esperaba que la vigente desde mayo de cajas registradoras deber, que es el de impedir la evasión de impuestos, al parecer menos de lo esperado trae. El Ministerio de Finanzas de este año es de 900 millones de euros más ingresos. El experto fraude Linzer Friedrich Schneider piensa que esto es "no es realista". Se espera que sólo el 80 a 120 millones de euros, dijo en Ö1 Diario de la mañana de hoy. entonces y Caritas y VinziWerke: Cada vez más personas sin hogar En este momento en el invierno mirando hacia atrás muchos que no tienen techo sobre su cabeza, la protección en un refugio de emergencia. De acuerdo con Caritas y VinziWerken la necesidad de refugios en Estiria no es tan grande como este año durante años. y la conversión de los vales de aparcamiento vieneses asegura Problemas con el Año Nuevo se cambia en Viena los días nuevos tickets de aparcamiento, que son más caros de diez centavos por hora. Hasta el año nuevo el viejo se siguen aplicando, pero a menudo éstas ya no están disponibles en los estancos. Asimismo, la Bolsa no siempre funciona. luego cayó vallas publicitarias en la tormenta en la mujer - Dos unidades de visualización con lesiones graves en la cantidad de dos veces siete metros cayó ayer a un transeúnte en St. Lorenzen en Estiria. El 74-años de edad, resultó gravemente herido. y la carretera del oeste cerrado debido a caballos desbocados Una manada de caballos ha desencadenado en la noche de hoy una barrera de dos horas a lo largo de la autopista del oeste (A1) en Regau Alta Austria. ¿De dónde vienen los animales, no estaba claro. y luego ir a lo que hasta el año 2017 en el tráfico cambia el próximo año trae una serie de cambios para los automovilistas. Muchos violaciónes evidencia fotográfica de una pena seguirán siendo insuficientes. Los vehículos eléctricos pueden ser vistos desde 2017 para las placas verdes. Se prevén también un período de prueba más largo para los conductores jóvenes e inmovilizadores para los conductores ebrios. y entonces hoy en parte invernal De Vorarlberg Carintia a menudo seco y soleado. Desde las tierras bajas del Tirol, pero hacia el este, a veces fuerte, lluvia fuerte, por encima de 500 a 1000 m nieve. Fuerte viento norte-oeste en las montañas y de 0 a 10 grados, 10 aisladas en el sur. a continuación, y continuar la piña sueño de coco Para 4 10 piezas. bizcochos de soletilla (solamente aproximados) 1 lata de rodajas de piña (260g escurrido) 1 paquete de natillas en polvo 100 ml de leche 400 ml de leche de coco 2 cucharadas de azúcar (acumulado) 200 ml de crema de leche 1 cucharadita de extracto de vainilla 2 eL Kokosette permitir la preparación para el sueño de piña-coco drenar las rodajas de piña en un colador y recoger el jugo aquí. A continuación, los dedos de la señora por separado y se sumergen brevemente en el jugo de piña y interpretarlos de una fuente de horno (aproximadamente 23x15cm). Ahora bien, el polvo de las natillas, mezclar con el azúcar y 5 cucharadas de leche a una salsa suave. A continuación, introduzca el resto de la leche y la leche de coco en una olla y de acuerdo con las instrucciones del paquete, como de costumbre cocinar un flan. Ahora agregue la mitad del budín de las lenguas de gato y suave. A continuación, cortar las rodajas de piña en trozos y distribuir en el pudín. A continuación, verter la crema restante en el molde, suave y después se dejó enfriar durante aproximadamente 2 horas en el refrigerador. En última instancia, la crema batida con el azúcar de vainilla a punto de nieve, se extendió sobre la crema y decorar con Kokosette. El postre después ser capaz de tirar de otras 3 horas, durante la noche sería aún mejor. El sueño de piña-coco también se puede preparar con piña fresca, entonces usted debe comprar pero, además, jugo de piña en remojo las lenguas de gato. y luego pesar referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la encuesta de la Unión Europea y Trump: economía comienza a oscilar en el Año Nuevo
Cajas registradoras Cajas registradoras: requisito para la protección contra la manipulación demasiado pronto /

AM.29.12. 2016 DONNERSTAG 00:05/DO/AM.29.12. 2016 THURSDAY 00: 05 / DO /AM.29.12. 2016 torsdag 00: 05 / DO /Enm.29.12. 2016 Jueves 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Wohnbauförderung: Nun bleiben Millionen übrig In der Salzburger Wohnbauförderung droht nun ein Millionenbetrag aus dem Jahr 2016 übrig zu bleiben. Das, obwohl zuletzt von einem neuerlichen Budgetloch die Rede gewesen war. In der Wohnbauförderung geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Der Ansturm auf die Förderung neu war so groß, dass Mitte des Jahres ein Schnitt gemacht werden musste, weil das Geld ausging. Im August wurde dann auch die Sanierungs=

förderung gestoppt. Jetzt, zu Jahresende, stellt sich allerdings heraus, dass etliche Millionen aus der Wohnbauförderung übrig zu bleiben drohen. 18,5 Millionen dürften übrig bleiben Es sind knapp 18,5 Millionen Euro, die mit Jahresende vermutlich übrig bleiben. Das ist deutlich mehr als zehn Prozent des gesamten Förderbudgets von 141 Millionen Euro, das heuer zur Verfügung gestanden ist. Allein bei der im Sommer gestoppten Sanierungs=

förderung bleiben mehr als acht Millionen über, zwei Drittel der gesamten Fördersumme. „Bei einer Sanierungsförderung wissen wir zum Zeitpunkt des Ansuchens noch nicht, um wie viel Geld es im betreffenden Fall konkret gehen wird. Das wissen wir erst im Nachhinein. Nun ist Geld übrig geblieben, das aber nicht verloren ist, sondern wieder für die Wohnbauförderung eingesetzt wird. Aber wie gesagt: Es kann eben passieren, dass ein Fördertopf in einer gewissen Sparte nicht ausgeschöpft wird", sagt dazu Wohnbaulandesrat Hans Mayr (SBG). und dann Köln zu Silvester: Wachleute waren angeblich Flüchtlinge In der Kölner Silvesternacht 2015 sollen einem Medienbericht zufolge Dutzende Flüchtlinge ohne entsprechende Ausbildung als Wachleute eingesetzt worden sein. Nach Recherchen der „Bild"-Zeitung warb ein Sicherheitsdienst 59 Männer in Erstaufnahmelagern als Security-Kräfte an. Die Flüchtlinge, die vor allem aus Nordafrika, Syrien und Afghanistan stammten, sollen erst kurze Zeit in Deutschland gewesen sein. Die einzigen Kriterien im Stellenangebot der Wachschutzfirma seien die „Beherrschung der deutschen Sprache, zumindest mittelmäßig" und „Warme Kleidung mitbringen" gewesen. Das Unternehmen war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Für fünf Euro in der Stunde Die Beschäftigten sollen unter anderem auf den Rheinbrücken eingesetzt worden sein. Wie die „Bild"-Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) weiter schreibt, zahlte das Subunternehmen den Männern fünf Euro pro Stunde - kaum mehr als die Hälfte des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns. Der Stadt Köln seien später 15,40 Euro pro Stunde und Wachmann in Rechnung gestellt worden. In der vergangenen Silvesternacht hatten in der Kölner Innenstadt rund um den Hauptbahnhof chaotische Zustände geherrscht. Es kam massenhaft zu Straftaten. Vor allem eine Vielzahl sexueller Übergriffe auf Frauen löste Entsetzen aus. Die meisten der inzwischen ermittelten Beschuldigten kommen aus Algerien und Marokko. und dann weiter mit Flughafen Wien: Neue Büros für „Brexit"-Flüchtlinge Der Flughafen Wien baut ein neues Bürozentrum und will dorthin auch „Brexit"-Flüchtlinge locken. Insgesamt investiert das börsennotierte Unternehmen bis Anfang 2020 mehr als 50 Mio. Euro in den Office Park 4. „Mit dem neuen Office Park 4 setzt der Flughafen Wien einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Airport City und der gesamten Airport-Region. Wir wollen damit nicht nur lokale, sondern internationale Unternehmen ansprechen, vor allem auch Brexit-Flüchtlinge aus Großbritannien, denn unsere Lage im Herzen Europas ist einzigartig", teilte Flughafenvorstand Günther Ofner heute mit. dann weiter BUWOG kauft „Glaspalast" in Wien Nach jahrelangem Hin und Her scheinen die Weichen in der Causa „Glaspalast" in der Wiener Innenstadt endgültig gestellt: Die BUWOG Group hat das Projekt übernommen. Sie wird den „Glaspalast" abreißen und ein Nachfolgegebäude errichten. dann weiter Heute oft recht sonnig, kalt Heute Nachmittag über weite Strecken sonnig. Gefrierender Nebel und Hochnebel lösen sich größtenteils auf. Der Nordwestwind lässt nach. Meist minus 3 bis plus 7 Grad. und Eintropfsuppe Zutaten für 4 Portionen 1 Stk Ei 1 Prise Mehl 1 l Rindsuppe 1 Prise Salz 1 Bund Schnittlauch Zubereitung Das Ei in ein kleines Schnabelkrügerl schlagen, salzen und soviel Mehl dazugeben, wie nötig ist, um einen dickflüssigen Teig zu erhalten. Diesen direkt in die kochende Suppe tropfen und nur einige Sekunden lang aufkochen. Mit Schnittlauch bestreut servieren . und Deutschland Berlin: Automatisches Bremssystem stoppte Lkw Südamerika Kolumbien: Amnestie für FARC-Kämpfer /

ENGLISH Housing subsidies: Now millions remain left The Salzburg housing subsidy is now threatened with an amount of € 201 million. This, although last of a new budget hole had been mentioned. A turbulent year is coming to an end in housing promotion. The rush on the promotion new was so great that a cut had to be made mid-year because the money went out. In August, the redevelopment promotion was also stopped. Now, at the end of the year, however, it turns out that several million are threatened by the promotion of housing. 18.5 million likely to remain There are almost 18.5 million euros, which are probably left over at the end of the year. This is clearly more than ten percent of the total funding budget of 141 million euros, which is available this year. Alone at the end of the summer restoration promotion, more than eight million are left over, two-thirds of the total subsidy sum. "At the time of the application, we do not yet know how much money will be spent on the restructuring in question. We know this only in retrospect. Now money is left, which is not lost but is again used for the promotion of housing. But as I said, it can just happen that a promotion pot in a certain division is not exhausted, "says building councilor Hans Mayr (SBG). And then Cologne on New Year's Eve: security guards were supposed to be refugees In the Cologne Silvesternacht 2015 according to a media report dozens of refugees without corresponding training as guards should be used. After investigating the "Bild" newspaper, a security service called 59 men in first-time admissions as security forces. The refugees, who mainly came from North Africa, Syria and Afghanistan, were supposed to have been in Germany for a short time. The only criteria in the job offer of the security company were the "mastery of the German language, at least mediocre" and "bring warm clothes". The company was initially not available for comment. For five euros per hour The employees should have been employed among other things on the Rhine bridges. According to the "Bild" newspaper (Thursday edition), the subcontractor paid the men five euros per hour - hardly more than half the statutory minimum wage. The city of Cologne was later charged 15.40 euros per hour and Wachmann. In the past of the Silvesternacht chaotic conditions had ruled around the main station in the center of Cologne. There were masses of crimes. Above all, a large number of sexual assaults on women triggered horror. Most of the accused now come from Algeria and Morocco. And then with Vienna International Airport: New offices for "Brexit" pilots Vienna Airport is building a new office center and wants to lure "Brexit" pilots there. In total, the listed company invested more than 50 million euros in Office Park 4 by the beginning of 2020. "With the new Office Park 4, Vienna Airport is another step towards attracting Airport City and the entire airport region. We want to address not only local, but also international companies, especially Brexit refugees from the UK, because our location in the heart of Europe is unique, "Günther Ofner, airport director, said today. Then further BUWOG buys "glass palace" in Vienna After many years back and forth, the turnaround in the Causa "Glaspalast" in the inner city of Vienna seems to be final: the BUWOG Group has taken over the project. She will tear down the "glass palace" and build a successor building. Then it will be cloudy with sunny intervals. Freezing fog and high fog dissolve for the most part. The northwest wind is easing. Usually minus 3 to plus 7 degrees. And dripping soup Ingredients for 4 servings 1 piece Egg 1 pinch flour 1 l beef soup 1 pinch of salt 1 bunch of chives Cut the egg into a small beak crumbs, add salt and add as much flour as necessary to obtain a thick liquid dough. Drip it directly into the boiling soup and boil for only a few seconds. Serve with chives sprinkled. And Germany Berlin: Automatic braking system stopped trucks South America Colombia: Amnesty for FARC fighters /

SVENSKA Bostadssubventioner: Nu miljontals kvar i Salzburg bostadsbidrag hotar nu en miljon belopp från 2016 kvar. Detta även om det nyligen hade varit en förnyad budget hål prata. I bostadsbidrag ett turbulent år kommer till ett slut. Brådskan att främja nya var så stor att i mitten av år snitt måste göras eftersom pengarna tog slut. I augusti var ombyggnaden finansiering stoppas. Nu, i slutet, visar dock att tiotals miljoner bostäder subventioner hotar att förbli. 18.500.000 kommer sannolikt att förbli Det finns nästan 18.500.000 euro, vilket förmodligen fortfarande med årsskiftet. Detta är betydligt mer än tio procent av det totala bidraget budgeten för 141 miljoner euro, är det i år varit tillgängliga. Men vid stopp under sommaren sanering finansiering över åtta miljoner kvar över två tredjedelar av det totala bidragsbeloppet. "I en kampanj rehabilitering vet vi inte vid tidpunkten för ansökan, hur mycket pengar kommer att gå specifikt för varje enskilt fall. Vi vet bara i efterhand. Nu pengar kvar, men det är inte förlorad utan används igen för bostadssubventioner. Men som sagt: Det kan bara hända att en finansieringspott inte är slut i en viss division ", säger bostadsrådet Hans Mayr (SBG). och sedan till Köln Silvester: säkerhet vakter skulle flyktingar i Köln Eve 2015, enligt en medierapport dussintals flyktingar rapporteras ha använts utan ordentlig utbildning som väktare. Enligt forskning av "Bild" tidningen, rekryterade en säkerhetstjänst 59 män i Erstaufnahmelagern som säkerhetsstyrkor. Flyktingarna som kom främst från Nordafrika, Syrien och Afghanistan borde ha varit bara en kort tid i Tyskland. Det enda kriteriet i jobbet av säkerhets företaget hade varit "att ta med varma kläder", den "behärskar det tyska språket, åtminstone medelmåttiga" och. Företaget var inte omedelbart tillgängliga för kommentar. För fem euro per timme anställda borde ha använts, bland annat på Rhen broar. Som tidningen "Bild" (torsdag edition) fortsätta skriva betalade underleverantör de män fem euro per timme - knappt mer än hälften av den lagstadgade minimilönen. Staden Köln var senare bad 15,40 euro per timme och vakt debiteras. Den gångna nyårsafton runt Hauptbahnhof kaos rådde i centrala Köln. Det kom en masse till brott. Speciellt ett stort antal sexuella övergrepp på kvinnor utlöste skräck. De flesta av de nu identifierat den anklagade kommer från Algeriet och Marocko. och sedan gå till Wien flygplats: Nya kontor för "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" -Flüchtlinge Wiens internationella flygplats är att bygga ett nytt kontorscenter och kommer det också att locka "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" -Flüchtlinge. Sammantaget det noterade bolaget investerat i början av 2020 mer än 50 miljoner euro i Office Park 4. "Med de nya Office Park 4 uppsättningar av Flughafen Wien ytterligare ett steg i attraktionskraft Airport City och hela flygplatsen regionen. LPM är inte bara lokalt, men internationella företag, särskilt föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i de EU-flyktingar från Storbritannien, eftersom vårt läge i hjärtat av Europa är unik, "Airport Board Günther Ofner sade i dag. då BUWOG köper "Glaspalatset" i Wien Efter år av fram och tillbaka, att valdeltagandet i Causa "glaspalats" i centrala Wien verkar slutligen frågade: BUWOG Group tog över projektet. De kommer att riva "Glaspalatset" och bygga en efterföljare byggnad. sedan idag ofta mulet, kall eftermiddag över långa avstånd soligt. Frysning dimma och låga stratus lösa det mesta. Västlig vind minskar. Mest minus 3 till plus 7 grader. och Eintropfsuppe ett gäng gräslök Förberedelser Vispa 4 portioner 1 st ägg 1 nypa mjöl 1 liter nötkött buljong en nypa salt, ägg i en liten Schnabelkrügerl, salt och så mycket mjöl som behövs för att erhålla en tjock smet. Denna droppe direkt i kokande soppan och koka endast några sekunder. Servera med gräslök strös. och Tyskland Berlin: automatiska bromssystemet stoppade lastbilar Sydamerika Colombia: Amnesty för Farc /

ESPANOL subsidios de vivienda: Ahora millones se quedan en el subsidio de vivienda Salzburgo ahora está amenazando una cantidad millones desde el 2016 para permanecer. Esto, a pesar de que recientemente había sido de un orificio vuelva a hablar del presupuesto. En el subsidio a la vivienda un año turbulento llega a su fin. La carrera para promover el nuevo era tan grande que a mediados de año corte tenía que ser hecho porque el dinero se acabó. En agosto, se detuvo la financiación de reurbanización. Ahora, al final, muestra, sin embargo, que decenas de millones de subsidios de vivienda amenazan con permanecer. 18,5 millones son propensos a permanecer Hay cerca de 18,5 millones de euros, lo que presumiblemente se mantienen con fines de año. Esto es considerablemente más del diez por ciento del presupuesto total de la subvención de 141 millones de euros, es este año estado disponible. Pero cuando se detuvo en la financiación de remediación de verano más de ocho millones permanecer más de dos tercios de la cantidad total de financiación. "En una promoción de rehabilitación que no sabemos en el momento de la solicitud, la cantidad de dinero se destinará específicamente para el caso particular. Sabemos que sólo en retrospectiva. Ahora el dinero se fue, pero que no se ha perdido, pero se utiliza de nuevo para subsidios de vivienda. Pero como ya he dicho: Sólo puede suceder que una olla de financiación no se agota en una cierta división ", dice el concejal de vivienda Hans Mayr (SBG). y luego a Colonia Silvester: guardias de seguridad se suponía refugiados en la víspera de Colonia en 2015, según un informe de los medios de refugiados reportados decenas que se han utilizado sin la formación adecuada como guardias de seguridad. De acuerdo con la investigación del diario "Bild", un servicio de seguridad reclutó a 59 hombres en Erstaufnahmelagern como las fuerzas de seguridad. Los refugiados que llegaron principalmente de África del Norte, Siria y Afganistán debería haber sido sólo un corto tiempo en Alemania. El único criterio en el trabajo de la empresa de seguridad habían sido "llevar ropa de abrigo," el "dominio de la lengua alemana, al menos mediocre" y. La empresa no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios. Por cinco euros por hora Los empleados deberían haber sido utilizado, entre otras cosas, de los puentes del Rin. A medida que el diario "Bild" (edición del jueves) continuar la escritura, el subcontratista pagó a los hombres durante cinco euros por hora - apenas un poco más de la mitad del salario mínimo legal. La ciudad de Colonia más tarde se les hizo 15,40 euros por hora de guardia y cargado. Eva pasado de Año Nuevo alrededor del Hauptbahnhof caos se había impuesto en el centro de Colonia. Se llegó en masa a la delincuencia. Sobre todo una gran cantidad de agresiones sexuales a mujeres provocó terror. La mayor parte del ahora identificado el acusado proceden de Argelia y Marruecos. y luego ir al aeropuerto de Viena: Nuevas oficinas para el "referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" -Flüchtlinge Aeropuerto Internacional de Viena es la construcción de un nuevo centro de oficinas y habrá también atraen a "referéndum propuesto >>>>>

>>>>> en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" -Flüchtlinge. En general, la sociedad cotizada invertido a principios de 2020 más de 50 millones de euros en la oficina del parque 4. "Con las nuevas Office Park 4 series de Flughafen Wien un paso más en el atractivo del aeropuerto de la ciudad y toda la región del aeropuerto. LPM no es sólo local, sino que las empresas internacionales, especialmente referéndum propuesto por el Reino Unido de miembros de la Unión Europea-refugiados del Reino Unido, debido a nuestra ubicación en el corazón de Europa es único ", dijo Junta Aeropuerto Günther Ofner hoy. a continuación, BUWOG compra "Palacio de Cristal" en Viena Después de años de un lado a otro, la participación en la Causa "palacio de cristal" en el centro de Viena, finalmente, parecen estar preguntó: BUWOG grupo se hizo cargo del proyecto. Ellos derribar el "Palacio de Cristal" y construir un edificio sucesor. entonces hoy a menudo cubierto, tarde fría a través de largas distancias soleados. Congelación Niebla y estratos bajos disolver en su mayoría. viento del suroeste disminuye. La mayoría de menos de 3 a más de 7 grados. y Eintropfsuppe 1 manojo de cebollino Preparación Batir 4 porciones 1 PC de huevo 1 pizca de harina 1 litro de caldo de carne 1 pizca de sal, el huevo en un pequeño Schnabelkrügerl, la sal y la harina tanto como sea necesario para obtener una pasta espesa. Esta caída directamente en la sopa hirviendo y cocinar sólo unos segundos. Servir espolvoreado con cebollino. y Alemania Berlín: sistema de frenado automático dejó de camiones América del Sur Colombia: Amnistía para las FARC /

 

AM.30.12. 2016 FREITAG 00:05/SA/AM.30.12. 2016 FRIDAY 00: 05 / SA /AM.30.12. 2016 fredag 00: 05 / SA /Enm.30.12. 2016 Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Neue Klage von „Brexit"-Gegnern gegen britische Regierung Gegner des „Brexit" haben einen neuen gerichtlichen Vorstoß gegen die Pläne der britischen Regierung zum EU-Austritt gestartet. Die vor einer Kammer des Londoner High Court eingereichte Klage zielt darauf ab, auch den Austritt Großbritanniens aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von einem Votum des Parlaments abhängig zu machen, wie ein Sprecher des Gerichts gestern in London bestätigte. und Tunis will hart gegen Dschihad-Heimkehrer vorgehen Tunesiens Regierungschef Youssef Chahed hat einen entschlossenen Umgang der Behörden mit Dschihadisten angekündigt, die von ausländischen Kampfregionen in ihre Heimat zurückkehren. Die tunesische Regierung habe eine „klare Haltung dazu" und lehne die Rückkehr von „Terroristen" aus Krisengebieten ab, sagte er gestern dem staatlichen Sender Watanija. „Diejenigen, die zurückkommen, werden direkt bei ihrer Ankunft auf tunesischem Boden festgenommen", sagte Chahed. und weiter mit Immer mehr Gruppenpraxen in Wien In Wien gibt es immer mehr Gruppenpraxen, mit Jahresbeginn öffnet in Meidling die 100. Gruppenpraxis, die einen Vertrag mit der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) abgeschlossen hat. Kurz darauf startet eine weitere in Favoriten. dann weiter Notenbank: Monte dei Paschi braucht 6,6 Mrd. Euro Die italienische Notenbank schätzt die Gesamtkosten für die Staatsrettung der heimischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena auf rund 6,6 Mrd. Euro. Die Regierung in Rom müsse sofort etwa 4,6 Mrd. Euro aufwenden, teilte die Zentralbank des Eurolandes gestern mit. Weitere zwei Mrd. Euro würden später benötigt, um die Privatinvestoren zu entschädigen. dann mit weiter Überfall: Tochter von Karlheinz Böhm aus Koma erwacht Sissy Böhm ist nach ihrer Entführung in einer Innsbrucker Tiefgarage aus dem Koma erwacht. Die Tochter von Karlheinz Böhm war laut dem Anwalt wegen ihrer schweren Verletzungen in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. dann DNA-Test: Gründer Tschechiens ein Sohn des Kaisers? Ist der erste Präsident der Tschechoslowakei, Tomas Garrigue Masaryk, in Wahrheit ein unehelicher Sohn von Kaiser Franz Joseph gewesen? Diese bizarre These eines Buches aus dem Vorjahr beschäftigt laut BBC nun tschechische Historiker. dann Heute meist strahlend sonnig Im Großteil Österreichs von früh bis spät Sonnenschein. Die meisten Nebelfelder lösen sich noch auf. Höchsttemperaturen: minus 2 bis plus 6 Grad, im Westen bis plus 8 Grad. und dann heute weiter mit Pikante Sandwichtorte Zutaten Portionen: 4 ca. 12-16 Scheiben Toastbrot 200 g Beinschinken 50-100 g Knoblauchsalami (oder andere kräftige Dauerwurst im Ganzen) ä 100-150 g geriebener Emmentaler 3-4 Essiggurkerl /video-snack-kapern-artikel-4356Kapern (nach Belieben) ½–1 TL Wasabikrenpaste (oder geriebener Kren aus dem Glas) ½– 1 TL Dijonsenf 1 Becher Crème fraîche èî 1 Pkg. Gervais ca 100-200 g zimmerwarme Butter Für die Garnitur: ca. 150–200 g Gervais natur (oder Crème fraîche) èî 1 Bund Schnittlauch Salz Pfeffer Oliven /video-snack-kapern-artikel-4356Kapern Essiggurkerl Salamiröllchen ö Eierscheiben Zubereitung Für die pikante Sandwichtorte Schinken und Salami sehr fein schneiden oder mit einem Wiegemesser hacken. Essiggurkerl und Kapern ebenfalls fein hacken. In einer Schüssel die zimmerwarme Butter schaumig rühren, mit Crème fraîche und Gervais gut verrühren. Mit den gehackten Zutaten sowie dem geriebenen Käse vermengen. Mit Kren sowie Dijonsenf abschmecken. Bei den Toastbroten die Rinde wegschneiden (diese nicht wegwerfen, sondern trocknen und zu Bröseln verreiben). Eine nicht zu große Springform mit einer Lage Brot auslegen und dabei die Scheiben je nach Bedarf zurechtschneiden. Mit etwas Füllmasse bestreichen, abermals mit Brot bedecken und so lange wiederholen, bis alles verbraucht ist. Mit einer Lage Brot abschließen. Brot gut andrücken, mit Klarsichtfolie abdecken und kühl 1–2 Stunden ziehen lassen.

Inzwischen den Schnittlauch fein hacken. Gervais durchrühren, mit Salz sowie Pfeffer abschmecken und etwa die Hälfte des Schnittlauchs unterrühren. Torte aus der Springform lösen und mit der Schnittlauchcreme einstreichen.Die pikante Sandwichtorte an der Oberfläche am äußeren Rand nach Lust und Laune mit hart gekochten Eiern, Salamiröllchen, Kapern, Oliven und/oder Essiggurkerln dekorieren. Restlichen Schnittlauch über die Mitte streuen und die Pikante Sandwichtorte servieren. Noch leichter gelingt die pikante Sandwichtorte mit der passenden Schritt für Schritt Videoanleitung. und weiter mit Südsteiermark 96-Jährige starb bei Wohnhausbrand 1,6 Promille Tauerntunnel: Kärntner raste betrunken mit 172 km/h /

ENGLISH New lawsuit by Brexit opponents against British opponents of the "Brexit" have launched a new judicial crackdown against the British government's plans to leave the EU. The action brought before a Chamber of the High Court of London aims to make the UK's exit from the European Economic Area (EEA) dependent on a parliamentary vote, as a spokesman for the Court confirmed yesterday in London. And Tunis wants to fight hard against jihad returners Tunisia's Prime Minister Youssef Chahed has announced a resolute deal with the authorities with jihadists returning from foreign combat regions to their homeland. The Tunisian government has a "clear attitude" and rejects the return of "terrorists" from crisis areas, he told the state transmitter Watanija yesterday. "Those who come back will be arrested on their arrival on Tunisian soil," Chahed said. And further with more and more group offices in Vienna There are an increasing number of group offices in Vienna. At the beginning of the year, the 100th group practice, which has signed a contract with the Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), opens in Meidling. Shortly thereafter another one starts in favorites. Then further banknote: Monte dei Paschi needs € 6.6 billion The Italian bank estimated the total costs for the national rescue of the domestic crisis bank Monte dei Paschi di Siena to about 6.6 billion euro. The government in Rome should immediately spend about 4.6 billion euros, the central bank of the euroland yesterday announced. A further two billion euros would later be needed to compensate private investors. Then with further surprise: Daughter of Karlheinz Böhm from Koma wakes up Sissy Böhm has awakened from her coma in an Innsbruck underground car park after her kidnapping. The daughter of Karlheinz Boehm had been transferred to an artificial low sleep because of her serious injuries. Then DNA test: founder of Czechos a son of the Emperor? Is the first President of Czechoslovakia, Tomas Garrigue Masaryk, in fact an illegitimate son of Emperor Franz Joseph? This bizarre thesis of a book from the previous year, according to the BBC, now czech historians. Then mostly sunny Mostly sunny in the whole of Austria. Most fog fields still dissolve. Maximum temperatures: minus 2 to plus 6 degrees, in the west to plus 8 degrees. And then today with savory sandwiches Ingredients: 4 approx. 12-16 slices of toast bread 200 g leg ham 50-100 g garlic alami (or other strong sausage in whole) ä 100-150 g grated Emmentaler 3-4 Essiggurkerl / video-snack- (Or grated horseradish from the glass) ½- 1 tsp Dijonsenf 1 cup Crème fraîche èî 1 pkg. Gervais approx. 100-200 g room warm butter For the set: approx. 150 -200 g Gervais natural (or crème fraîche) -èî 1 Bunch Chives Salt Pepper Olives / video-snack-chimney-articles-4356Capernet gherkins Oven slices Preparation For the spicy sandwiches Cut the ham and salami very finely or chop with a Wiegemesser. Finely chop the garlic ginger and the capers. In a bowl, stir the room-warm butter frothy, mix well with the crème fraîche and Gervais. Combine with the chopped ingredients and the grated cheese. Serve with Kren as well as Dijonsenf. Remove the bark from the toast bread (do not discard it, but dry it and rub it into crumbs). A not too big jumping form with a layer of bread laying out and cut the slices as required. Sprinkle with some filling, but cover with bread and repeat until everything is exhausted. Complete with a layer of bread. Brush the bread well, cover with clear film and let cool for 1-2 hours. Meanwhile chop the chives finely. Stir in the Gervais, season with salt and pepper and stir in half the chives. Cut the piquant sandwiches on the surface at the outer edge, as desired, with hard-boiled eggs, salami balls, capers, olives and / or vinegar garlic. Pour the remaining chives over the middle and serve the spicy sandwiches. Even more easily the piquant sandweed with the appropriate step by step video guidance. And further with Südsteiermark 96-year-old died with Wohnhausbrand 1.6 per mille Tauerntunnel: Kärntner raste drunk with 172 km / h /

SVENSKA Ny åtgärd av "Förslag till folkomröstning om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" motståndare mot brittiska regeringens motståndare till "föreslagna folkomröstningen om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" har lanserat en ny rättslig attack på den brittiska regeringen planerar att utträde ur EU. Ansökan inlämnad innan en avdelning av Londons High Court åtgärden syftar också utgången av Storbritannien från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att dra nytta av en omröstning i parlamentet om hur en talesman för domstolen bekräftade i London igår. och Tunis kommer slå ner på jihadist återvändande fortsätta Tunisiens premiärminister Youssef Chahed har aviserat en resolut sätt myndigheterna behandlat jihadister som återvänder till sitt hemland av utländsk stridsområden. Den tunisiska regeringen har en "tydlig ståndpunkt i denna" och förkasta återkomst "terrorister" från konfliktområden, sade han igår statliga TV Watanija. "De som kommer tillbaka arresteras direkt vid ankomsten på tunisisk mark", sade Chahed. och fortsätter med ökande antal grupp praxis i Wien I Wien finns det fler och fler gruppmetoder, med början av året öppnas i Meidling 100 gruppövning som har ett avtal med Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Strax efter starta en annan i favoriter. då centralbanken: Monte dei Paschi behöver 6,6 miljarder euro, den italienska centralbanken uppskattar den totala kostnaden för regeringen rädda den inhemska krisen banken Banca Monte dei Paschi di Siena till cirka 6,6 miljarder euro. Regeringen i Rom måste omedelbart spendera cirka 4,6 miljarder euro centralbanken i eurolandet meddelade i går. Ytterligare två miljarder euro skulle behövas senare för att kompensera de privata investerarna. sedan med ytterligare angrepp: dotter till Karlheinz Böhm från koma vaknar Sissy Böhm har vaknat efter sin kidnappning i Innsbruck tunnelbanan från koma. Dotter till Karlheinz Böhm hade tillsatts, enligt advokaten på grund av de allvarliga skador i artificiell viloläge. sedan DNA-test: Grundare av Tjeckien, en son till kejsaren? Är den första president i Tjeckoslovakien, Tomáš Garrigue Masaryk, i sanning en oäkta son till kejsar Franz Josef var? Denna bisarra tes en bok från föregående år enligt BBC sysselsätter nu tjeckiska historiker. sedan idag mest strålande sol under större delen av Österrike från morgon till kväll solsken. Mest Nebelfelder upplösa ännu. Maxtemperaturer: minus 2 till plus 6 grader i väster till plus 8 grader. och idag fortsätter med Savoury sandwichlager Ingredienser Portioner: 4 12-16 skivor bröd 200 g skinka 50-100 g vitlök salami (eller annan stark Dauerwurst helhet) ä 100-150 g riven Emmentaler 3-4 pickles / video mellanmål pirat-article-4356Kapern (smak) ½-1 tsk Wasabikrenpaste (eller riven pepparrot från en burk) ½- 1 tsk dijonsenap 1 kopp creme fraiche ägg ett pack Gervais ca 100-200 g smör vid rumstemperatur för garnering:. ca. 150 -200 g Gervais karaktär (eller creme fraiche) -ei ett gäng gräslök salt peppar oliv / video-snack-kapning-artikel 4356Kapern pickle salami rullar skär ö ägg skivor förberedelse för salta smörgås platser skinka och salami mycket fint eller hugga med en hackkniv. Gurkor och kapris också finhacka. I en skål, rör smöret vid rumstemperatur tills löddrig, blanda väl med creme fraiche och Gervais. Blanda med hackade ingredienser och den rivna osten. Krydda med pepparrot och dijonsenap. Den Toastbroten barken skärs bort (dessa inte kasta bort, men torr och gnugga till smulor). En inte alltför stor springform pan med ett skikt av bröd tolka och därigenom trimma skivorna efter behov. Med några fyllnadsmaterial, strö igen täck med bröd och upprepa tills allt är förbrukat. Avsluta med ett lager av bröd. press bröd väl, täck med plastfolie och kyla ingjuta i 1-2 timmar. Under tiden har de gräslök fint. Gervais rör, krydda med salt och peppar och rör om i ungefär hälften av gräslök. Lossa kakan från springform pan och dekorera med gräslök grädde einstreichen.Die salta smörgås platser på ytan på den yttre kanten infall med hårdkokta ägg, salami rullar, kapris, oliver och / eller Essiggurkerln. Strö resterande gräslök över mitten och tjäna kryddig Sand Wicht platser. Fortfarande lättare är det salta smörgås platser med matchande steg för steg video instruktioner. och fortsätter med Südsteiermark 96-åriga dog i villabrand 1,6 promille Tauerntunnel: Kärnten tävlade full med 172 km / t /

ESPANOL Nueva acción de "referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" oponentes de contra oponentes del gobierno británico del "referéndum propuesto por el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" han lanzado un nuevo ataque legal sobre los planes del gobierno británico a la retirada de la UE. La solicitud presentada ante una cámara de la acción del Tribunal Superior de Londres tiene como objetivo también la salida de Gran Bretaña desde el Espacio Económico Europeo (EEE) para tomar ventaja de una votación en el Parlamento sobre cómo confirmó un portavoz de la corte en Londres ayer. y Túnez para tomar medidas contra los retornados proceden yihadistas primer ministro tunecino Youssef Chahed ha anunciado de manera resuelta las autoridades se ocuparon de yihadistas que regresan a su país de origen de las regiones de combate extranjeras. El gobierno de Túnez tiene una "posición clara sobre esto" y rechazan el regreso de los "terroristas" de las zonas de conflicto, dijo ayer la emisora ​​estatal Watanija. "Los que regresan son detenidos directamente a su llegada en el territorio de Túnez", dijo Chahed. y continuar con el aumento de número de prácticas de grupo en Viena en Viena, hay más y más prácticas de grupo, con el comienzo del año se abre en la práctica en grupo 100a Meidling que tiene un contrato con la Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Poco después de iniciar otra en favoritos. a continuación, el banco central: Monte dei Paschi necesita 6,6 millones de euros, el banco central italiano estima que el costo total para el rescate gubernamental de la crisis interna del banco Monte dei Paschi di Siena a aproximadamente 6,6 millones de euros. El gobierno de Roma debe pasar inmediatamente alrededor de 4,6 millones de euros, el banco central del país, anunció ayer euro. serían necesarios otros dos mil millones de euros después de compensar los inversores privados. luego con más asalto: hija de Karlheinz Böhm se despierta del coma Sissy Böhm ha despertado después de su secuestro en Innsbruck subterránea del coma. La hija de Karlheinz Böhm había sido añadido, según el abogado, debido a sus graves heridas en la hibernación artificial. a continuación, prueba de ADN: Fundador de la República Checa, un hijo del emperador? Es el primer presidente de Checoslovaquia, Tomáš Masaryk, en verdad un hijo ilegítimo del emperador Francisco José era? Esta extraña tesis de un libro desde el año anterior según la BBC emplea ahora historiador Checa. después Hoy más radiante de sol en la mayor parte de Austria desde el amanecer hasta el atardecer del sol. La mayoría Nebelfelder todavía se disuelven. Las temperaturas máximas: menos de 2 a 6 grados más en el oeste y de 8 grados. y en la actualidad continúa con tipo salado capa de sándwich Ingredientes Porciones: 4 12-16 rebanadas de pan 200 g de jamón 50-100 g de ajo salami (u otro conjunto Dauerwurst fuerte) a 100-150 g rallado emmental pepinillos 3-4 / merienda de vídeo pirata-artículo-4356Kapern (al gusto) ½-1 Wasabikrenpaste cucharadita (o de rábano picante rallado de un tarro) de ½ 1 cucharadita de mostaza de Dijon 1 taza de crema fresca de huevo 1 paquete Gervais ca 100-200 g de mantequilla a temperatura ambiente para la guarnición: aprox. 150 -200 g Gervais naturaleza (o nata) rollos salmuera salami -ei 1 manojo de sal cebollino pimienta de oliva / video-snack-secuestro-artículo-4356Kapern cortan preparación rebanadas de huevo ö de los lugares de la capa de sándwich sabroso jamón y salami muy fino o picar con un cuchillo de picar carne. Pepinillos y las alcaparras también picar finamente. En un bol, mezclar la mantequilla a temperatura ambiente hasta que esté espumoso, mezclar bien con la crema fresca y Gervais. Mezclar con los ingredientes picados y el queso rallado. Temporada con rábano picante y mostaza de Dijon. El Toastbroten la corteza cortada (no se tiran, pero seco y frotar con migas). A no demasiado grande molde desmontable con una capa de pan de interpretar y con ello recortar las rebanadas según sea necesario. Con un poco de material de relleno, espolvorear de nuevo cubrir con pan y repetir hasta que todo se consume. Terminar con una capa de pan. pulse el pan así, cubrir con papel plástico y fresco en infusión durante 1-2 horas.
Mientras tanto, el cebollino finamente. Gervais revuelven, se sazona con sal y pimienta y revuelva en aproximadamente la mitad de las cebolletas. Despegar el pastel del molde desmontable y decorar con crema de cebolleta einstreichen.Die lugares capa de sándwich sabrosa en la superficie en el capricho borde exterior con huevos duros, salami rueda, alcaparras, aceitunas y / o Essiggurkerln. Espolvorear restante cebollino más de la mitad y servir a los lugares de arena picantes Wicht. Aún más fácil es la capa de sándwich lugares salados con la etapa de adaptación de un video con instrucciones paso. y continuar con Südsteiermark de 96 años de edad murió en el incendio de una casa de 1,6 por mil Tauerntunnel: Carinthian corrió borracho de 172 kmh /

AM.31.12. 2016 SAMSTAG 00:05/SO/AM.31.12. 2016 SATURDAY 00: 05 / SO /AM.31.12. 2016 lördag 00: 05 / SO /Enm.31.12. 2016 Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN ÖVP-Streit blockiert Erwachsenen=

schutzgesetz Selten gibt es im Parlament so viel Einigkeit wie beim Thema Sachwalterschaft: Alle sechs Parteien wollen, dass das neue Erwachsenen=

schutzgesetz kommt. Es soll die Zahl der Sachwalterschaften verringern und möglichst viel Selbstbestimmung für betagte Menschen sowie Menschen mit Behinderung garantieren und die Zahl der Vertretung durch Rechtsanwälte senken. und dann weiter mit Berlin-Anschlag: Paris wies Kritik zurück Der französische Premierminister Bernard Cazeneuve hat Kritik wegen der Tatsache zurückgewiesen, dass der mutmaßliche Terrorist Anis Amri nach seinem Anschlag in Berlin durch Frankreich fliehen konnte. „Jede einreisende Person zu kontrollieren ist völlig unmöglich", sagte der Sozialist in einem Interview der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche". und E-Medikation: Hauptverband zu Geldstrafe verurteilt Die E-Medikation sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: Der Hauptverband der Sozial=

versicherungsträger ist vom Bundesverwaltung=

sgericht wegen rechtswidriger Auftragsvergabe zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro verurteilt worden, berichtet das Nachrichten=

magazin „profil" in der aktuellen Ausgabe. Der Hauptverband will Revision einlegen. dann weiter mit den Trotz Glückspielverbots über 70 Lokale in Wien Im Kampf gegen das illegale Automaten=

glücksspiel hat die Wiener Polizei 2016 einige Erfolge verbuchen können. Aber laut der Plattform Spieler-info.at gibt es immer noch zwischen 70 und 80 Lokale, die illegales Glücksspiel betreiben. und Heute viel Sonne, etwas Nebel Heute Nachmittag oft sonnig. Allerdings können sich gefrierender Nebel und Hochnebel stellenweise den ganzen Tag halten. Wind aus Süd bis West und minus 3 bis plus 7 Grad. dann weiter mit Lambadaschnitten Zutaten 4 Stk Eier 250 g Staubzucker 1 Pkg Vanillezucker 1/8 l Öl Ö /-1/8 l Wasser 250 g Mehl (glatt) 1/2 Pkg Backpulver Etwas Rum 50 Stk htt p://www.manner.=

com/de/biskotten=

Biskotten Etwas Schokoladenglasur Für den Belag: 2 Pkg Vanillepudding 1 l Orangensaft 5 EL Zucker 2 Becher Schlagobers 2 Pkg. Sahnesteif 1/4 l Orangensaft Zubereitung Für die Lambadaschnitten Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig geschlagen. Anschließend nach und nach Öl und Wasser unterrühren. Zum Schluss das mit Backpulver versiebte Mehl unterrühren bis ein glatter Teig entsteht. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen und bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen. Für den Belag Orangensaft mit Zucker erwärmen und das angerührte Vanille=

puddingpulver zu einem Pudding kochen. Unter ständigem Rühren auskühlen lassen und auf den Kuchen streichen. Schlagobers mit Sahnesteif steif schlagen und auf den Pudding streichen. Orangensaft mit Rum mischen, die Biskotten kurz durchziehen und auf den Kuchen dicht nebeneinander auflegen. Zum Schluss die Lambadaschnitten mit Schokoglasur verzieren. Wenn Kinder mitessen, lässt man den Rum bei den Lambadaschnitten weg. und dann weiter Wintersport "Die Großevents lassen Geld da" Kärnten Interview: "Es wird keine HETA-Opfer geben" /

ENGLISH OVP controversy blocks adult protection law There is rarely so much unity in the parliament as in the area of ​​professionalism: all six parties want the new law on adult protection to come. It is intended to reduce the number of professional careers and to ensure as much self-determination as possible for elderly people as well as persons with disabilities and to reduce the number of lawyers' representation. And then again with Berlin attack: Paris rejected criticism French Prime Minister Bernard Cazeneuve rejected criticism because of the fact that the alleged terrorist Anis Amri was able to flee France after his attack in Berlin. "It is absolutely impossible to control every person entering," the socialist said in an interview of the Sunday newspaper "Le Journal du Dimanche". And e-medication: the main body sentenced to a fine The e-medication has once again made headlines: The Federal Administrative Court sentenced the main association of social insurance funds to a fine of EUR 90,000 for illegitimate procurement, reported the news magazine "profil" in the current issue. The main association wants revision. Then further with the lack of luck over 70 places in Vienna In the fight against the illegal slot machine game the Viennese police in 2016 some successes can be booked. But according to the platform Player-info.at, there are still between 70 and 80 locals, which operate illegal gambling. And there will be plenty of sunshine during the day. However, freezing fog and high fogging can hold up all day. Wind from south to west and minus 3 to plus 7 degrees. Then continue with lambadas slices Ingredients 4 pieces Eggs 250 g Dust sugar 1 Pkg Vanilla sugar 1/8 l Oil O / -1 / 8 l Water 250 g Flour (smooth) 1/2 Pkg Baking powder Something rum 50 Stk http: //www.=

manner. For the topping: 2 pkg of vanilla pudding 1 l orange juice 5 tablespoons sugar 2 cups of Schlagobers 2 pkg of creamy cream 1/4 l of orange juice Preparation
For the lambadas cut eggs, sugar and vanilla sugar frothy. Subsequently, gradually mix in oil and water. Finally, mix the flour, which has been powdered with baking powder, until a smooth dough is formed. Bake on a baking sheet covered with baking paper and bake at 200 ° C for about 20 minutes. Heat orange juice with sugar and mix the stirred vanilla pudding powder to a pudding. Allow to cool while stirring and spread over the cake. Beat the batter with the cream stiff and pat it on the pudding. Mix the orange juice with rum, briefly pass through the biscuits and lay on the cake close together. Finally, decorate the lambadas sections with chocolate glaze. When children eat, leave the rum with the lambadas slices away. And then more winter sports "The big events leave money there" Carinthia Interview: "There will be no HETA victims"/

SVENSKA ÖVP tvist blockerade vuxna Protection Act sällan i parlamentet så mycket enhet som ämnet Sachwalterschaft: Alla sex parter vill att den nya vuxenskyddslag=

stiftningen kommer. Det syftar till att minska antalet förvaltare intriger och garantera så mycket självbestämmande för äldre och personer med funktionshinder och minska antalet företrädas av advokater. och sedan gå till Berlin-stop: Paris avvisade kritiken tillbaka franske premiärministern Bernard Cazeneuve har avvisat kritik på grund av det faktum att den påstådda terroristen Anis Amri lyckades fly efter hans stopp i Berlin genom Frankrike. "Varje resenär in person att styra helt omöjligt", Socialistiska sade i en intervju söndagstidningen "Le Journal du Dimanche". och e-medicinering: Federation dömdes till böter e-medicinering säkerställer återigen rubriker: Förbundet för Försäkringskassan institutioner har fördömts av den federala förvaltnings=

domstolen för olaglig upphandling böter på 90.000 euro, rapporterade nyhetsmagasinet "profil" i den aktuella frågan. Föreningen vill överklaga revision. sedan gå till Trots spel förbud över 70 Lokal i Wien I kampen mot illegala spelautomater, kan polisen Wien lägga viss framgång i 2016. Men enligt plattformen Spieler-info.at det fortfarande finns mellan 70 och 80 Lokal, manövrera illegalt spel. och idag en hel del sol, lite dimma i eftermiddag ofta soligt. Men frysa dimma och låga stratus kan tidvis hålla hela dagen. Vind från söder till väster och minus 3 till plus 7 grader. sedan gå till Lambada skivor Ingredienser 4 st ägg 250 g strösocker 1 pack vaniljsocker 1/8 liter olja öster / -1 / 8 l vatten 250 g mjöl (vanligt) 1/2 fp bakning Något Rum 50 st http: //www.=

manner. com / sv / biskottenBiskotten Vissa choklad glasyr för toppning :. 2 Paket vaniljsås en liter apelsinjuice 5 msk socker 2 dl vispgrädde 2 Paket Sahnesteif 1/4 liter apelsinjuice förberedelse För Lambada skär ägg, socker och vaniljsocker tills skummande slagen. Då rör i gradvis olja och vatten. Slutligen, versiebte med bakpulver Rör om tills en slät deg. Spreds ut på en fodrad bakplåt och grädda i ca 20 minuter vid 200 grader. För toppning apelsinjuice med socker för att värma och koka upp blandade vaniljsås pulver i en pudding. Låt svalna under konstant omröring och betona på kakan. slå vispgrädde med Sahnesteif stel och sprida den på puddingen. Blanda apelsinjuice med rom, dra kort svampen fingrar och placera den på kakan sida vid sida. Slutligen dekorera Lambada skivor med choklad glasyr. När barn äta med, ignorera rom av vid Lambada nedskärningar. och sedan Vintersport "De viktigaste händelserna har pengar eftersom" Kärnten intervju: "Det blir inga heta offer" /

ESPANOL ÖVP controversia bloqueado Ley de Protección de Adultos son raramente en el Parlamento tanto la unidad como el sujeto Sachwalterschaft: Todas las seis partes desean que la nueva ley de protección de adultos viene. Su objetivo es reducir el número de custodios maquinaciones y garantizar tanto la libre determinación de los ancianos y las personas con discapacidad y >>>>>

reducir el número de representación por abogados. y luego ir a Berlín-parada: París rechazó las críticas de nuevo primer ministro de Francia, Bernard Cazeneuve rechazó las críticas debido al hecho de que el presunto terrorista Anis Amri fue capaz de escapar después de su parada en Berlín por Francia. "Cada persona que entra viajero es completamente imposible de controlar", dijo el socialista en una entrevista al periódico Sunday "Le Journal du Dimanche". y e-medicación: Federación condenado a una multa a la dirección de la medicación asegura una vez más en los titulares: La Federación de Entidades de la Seguridad Social ha sido condenado por el Tribunal Administrativo Federal para la adquisición ilegal a una multa de 90.000 euros, informó hoy la prensa revista "Profil" en la edición actual. La Asociación quiere hacer un llamamiento revisión. y luego ir a la prohibición de los juegos de azar A pesar de más de 70 Local en Viena en la lucha contra las máquinas de juego ilegal, la policía de Viena pueden publicar algo de éxito en el año 2016. Pero de acuerdo a la plataforma Spieler-info.at que sigue habiendo entre el 70 y el 80 local, operan el juego ilegal. y hoy en día una gran cantidad de sol, un poco de niebla por la tarde a menudo soleado. Sin embargo, la congelación de niebla y estratos bajos a veces pueden mantener durante todo el día. Viento del sur al oeste y al menos 3 a más de 7 grados. a continuación, ir a la Lambada rebanadas Ingredientes 4 huevos 250 g de las PC de azúcar en polvo 1 paquete de azúcar de vainilla 1/8 l de aceite al este / -1 / 8 l de agua 250 g de harina (normal) 1/2 paquete de hornear Algo ron 50 PC http: //www.manner. com / es / biskottenBiskotten Algunos glaseado de chocolate Para el relleno :. 2 Paquete de crema pastelera 1 litro de zumo de naranja 5 cucharadas de azúcar 2 tazas de crema de leche 2 paquetes Sahnesteif 1/4 l de la preparación del zumo de naranja Para la Lambada corta los huevos, el azúcar y el azúcar de vainilla hasta que esté espumoso batido. Luego agregar el aceite poco a poco y el agua. Por último, el versiebte con el polvo de hornear Mezcle hasta obtener una masa suave. Propagado en una bandeja para hornear forrada y hornear durante unos 20 minutos a 200 grados. Para el zumo de naranja relleno con azúcar para calentar y cocinar hasta polvo mezclado natillas en un pudín. Dejar enfriar con agitación constante y hacer hincapié en la torta. batir la crema de leche con rigidez Sahnesteif y lo extendió en el pudín. Mezclar el jugo de naranja con ron, tire de la esponja dedos brevemente y lo coloca en el lado de la torta al lado del otro. Finalmente decorar las rebanadas de Lambada con glaseado de chocolate. Cuando los niños comen con, ignorar el ron bajar en los cortes de Lambada. y luego Deportes de invierno "Los grandes eventos tienen dinero porque" Carintia entrevista: "No habrá víctimas" Heta /

AM.01.01. 2017 SONNTAG 00:05/MO/AM.01.01. 2017 SUNDAY 00: 05 / MO /AM.01.01. 2017 Söndag 00: 05 / MO /Enm.01.01. 2017 Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Hunderttausende auf Wiener Silvesterpfad Begleitet von umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen, aber auch ausgelassener Partylaune, ist 2017 in Österreich angekommen. Bereits 13 Stunden zuvor wurde das neue Jahr auf der Pazifikinsel Samoa und drei Stunden später mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney begrüßt. Es folgten Tokio, Peking, Moskau und schließlich Mitteleuropas Hauptstädte und damit auch Wien, wo mehrere hunderttausend Menschen in der Wiener Innenstadt zur größten Silvesterparty des Landes kamen. und Ausfälle bei Bankomatkassen Der zuständige Schweizer Zahlungsabwickler SIX Payment Services hat heute technische Probleme beim Bezahlen an Bankomatkassen gemeldet. Betroffen sind alle Terminals - etwa an Tankstellen und in Skigebieten - in ganz Österreich. „Wir haben zur Zeit technische Probleme, die verhindern, dass man an der Bankomatkasse bezahlen kann", bestätigte ein Unternehmenssprecher von SIX. In Österreich gibt es rund 50.000 solcher Bankomatkassen. Bezahlen bis 25 Euro ohne PIN-Code-Eingabe „Was der Fall ist, sie können am Bankomaten Bargeld beziehen, die funktionieren wie gewohnt", erklärte der Sprecher gegenüber Radio Wien. Das Bezahlen bis zum Freibetrag ohne PIN-Code-Eingabe funktioniere aber ebenso wie die Geldbehebung an Bankomaten. Ab 25 Euro ist es derzeit nicht möglich zu bezahlen. Das Problem ist bereits lokalisiert. „Unsere Experten sind derzeit mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen", so der SIX-Sprecher. Man hoffe, die Schwierigkeiten so rasch wie möglich auszuräumen, bis spätestens Abend hoffe man, dass die Kassen wieder funktionieren, sagte er. und dann Angreifer im Weihnachtskostüm Als „Terroranschlag" bezeichnet die türkische Regierung den Angriff auf einen Istanbuler Nachtclub, bei dem in der Nacht mindestens 39 Menschen getötet worden sind. Bisher bekannte sich noch niemand zu der Tat, der oder die Täter sind vorerst flüchtig. Offiziellen Angaben zufolge schoss ein Täter in einem Weihnachtskostüm vor dem Lokal und im Inneren wahllos herum, Augenzeugen sprechen von zwei Tätern. und dann weiter mit Rodelhütten müssen ohne Rodler auskommen Für Hüttenbetreiber außerhalb der Skigebiete ist der heurige Winter bisher eine Herausforderung. Ihre Stammkunden sind oftmals Rodler, dafür fehlt aber fast überall der Schnee. Das bisher meist schöne Wetter hilft den Hüttenbetreibern aber. weiter mit Heute ruhiges Hochdruckwetter Das neue Jahr beginnt mit einigen Nebelfeldern in tiefen Lagen, oft aber mit viel Sonnenschein. Morgen beginnt sich das Wetter umzustellen. und Schokocups Zutaten für 20 Portionen 1 EL Kakao 20 g Nougat 1 Becher Obers 1 TL Rum Zutaten Schokosauce 80 g Kuvertüre, zartbitter 1 Pk Vanillezucker 70 ml Wasser Zubereitung Zunächst die Kuvertüre für die Schokosauce hacken. Kuvertüre in kochendem Wasser auflösen und Vanillezucker hinzugeben, dann cremig verrühren. Für die Schokomousse ein Drittel vom Obers mit Vanillezucker und Rum erhitzen. Kuvertüre und Nougat hacken und zum heißen Obers geben. Glatt rühren, restliches Obers schlagen und unterheben. Die Schokosauce in den Cups verteilen, Biskottenhälften in jeden Becher stecken, Mousse einfüllen und eventuell mit Schokoblättchen, After Eight oder frischen Kräuterblätter dekorieren. dann und weiter Wirtschaft von innen Rathaus nimmt Wiener Linien an die kurze Leine Banken Scheidender RBI-Chef Karl Sevelda: "Es gab große Bedenken" /

SVENSKA Hundratusentals Wien Silvesterpfad åtföljas av omfattande säkerhetsåtgärder, men också översvallande parti humör, har anlänt till Österrike 2017. Redan 13 timmar innan det nya året möttes på ön Samoa och tre timmar senare med en spektakulär fyrverkeri i Sydney Pacific. Den följdes av Tokyo, Peking, Moskva och slutligen Centraleuropa huvudstäder och därmed Wien, där flera hundra tusen människor i centrala Wien kom till den största nyårsfest i landet. och misslyckanden i Uttags De behöriga schweiziska betalning processor SIX betaltjänster idag rapporterade tekniska problem vid betalning på kontantuttag. Detta påverkar alla terminaler - som bensinstationer och skidområden - i hela Österrike. "Vi står inför tekniska problem som gör att du kan betala på elektronisk kassa", bekräftade en firmaspokesperson från SIX. I Österrike finns det cirka 50.000 sådana ATM kontanter. Betala upp till 25 Euro utan PIN-koden "Vad är fallet, kan de i automater för att ta ut kontanter, arbetet som vanligt," talesmannen sa Radio Wien. men betala för ersättning utan PIN-kod posten fungerade som pengar botemedel till bankomater. Från 25 euro, är det inte möjligt att betala nu. Problemet har redan lokaliserats. "Våra experter är för närvarande i full fart, för att lösa problemet," SIX talesman. Man hoppades att ta itu med de problemen så snart som möjligt, senast kvällen en förhoppning om att POS-funktionen, sade han. och sedan angripare i jul dräkt som "terroristattack" avser den turkiska regeringen att attackera en Istanbul nattklubb, där minst 39 människor har dödats i natt. Hittills har ingen känd lagen, förövaren eller förövarna initialt volatila. Enligt officiella siffror sköt en gärningsman i en jul kostym innan lokala och inne urskillningslöst runt, ögonvittnen talar om två gärningsmän. och fortsätt sedan med kälke hyddor måste göra utan sledders för hut operatörer utanför skidorter i årets vinter har varit en utmaning. Dina vanliga kunder är ofta sledders, men saknar nästan överallt snön. Den hittills mest vackra vädret hjälper hut operatörer men. fortsätta med i dag tyst högtryck väder Det nya året börjar med några dimma banker på låga höjder, men ofta med en hel del solsken. I morgon vädret börjar konvertera. och choklad koppar Ingredienser för 20 portioner 1 msk kakao 20 g Nougat en kopp grädde 1 tsk rom chokladsås Ingredienser 80 g choklad, bitterljuv en Pk vaniljsocker 70 ml vatten Förberedelser Först choklad för chokladsås chop. Upplösa choklad i kokande vatten och tillsätt vaniljsocker, blanda sedan krämig. Värme för chokladmousse tredjedel från grädden med vaniljsocker och rom. Choklad och nougat hacka och lägg till den varma grädden. slå och vik tills slät, resterande grädde. Häll chokladsås i koppar, sätta Biskottenhälften i varje kopp, Mousse Fyllning och eventuellt dekorera med chokladflingor, After Eight eller färska örter blad. sedan och fortsätter verksamheten inifrån Stadshuset tar Wiener Linien på en kort koppel banker Utgående RBI VD Karl Sevelda: "Det var stor oro" /

ENGLISH Hundreds of thousands on Vienna's New Year's Eve Trail Accompanied by extensive safety precautions, but also a relaxed party atmosphere, arrived in Austria in 2017. Already 13 hours before the new year was welcomed on the Pacific island of Samoa and three hours later with a spectacular fireworks display in Sydney. Tokyo, Beijing, Moscow followed, and finally Central-Europe's capital cities, and also Vienna, where several hundred thousand people came to Vienna's largest New Year's party in Vienna's inner city. And failures in ATMs The responsible Swiss payment processor SIX Payment Services today reported technical problems with payment to ATMs. All terminals are affected - for instance at petrol stations and in ski resorts - all over Austria. "At the moment, we have technical problems that prevent you from paying at the ATM," a company spokesman from SIX confirmed. There are around 50,000 such ATMs in Austria. Paying up to 25 euros without PIN code input "What is the case, they can cash at the ATMs, which work as usual," the spokesman told Radio Vienna. Paying up to the free entry without PIN code input works just like the money elimination at ATMs. From 25 euros it is currently not possible to pay. The problem is already localized. "Our experts are currently working hard to solve the problem," the SIX spokesman said. It was hoped that the difficulties would be solved as soon as possible, and that the coffers would be working again until the evening, he said. And then attackers in the Christmas costume As a "terror attack", the Turkish government calls the attack on an Istanbul nightclub, where at least 39 people have been killed in the night. So far, no one has confessed to the deed, the perpetrators are for the time being fleeting. According to official data, a perpetrator in a Christmas costume shot in front of the restaurant and indoors indiscriminately, eyewitnesses speak of two perpetrators. And then continue with toboggan huts have to get along without a tobogganer For Hüttenbetreiber outside the ski resorts this winter is a challenge. Their regular customers are often lobsters, but the snow is almost everywhere. The hitherto mostly nice weather helps the hut operators however. Continue with Today calm high-pressure weather The new year begins with some fogging fields in deep locations, but often with a lot of sunshine. Tomorrow the weather will change. And chocolate Ingredients for 20 servings 1 tbsp cocoa 20 g nougat 1 cups top 1 tsp rum ingredients chocolate sauce 80 g of couverture, delicate 1 pk of vanilla sugar 70 ml of water Preparation First chop the couverture for the chocolate sauce. Dissolve the kelvert in boiling water and add vanilla sugar, then mix until creamy. For the chocolate sauce, heat one third of the cream with vanilla sugar and rum. Combine the chutney and nougat and add to the hot sauce. Stir smoothly, beat the rest of the thighs and raise them. Distribute the chocolate sauce in the cups, place the biscuit halves in each cup, add the mousse and decorate it with chocolate flakes, after-eight or fresh herbal leaves. Now and then Economy from the inside Rathaus takes Viennese lines to the short leash Banks Scheidender RBI boss Karl Sevelda: "There were great concerns" /

ESPANOL Cientos de miles de Viena Silvesterpfad acompañada de medidas de seguridad amplios, pero también ánimo de fiesta exuberante, ha llegado en Austria en 2017. Ya 13 horas antes del nuevo año fue recibido en la isla del Pacífico de Samoa y tres horas más tarde con un espectáculo de fuegos artificiales en Sydney. Fue seguida por Tokio, Pekín, Moscú y capitales de Europa Central, finalmente, y por lo tanto Viena, donde varios cientos de miles de personas en el centro de Viena llegaron a la fiesta de Año Nuevo más grande del país. y fallas en Cajero Los competentes pago suiza procesador de seis servicios de pago ha informado hoy de problemas técnicos cuando se paga en efectivo en los cajeros automáticos. Esto afecta a todos los terminales - como gasolineras y estaciones de esquí - en toda Austria. "Nos enfrentamos a los problemas técnicos que impiden que se puede pagar en el cajero electrónico", confirmó un portavoz de la compañía a partir de seis. En Austria hay alrededor de 50.000 dicho efectivo del cajero automático. Pagar hasta 25 euros sin necesidad de escribir código PIN "¿Cuál es el caso, pueden en los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo, el trabajo como de costumbre," dijo el portavoz a Radio Wien. Pero pagar a la prestación sin necesidad de escribir código PIN funcionó como el dinero remedio a los cajeros automáticos. A partir de 25 euros, no es posible pagar ahora. El problema ya ha sido localizado. "Nuestros expertos están actualmente a toda velocidad, para resolver el problema", el portavoz SEIS. Se esperaba que abordar los problemas tan pronto como sea posible, no más tarde de la noche una esperanza de que la función de punto de venta, dijo. y luego atacantes en traje de la Navidad como "ataque terrorista" se refiere al gobierno turco para atacar a un club nocturno de Estambul, en la que al menos 39 personas han muerto en la noche. Hasta el momento, nadie sabe que el acto, el o los autores son inicialmente volátil. De acuerdo con cifras oficiales disparado a un agresor en un traje de Navidad antes de local y en el interior indiscriminadamente alrededor, los testigos hablan de dos autores. y luego continuar con las chozas de trineo que prescindir sledders para los operadores cabaña fuera de las estaciones de esquí de invierno del año ha sido un reto. Sus clientes habituales son a menudo sledders, pero que carecen casi por todas partes la nieve. La hasta ahora más bello clima ayuda a los operadores cabaña pero. continuar con la actualidad tranquila de alta presión y tiempo por el nuevo año comienza con algunos bancos de niebla en altitudes más bajas, pero a menudo con mucho sol. Mañana, el clima comienza a convertir. y tazas de chocolate Ingredientes para 20 porciones 1 cucharada de cacao 20 g de crema de turrón 1 taza 1 cucharadita de salsa de ron de chocolate Ingredientes 80 g de chocolate, agridulce 1 Pk azúcar de vainilla 70 ml de agua Preparación En primer lugar, el chocolate para la chuleta salsa de chocolate. Disolver el chocolate en agua hirviendo y añadir el azúcar de vainilla, luego se mezcla cremosa. Calor para el mousse de chocolate de un tercio de la crema con el azúcar de vainilla y el ron. Chuleta de chocolate y turrón y agregar a la crema caliente. batir y doblar hasta que la crema suave, residual. Verter la salsa de chocolate en las tazas, puesto Biskottenhälften en cada taza, llenado Mousse y posiblemente decorar con copos de chocolate, después de ocho o frescas hojas de hierbas. a continuación, y continuar negocio desde el interior del Ayuntamiento toma Wiener Linien bancos en una correa corta saliente RBI CEO Karl Sevelda: "Hay una gran preocupación" /

AM.02.01. 2017 MONTAG 00:05/DI/AM.02.01. 2017 MONDAY 00:05/DI/AM.02.01. 2017 Måndag 00: 05 / DI /Enm.02.01. 2017 Lunes 00: 05 / DI /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.