ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN „Schweren Herzens" Drei Jahre haben Australien, Malaysia und China eine riesige Fläche im Meer abgesucht, doch nun haben sie die Suche ergebnislos eingestellt: Das Schicksal des Flugs MH370 mit 239 Menschen an Bord wird das größte Rätsel der Luftfahrgeschichte bleiben - sollte nicht der Zufall noch nachhelfen. „Schweren Herzens" habe man sich zum Abbruch der Suche entschlossen, gaben die drei Länder am Dienstag bekannt. und Erste Wahlrunde im EU-Parlament bringt keine Entscheidung Im Europaparlament hat keiner der Kandidaten für das Amt des Präsidenten in der ersten Wahlrunde die notwendige absolute Mehrheit erzielt. Das mit Abstand beste Ergebnis schaffte der Kandidat der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), der ehemalige italienische EU-Kommissar Antonio Tajani, wie Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) mitteilte. dann weiter Handymast-Urteil gegen Köfer rechtskräftig Der Kärntner Landesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) ist jetzt rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs in der Causa Handymast verurteilt. Der oberste Gerichtshof wies eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Landesgerichts Klagenfurt zurück. dann weiter mit Stmk.: Frost vernichtete Apfelernte und Arbeitsplätze Der späte Frost im vergangenen Jahr hat einen großen Teil der heimischen Apfelernte zerstört - nur ein Fünftel der üblichen Menge konnte geerntet werden. Das wirkt sich auch negativ auf Arbeitsplätze in der Verpackungsindustrie aus. und Räuber als Polizisten getarnt: Polizei sucht Opfer Die Wiener Polizei warnt derzeit vor Räubern, die als Polizisten verkleidet an Wohnungen läuten. Mindestens zwei Opfer sind inzwischen bekannt, weitere werden gebeten, sich zu melden. Überwachungsbilder zeigen die mutmaßlichen Täter. und dann weiter mit Palermo: Kirche im Ghetto wird Synagoge In Palermo wird eine Kirche zur Synagoge. Der Erzbischof der sizilianischen Hauptstadt stellt der jüdischen Gemeinde auf deren Wunsch ein christliches Gebäude im früheren Ghetto zu Verfügung. Die Umwidmung erfolgt heute aus Anlass des ökumenischen „Tags des Judentums". und Letzter Mann auf dem Mond Gene Cernan tot Der US-Astronaut Gene Cernan, der als letzter Mensch auf dem Mond war, ist tot. Cernan sei im Alter von 82 Jahren gestern gestorben, teilte die NASA mit. Der Astronaut war im Dezember 1972 Kommandeur der Raumfähre „Apollo 17" gewesen. Als er das Modul „Challenger" verließ, war er der elfte Mensch, der den Mond betrat. Der Pilot des Moduls, Jack Schmitt, war der zwölfte. dann und Heute frostig und wechselhaft Heute viele Wolken, etwas Sonne, an der Nordseite der Alpen ein paar cm Neuschnee und zum Teil kräftiger Wind aus Nord bis Nordost. Maximal minus 8 bis plus 1 Grad. und nun Kartoffelgratin Zutaten 800 g Kartoffeln (festkochend) 1 Stück Zwiebel ü 2 Stück Knoblauchzehen ü 300 ml Milch 150 ml Schlagobers 100 g Käse (gerieben) ä 1 Prise Salz 1 Prise Pfeffer 1 Prise Muskatnuss Öl (für die Form) Öü Zubereitung Für das Kartoffelgratin die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Kartoffeln ebenso schälen und in dünne Scheiben schneiden. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die Zwiebel darin glasig anbraten. Mit Milch aufgießen und ca. 3 Minuten köcheln lassen. Nun die Kartoffelscheiben hinzufügen und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehen schälen und durch eine Knoblauchpresse in den Topf hinzugeben. Das Gemisch ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Die Kartoffel-Zwiebel-Mischung samt Flüssigkeit in eine ausgefettete Auflaufform gießen. Mit dem geriebenen Käse bestreuen und mit Schlagobers übergießen, so bekommt er eine herrlich glänzende Farbe. Das Kartoffelgratin für ca. 30 Minuten im Ofen überbacken. Für eine abwechslungsreiche Variante können Sie unter das Kartoffelgratin auch einige Scheiben Süßkartoffeln mischen. Vor allem im Herbst passt dieser köstlich süßliche Geschmack hervorragend zu Gänsebraten, Maroni & Co. und dann weiter mit Engpass Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspenden Favoriten Frau in Wien auf offener Straße verbrannt /

SVENSKA "Med tungt hjärta" Tre år har Australien, Malaysia och Kina sökte ett stort område i havet, men nu måste de sökfrågan set: Ödet av flyg MH370 med 239 personer ombord kommer att förbli det största mysteriet av flyghistoria - bör inte chansen fortfarande hjälpa till. "Med tungt hjärta" de hade beslutat att avbryta sökningen, gav de tre länderna aviserade tisdag. och första rundan av röstningen i Europaparlamentet ger inget beslut i Europaparlamentet har ingen kandidat för ordförandeskapet i den första omgången för att få de nödvändiga absolut majoritet. Det bästa resultatet förvaltas överlägset kandidat kristdemokratiska Europeiska folkpartiet (EPP), tidigare italiensk EU-kommissionär Antonio Tajani som Europaparlamentets talman Martin Schulz (SPD) meddelade. då Handymast dom fördömer kofer lagligt Kärnten Provincial Gerhard kofer (Team Kärnten) är nu äntligen dömd Handymast för maktmissbruk i ärendet. Högsta domstolen avvisade en ogiltighet överklagande av en dom av den regionala domstolen Klagenfurt. sedan förstördes med Stmk: Frost äpple skörd och sysselsättning Den sena frost förra året, en stor del av den inhemska äpple gröda förstörd - endast en femtedel av den vanliga mängden kunde skördas.. Detta har också en negativ inverkan på sysselsättningen inom förpackningsindustrin. och rövare förklädd till poliser: Polisen söker offer Wien polisen varnar för närvarande från rövare, förklädda till poliser ringer av lägenheter. Minst två offer är nu kända, mer kommer att bli ombedd att underteckna. Övervaknings bilder visar de misstänkta gärningsmännen. och sedan gå till Palermo: Kyrka i gettot synagogan i Palermo en kyrka är till synagogan. Ärkebiskopen av den sicilianska huvudstaden representerar det judiska samfundet på egen begäran en kristen byggnad i det forna gettot till förfogande. Omklassificeringen sker idag med anledning av den ekumeniska "Day of judendomen". och Last Man på månen Gene Cernan död Den amerikanska astronauten Gene Cernan, som var den sista människan på månen, är död. Cernan hade dött vid en ålder av 82 år i går, meddelade NASA. Astronauten var 1972 befälhavare för rymdfärjan "Apollo 17" i december. När han lämnade modulen "Challenger", var han den elfte personen att gå på månen. Piloten i modulen, Jack Schmitt var tolfte. då och nu kyliga och utbytbara Idag är många moln, lite sol, på norra sidan av Alperna några cm snö och delvis starkt vind från norr till söder. Maximal minus 8 till plus 1 grad. och nu potatisgratäng Ingredienser 800g potatis (vax) en bit av lök ü 2 st kryddnejlikor ü 300 ml mjölk 150 ml vispgrädde 100 g ost (riven) ä en nypa salt en nypa peppar en nypa muskotnöt olja (för mögel) Ou förberedelse för potatisskal löken och skär i små tärningar. Skala potatisen väl och skärs i tunna skivor. Värm ugnen till 180 ° C förvärmning. I en stor kastrull värmen lite olja och stek löken tills den är mjuk. Häll i mjölk och låt sjuda i ca 3 minuter. Tillsätt sedan potatisskivorna och krydda med muskot, salt och peppar. Den vitlöksklyftor, skal och lägg genom en vitlökspressen i potten. Blandningen sjuda i ca 10 minuter. Potatis-lök blandning tillsammans med vätska i en smord ugnsform häll. Strö över riven ost och häll vispgrädde, så han får en vacker glansig färg. Potatisen i ca 30 minuter i ugnen för att baka. För en varierad version kan du blanda sötpotatis med potatis och vissa segment. Särskilt i höst läcker söt smak går bra med stekt gås, Maroni & Co. och sedan gå till flaskhals Röda Korset vädjar om blodgivning favoriter kvinna i Wien brann på gatan /

ENGLISH The fate of the flight MH370 with 239 people on board will remain the greatest mystery of aviation history - should not be a coincidence Still help. "Heavy heart" one had decided to stop the search, the three countries announced on Tuesday. And first round in the EU Parliament does not make a decision In the Europaparlament, none of the candidates for the office of the President has achieved the necessary absolute majority in the first round. The best result was the candidate of the Christian Democratic European People's Party (EPP), former Italian Commissioner Antonio Tajani, as President Martin Schulz (SPD) announced. Then further Handymast verdict against Köfer legally valid The Carinthian regional councilor Gerhard Köfer (Team Carinthia) is now legally condemned for misuse of office in the Causa Handymast. The Supreme Court dismissed an action for annulment against a judgment of the Landesgericht Klagenfurt. Then further with Stmk .: Frost-destroyed apple harvest and jobs The late frost last year has destroyed a large part of the domestic apple harvest - only one fifth of the usual quantity could be harvested. This also has a negative impact on jobs in the packaging industry. And robbers disguised as policemen: Police are looking for victims The Viennese police are currently warning of robbers who are dressed as police officers dressed in apartments. At least two victims are now known, others are asked to report. Surveillance images show the suspected perpetrators. And then continue with Palermo: Church in the ghetto becomes synagogue In Palermo, a church becomes a synagogue. The archbishop of the Sicilian capital provides the Jewish community with a Christian building in the former ghetto at their request. Today, the conversion takes place on the occasion of the ecumenical "Day of Judaism". And last man on the moon Gene Cernan dead The US astronaut Gene Cernan, who was the last man on the moon, is dead. Cernan died yesterday at the age of 82 years, NASA said. The astronaut had been the commander of the space shuttle "Apollo 17" in December 1972. When he left the module "Challenger", he was the eleventh person who entered the moon. The pilot of the module, Jack Schmitt, was the twelfth. Then and now chilly and variable Today, clouds, some sun, on the north side of the Alps a few cm of fresh snow and some strong wind from north to northeast. Maximum minus 8 to plus 1 degree. And then potato gratin Ingredients 800 g potatoes (hard - boiled) 1 piece onion ü 2 cloves of garlic ü 300 ml milk 150 ml Schlagobers 100 g cheese (grated) ä 1 pinch of salt 1 pinch of pepper 1 pinch of nutmeg oil (for the mold) Peel the onions and cut into small cubes. Peel the potatoes as well as cut into thin slices. Preheat the oven to 180 ° C. Heat a little oil in a large saucepan and fry the onion in a glassy pan. Sprinkle with milk and simmer for about 3 minutes. Add the potatoes and season with the nutmeg, salt and pepper. Peel the cloves of garlic and add to the pot by means of a garlic press. Let the mixture simmer for about 10 minutes. Pour the potato and onion mixture together with the liquid into a greased baking dish. Sprinkle with the grated cheese and pour over with Schlagobers, he gets a splendid color. Stir the potato gratin in the oven for about 30 minutes. For a varied variation you can also mix some slices of sweet potatoes under the potato gratin. Especially in the autumn, this deliciously sweetish taste suits perfectly to goose roasts, Maroni & Co. and then with bottleneck red cross asks urgently for blood donation favorites woman in Vienna burned on open street /

ESPANOL "Con el corazón oprimido" Tres años tienen Australia, Malasia y China buscaron un área grande en el océano, pero ahora tienen al conjunto de consultas de búsqueda: El destino de vuelo MH370 con 239 personas a bordo seguirá siendo el mayor misterio de la historia de la aviación - no debería probabilidad todavía ayudar. "Con el corazón oprimido" habían decidido cancelar la búsqueda, dio los tres países, anunció el martes. y la primera ronda de la votación en el Parlamento Europeo aporta ninguna decisión en el Parlamento Europeo no tiene candidato para la presidencia en la primera vuelta para obtener la mayoría absoluta necesaria. El mejor resultado logró con mucho, el candidato del Partido Demócrata Cristiano Popular Europeo (PPE), el ex Comisionado italiana de la UE, Antonio Tajani como presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz (SPD) ha anunciado. a continuación, el juicio Handymast condenar legalmente kofer Carinthian Provincial Gerhard kofer (Equipo Kärnten) está ahora por fin condenado Handymast por abuso de autoridad en la materia. El Tribunal Supremo rechazó un recurso de nulidad contra el fallo del Tribunal Regional de Klagenfurt. entonces destruida con Stmk: la cosecha de manzana helada y el empleo El heladas a finales del año pasado, una gran parte de la cosecha de la manzana doméstica destruidos - sólo una quinta parte de la cantidad habitual podría ser cosechadas.. Esto también tiene un impacto negativo sobre el empleo en la industria del embalaje. y ladrones disfrazados de policías: Policía en busca de víctimas, la policía de Viena advierte actualmente de ladrones disfrazados de policías de llamada de apartamentos. Al menos dos víctimas son ahora conocidos, se le pedirá más a firmar. fotos de vigilancia muestran a los presuntos autores. y luego ir a Palermo: Iglesia en la sinagoga del gueto En Palermo es una iglesia a la sinagoga. El arzobispo de la capital siciliana representa a la comunidad judía a petición de un edificio cristiano en el antiguo gueto de su eliminación. La reclasificación se lleva a cabo hoy con motivo del "Día del judaísmo" ecuménico. y último hombre sobre la luna Gene Cernan muertos El astronauta estadounidense Gene Cernan, que fue el último hombre en la luna, está muerto. Cernan había muerto a la edad de 82 años ayer, informó la NASA. El astronauta en 1972 fue comandante del transbordador espacial "Apolo 17" en diciembre. Cuando salió del módulo "Challenger", que era la persona XI al caminar sobre la luna. El piloto del módulo, Jack Schmitt, fue el duodécimo. entonces y ahora frías y cambiantes Hoy en día muchas nubes, el sol, en el lado norte de los Alpes, a unos pocos centímetros de nieve y viento en parte fuerte de norte a noreste. Máximo menos 8 a más de 1 grado. y ahora las patatas gratinado de patatas Ingredientes 800 g (de cera) 1 pedazo de ü cebolla 2 pedazos dientes de U 300 ml de leche 150 ml de crema de leche 100 g de queso (rallado) ä 1 pizca de sal 1 pizca de aceite de pimienta 1 pizca de nuez moscada (para el molde) preparación OU para el pelar la patata y la cebolla cortada en cubos pequeños. Pelar las patatas bien y cortar en rodajas finas. Precalentar el horno a 180 ° C de precalentamiento. En una olla grande calentar un poco de aceite y freír la cebolla hasta que esté suave. Verter en la leche y cocine a fuego lento durante unos 3 minutos. A continuación, añadir las rodajas de patata y sazonar con nuez moscada, sal y pimienta. El dientes de ajo, cáscara y añadir a través de una prensa de ajo en la olla. La mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 minutos. La mezcla de patata y cebolla junto con el líquido en una fuente de horno engrasada verter. Espolvorear con el queso rallado y verter la crema batida, así que se obtiene un color brillante precioso. La papa durante unos 30 minutos en el horno para cocer al horno. Para obtener una versión variada se pueden mezclar las patatas dulces con la patata y unas rodajas. Especialmente en otoño de este delicioso sabor dulce va bien con el ganso asado, Maroni & Co. y luego ir al cuello de botella de la Cruz Roja aboga por la sangre de la mujer donaciones favoritos en Viena quemado en la calle /

AM.18.01. 2017 MITTWOCH 00:05/DO/AM.18.01. 2017 WEDNESDAY 00: 05 / DO /AM.18.01. 2017 Onsdag 00: 05 / DO /Enm.18.01. 2017 Miércoles 00: 05 / DO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Anlaufschwierigkeiten bei Neuerungen Dieser Tage steht in zahlreichen Schulen Österreichs die Anmeldung jener Kinder an, die ab Herbst in die Schule gehen müssen. Bei der Einschreibung wird die Schulreife des Kindes überprüft. Es lernt dabei meist seine künftige Lehrerin oder seinen künftigen Lehrer kennen. Das Prozedere läuft seit vielen Jahren gleich ab, doch heuer gibt es Neuerungen: Zwischen Kindergärten und Schulen sollen mehr Informationen fließen, Eltern daher Dokumentationsunterlagen aus dem Kindergarten vorlegen. Die Umsetzung scheint allerdings da und dort mit Anlaufschwierigkeiten verbunden zu sein. und Europarat warnt vor Gesetzen gegen „Fake News" Der Generalsekretär des Europarats warnt vor staatlichen Maßnahmen gegen Falschnachrichten. „Bei Inhalten, die nicht klar illegal sind, sollten wir vorsichtig sein", sagte Thorbjörn Jagland der dpa. „Das kann zu einer Art Zensur werden." weiter mit Russendenkmal in Wien beschmiert: Botschaft protestiert Das „Heldendenkmal der Roten Armee" auf dem Schwarzenbergplatz ist erneut mit Farbe beschüttet worden. Die russische Botschaft schickte deshalb eine Protestnote an das Außenministerium und forderte Schutzmaßnahmen. und dann weiter mit Expertengruppe schlägt EU-Steuern vor Eine Expertengruppe unter Leitung des früheren italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti hat eine tiefgreifende Reform der EU-Finanzierung vorgeschlagen. Mit einem gestern veröffentlichten Bericht wirbt sie unter anderem dafür, der Europäischen Union zu mehr eigenen Einnahmequellen zu verhelfen. und Wiens Wartehäuschen unter Denkmalschutz In Wien stehen 3.258 Objekte unter Denkmalschutz. Dazu gehört auch ein gutes Dutzend an Wartehäuschen der Wiener Linien. Unabhängig von ihrem ästhetischen Wert sind historische Wartehäuschen mittlerweile eine Rarität. dann und weiter Heute Frost, Wolken und Sonne Heute frostig und teils sonnig, teils bewölkt. Maximal minus 10 bis 0 Grad. und Linsen Eintopf Zutaten für 4 Portionen

200 g Bohnen (groß, weiß) 2 EL Dinkelmehl 5 Stk Karotten 5 Stk Kartoffeln 5 Stk Knoblauchzehen 1 Msp Kurkuma 250 g Linsen (oder 1 Dose) 2 Bl Lorbeerblätter 1 Msp Salz 4 EL Sojabutter (od. Pflanzenmargarine) 12 Schb Speck (je nach Geschmack

Zubereitung Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Erst das Gemüse waschen und schälen. Die Kartoffel in kleine Würfel und die Karotten der Länge nach in dünne Streifen schneiden und auf ca. 2-3 cm lange Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch klein würfelig schneiden, den Speck in schmale Streifen. Die Kartoffel und Karotten für ca. 5 Minuten ins kochende Wasser geben, raus nehmen- Wasser aufheben. In einem zweiten Topf die Butter oder Margarine schmelzen, Zwiebel anschwitzen, Speck dazu geben, kurz weiter rösten, mit dem Mehl stauben und einem Schneebesen umrühren. Nun das Wasser vom Gemüse (ca. 1/2 - 3/4 Liter) aufgiessen, weiter rühren. Nun die Bohnen und Linsen (abgeseiht) dazu geben, aufkochen, Lorbeerblätter, Karotten und Kartoffeln dazu geben, wieder einmal aufkochen lassen, Knoblauchzehen dazu geben, mit Kurkuma, Salz würzen, dann auf kleiner Stufe noch ca. 5-7 Minuten fertig kochen. Zwischendurch immer umrühren. Man kann von Karotten und Kartoffeln auch bereits gekochte Reste verwenden, dann aber erst am Schluss zufügen und sozusagen nur mehr mit aufwärmen. Sofern die Linsen oder Bohnen nicht aus der Dose sind, müssen sie über Nacht in Wasser eingeweicht werden. und dann SPÖ Wien Wien: Häupl formt neues Team

Staatschef verweigert Abgang Parlament in Gambia verhängt Notstand /

ENGLISH Difficulties in the opening-up of innovations This day the registration of those children who are going to school from autumn will take place in numerous schools in Austria. When enrolling, the child's school leaving certificate is checked. In most cases, he or she learns about his future teacher or future teacher. The procedure has been going on for a number of years, but there are new developments this year: more information should flow between kindergartens and schools, and parents should therefore submit documentation documents from the kindergarten. The implementation seems, however, to be associated with start-up difficulties. And Council of Europe warns against laws against "Fake News" The Secretary General of the Council of Europe warns against government measures against false news. "We should be careful about content that is not clearly illegal," said Thorbjörn Jagland of the dpa. "This can become a kind of censorship." Further smeared with the Russian monument in Vienna: message protested The "heroic monument of the Red Army" on the Schwarzenbergplatz has been spilled again with color. The Russian Embassy therefore sent a protest note to the Ministry of Foreign Affairs and called for safeguards. And then with expert group proposes EU taxes An expert group headed by former Italian Prime Minister Mario Monti has proposed a profound reform of EU funding. A report published yesterday, among other things, seeks to provide the European Union with more of its own sources of income. And Vienna's shelter under monument protection In Vienna there are 3,258 objects under monument protection. This also includes a good dozen waiters of the Viennese lines. Regardless of their aesthetic value, historic waiting rooms are now a rarity. Now and then Today Frost, clouds and sun Today is frosty and partly sunny, partly cloudy. Maximum minus 10 to 0 degrees. And lentil stew ingredients for 4 servings 200 g of beans (large, white) 2 tbsp spelled 5 pcs carrots 5 pcs potatoes 5 pcs garlic cloves 1 Msp turmeric 250 g lentils (or 1 can) 2 bl bay leaves 1 Msp salt 4 tbsp soy butter (or plant margarine) 12 bacon To taste Preparation Bring a pot of water to a boil. Wash and peel vegetables. Cut the potatoes into small cubes and cut the carrots lengthwise into thin strips and cut into pieces about 2-3 cm long. Cut onion and garlic small cubic, cut the bacon into narrow strips. Put the potatoes and carrots in the boiling water for approx. 5 minutes. Take out the water. In a second pot, melt the butter or margarine, simmer the onion, add the bacon, roast for a short time, dust with the flour and stir in a snow bean. Now pour the water from the vegetables (about 1/2 - 3/4 liters), continue stirring. Now add the beans and lentils (boiled), boil, add the bay leaves, carrots and potatoes, boil again, add the garlic cloves, season with turmeric, season the salt, then boil at 5-7 minutes. Stir constantly. You can use carrots and potatoes also already boiled leftovers, but then only at the end add and so to speak only with warm up. If the lenses or beans are not out of the can, they must be soaked in water overnight. And then SPÖ Wien Wien: Häupl forms a new team State Commission denied departure Parliament suspended in Gambia Emergency /

SVENSKA Svårigheter att få innovationer dessa dagar är i många skolor i Österrike till registreringen av de barn som måste gå i skolan i höst. Vid inskrivning, är skolan mognad undersöks. Det lär vanligtvis sin framtida lärare eller hans framtida lärare vet. Förfarandet löper under många år lika med från, men i år finns det nya funktioner: mer information ska flöda mellan förskolor och skolor, därför lämna dokumentation dokument från dagis föräldrar. Dock verkar genomförandet här och där för att vara associerade med uppstartsproblem. och Euro Europa varnar för lagar mot "falska nyheter" Generalsekreteraren varnar regeringens åtgärder mot falska nyheter. "Om innehåll som inte är klart olagligt, bör vi vara försiktiga", säger Thorbjörn Jagland dpa. "Detta kan bli ett slags censur." Vidare insmorda med ryssar monument i Wien ambassaden protesterade "Heroes" Monument av Röda armén "på Schwarzenberg har beströdd med färg igen. Därför ryska ambassaden skickade en protest not till utrikesministeriet och krävde garantier. och sedan fortsätta med expertgruppen föreslår EU-skatt innan en expertgrupp under ledning av förre italienske premiärministern Mario Monti har föreslagit en genomgripande reform av EU: s finansiering. Med en rapport som publicerades i går värnpliktens, bland annat för att hjälpa EU att mer egna inkomstkällor. och Wien skyddsrum som anges i Wien är 3258 egenskaper som anges. Den innehåller också ett dussin av skyddsrum Wiener Linien. Oavsett deras estetiska värde historiska skyddsrum är nu en sällsynthet. sedan och fortsätter i dag frost, moln och sol Idag kyligt och delvis soligt, delvis molnigt. Maximala minus 10 till 0 grader. och linssoppa Ingredienser för 4 portioner 200 g bönor (stora, vita) 2 matskedar dinkelmjöl 5 st morötter 5 st potatis 5 st vitlöksklyftor en nypa gurkmeja 250 g linser (eller en låda) 2 Bl lagerblad 1 nypa salt 4 msk soja smör (OD. Pflanzenmargarine) 12 SchB bacon (beroende smak Förberedelser Ta en kastrull med vatten till en koka. Endast Tvätta och skala grönsaker. Skär potatisen i små tärningar och morötter på längden i tunna strimlor och skär till ca 2-3 cm långa bitar. Klippa lök och vitlök små kuber, bacon i tunna strimlor. Tillsätt potatis och morötter i ca 5 minuter i kokande vatten, plocka ut take- vatten. Smält I en andra potten smör eller margarin, stek löken, tillsätt bacon, stekt kort på, damm med mjöl och rör en visp. Nu vattnet från grönsaker (ca 1/2 - 3/4 liter) häll i, fortsätter omrörning. Nu lägga bönor och linser (spända) att koka, ge lagerblad, morötter och potatis, låt koka upp igen, ge vitlöksklyftor, gurkmeja, salt krydda, sedan koka i ca 5-7 minuter upprättades i låg hastighet. Däremellan, alltid rör. En burk morötter och potatis också använda redan kokta matrester, men sedan lägga först i slutet och tala värmnings mer med. Om linser eller bönor är inte ur burken, måste de blötläggas över natten i vatten. och sedan SPÖ Wien: Häupl bildade en ny lag Ledare förnekar att lämna parlamentet i Gambia införde akut /

ESPANOL Las dificultades para conseguir innovaciones en estos días es en muchas escuelas de Austria a la inscripción de los niños que tienen que ir a la escuela en el otoño. Al inicio del estudio, se examinó la madurez de la escuela del niño. Por lo general, se entera de su futuro maestro o sus futuros maestros conocen. El procedimiento tiene una duración de muchos años igual a la de, pero este año hay nuevas características: más información debe fluir entre los jardines de infancia y escuelas, por lo tanto, presentar documentación documentos de los padres de kindergarten. Sin embargo, la aplicación parece aquí y allá para estar asociada con problemas de puesta en marcha. y Euro Europa advierte de las leyes contra "noticias falsas" El secretario general advierte contra las medidas del gobierno contra la falsa noticia. "Si el contenido que no es claramente ilegal, se debe tener cuidado", dijo Thorbjorn Jagland dpa. "Esto puede convertirse en una especie de censura." Además untado con rusos monumento en Viena Embajada protestó por el "Monumento a los Héroes del Ejército Rojo" en Schwarzenbergplatz se ha sembrado de color otra vez. Por lo tanto, la Embajada de Rusia envió una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y exigió garantías. y luego continuar con el Grupo de Expertos propone fiscal de la UE antes de que un grupo de expertos encabezado por el ex primer ministro italiano, Mario Monti, ha propuesto una reforma a fondo de la financiación de la UE. Con un informe publicado ayer reventa, entre otras cosas, para ayudar a la Unión Europea a las fuentes de ingresos más propias. y refugios Viena que figuran en Viena son 3258 propiedades listadas. También incluye una docena de refugios Wiener Linien. Independientemente de su valor estético refugios históricos ahora son una rareza. entonces y continúan hoy en día las heladas, las nubes y el sol Hoy en día frío y parcialmente soleado, parcialmente nublado. Máximo menos 10 a 0 grados. y sopa de lentejas Ingredientes para 4 porciones 200 g de judías (grandes, blancos) 2 cucharadas de harina de espelta 5 PC zanahorias 5 PC patatas 5 pc dientes de ajo 1 pizca de cúrcuma 250 g de lentejas (o 1 caja) 2 plaza Bl hojas 1 pizca de sal 4 cucharadas de mantequilla de soja (od. Pflanzenmargarine) 12 tocino SCHB (dependiendo al gusto Preparación Traiga una olla de agua a hervir. Sólo lavar y pelar las verduras. Cortar las patatas en cubos pequeños y las zanahorias a lo largo en tiras finas y cortar en pedazos largos de unos 2-3 cm. Cortar la cebolla y el ajo pequeños cubos, el tocino en tiras finas. Añadir las patatas y las zanahorias durante unos 5 minutos en el agua hirviendo, elegir agua take. Derretir En una segunda olla la mantequilla o margarina, saltear la cebolla, añadir el tocino, carne asada brevemente, espolvorear con harina y revuelva un batidor. Ahora el agua de las verduras (alrededor de 1.2 a 3.4 litros) verter, seguir removiendo. Ahora agregue los frijoles y las lentejas (colado) a hervir, dar a las hojas de laurel, las zanahorias y las patatas, dejar hervir de nuevo, darle dientes de ajo, cúrcuma, sal para sazonar, luego cocinar durante unos 5-7 minutos realizados a baja velocidad. En el medio, siempre agitar. Una lata de zanahorias y las patatas también utilizar las sobras ya cocidas, pero luego añadir sólo al final de recalentamiento y hablar más con. Si las lentejas o frijoles no son de la lata, deben ser remojados en agua durante la noche. y luego SPÖ de Viena: Häupl formó un nuevo equipo Líder niega dejando el Parlamento en Gambia impuesto de emergencia /

AM.19.01. 2017 DONNERSTAG 00:05/FR/AM.19.01. 2017 THURSDAY 00: 05 / FR /AM.19.01. 2017 torsdag 00: 05 / FR /Enm.19.01. 2017 Jueves 00: 05 / FR /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Mikl-Leitner deutet Unterschiede zu Pröll an Die künftige nieder=

österreichische Landes=

hauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat in einem ersten großen Interview in dieser Funktion mit dem ORF Nieder=

österreich erste Unterschiede zur Amtsführung von Landeshaupt=

mann Erwin Pröll (ÖVP) angedeutet. und Winterkorn bestreitet frühzeitige Kenntnis von Abgasskandal Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hat vor dem Unter=

suchungs=

ausschuss des deutschen Bundestags zum Abgasskandal bestritten, frühzeitig über die Manipulati=

onen informiert gewesen zu sein. „Das ist nicht der Fall", sagte Winterkorn heute zu den Berichten, wonach er früher über die Vorgänge informiert gewesen sei als bisher bekannt. Zu Beginn seiner Befragung als Zeuge zeigte er sich erschüttert von dem Skandal. dann weiter Ski alpin: Jansruds offene Rechnung mit Kitzbühel Kjetil Jansrud hat mit der Streif noch eine Rechnung offen. Im Super-G stand er noch nie auf dem Podest, die Abfahrt gewann er vor zwei Jahren auf verkürzter Strecke. Ein Triumph auf der Originalstreif steht auf seiner Wunschliste für das Hahnenkamm-Wochenende ganz oben. und dann weiter mit Linzer lag monatelang tot in Wohnung Mehrere Monate lang dürfte ein 46-jähriger Linzer tot in seiner Wohnung gelegen sein, aber niemandem in dem Haus ist sein Fehlen aufgefallen. Erst jetzt wurde seine Leiche entdeckt. und weiter Mutter mit Baby in Ober=

österreich attackiert Eine Mutter mit ihrem Baby ist gestern in Leonding (Ober=

österreich) von einem Mann attackiert worden. Das Kind stürzte dabei aus dem Kinderwagen und wurde verletzt. Ein Verdächtiger wurde wenig später ausgeforscht. dann weiter Kürbiscreme Suppe mit Topfen-Kürbiskern=

nockerl Portion(en):3 Zutaten 3 Eier 250 g Mehl Jodsalz 50 g gehackte Kürbiskerne 1 Beutel KNORR Kaiser Teller Kürbiscreme Suppe mit Kürbisstücken 2 EL Kürbiskernöl Zubereitung Aus Eiern, Mehl, Salz, Muskatnuss und 50 ml lauwarmem Wasser einen Nockerlteig zubereiten, Kürbiskerne einrühren. Nockerl mit dem Löffel ausstechen und in kochendes Salzwasser einlegen. Bei geringer Hitze köcheln, bis sie aufsteigen. 2. KNORR Kaiser Teller Kürbiscreme Suppe in 750 ml warmes Wasser einrühren. Unter Rühren aufkochen. 5 Minuten köcheln lassen. Ab und zu umrühren. 3. Suppe auf Teller verteilen, mit den Nockerl und Kürbiskernöl servieren. und Regierungs=

umbildung Wiener SPÖ: Katzian wendet sich gegen Zurufe USA Trump: Ex-Gouverneur komplettiert Regierung /

ENGLISH Mikl-Leitner points to differences with Pröll The future Nieder=

österreichische Landes=

hauptfrau, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), has pointed out the first differences with the Austrian Broadcasting Corporation (ORF Nieder=

österreich) regarding the official leadership of the national leader Erwin Pröll (ÖVP). And Winterkorn contests early knowledge of exhaust gas scandal The former VW chief Martin Winterkorn contested the exhaustion scandal before the investigation committee of the German Bundestag, early informed about the manipulations. "This is not the case," said Winterkorn today to the reports, according to which he had been informed earlier about the events than was known so far. At the beginning of his questioning as a witness he showed himself shaken by the scandal. Then continue alpine skiing: Jansrude's open account with Kitzbühel Kjetil Jansrud has opened an account with the Streif. In the Super-G he had never been on the podium, he won the downhill two years ago on a short circuit. A triumph on the original strip is at the top of his wish list for the Hahnenkamm weekend. And then further with Linzer lay monthly dead in apartment For several months, a 46-year-old Linzer may be dead in his apartment, but no one in the house has noticed its lack. Only now was his body discovered. And mother and baby in Oberösterreich attacked A mother with her baby was attacked yesterday by a man in Leonding (Upper Austria). The child rushed from the baby carriage and was injured. A suspect was investigated a little later. Then pumpkin cream soup with potato pumpkin dumplings Portion (s): 3 Ingredients 3 eggs 250 g flour iodine salt 50 g chopped pumpkin seeds 1 bag KNORR Kaiser plate pumpkin soup with pumpkin pieces 2 tbsp pumpkin seed oil Make a dumpling mixture from eggs, flour, salt, nutmeg and 50 ml lukewarm water, stir pumpkin seeds. Sprinkle the noodles with the spoon and place in boiling salt water. Simmer at low heat until they rise. 2. Stir in the KNORR Kaiser plate of pumpkin soup in 750 ml of warm water. Boil under stirring. Simmer for 5 minutes. Stirring occasionally. 3. Serve the soup on the plate and serve with the dumpling and pumpkin seed oil. And government reform Vienna SPÖ: Katzian turns against accusations USA Trump: ex-governor completes government /

SVENSKA Mikl-Leitner indikerade skillnader Pröll om framtiden för Nieder=

österreich guvernör Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) har visat första skillnader för administration av regulatorn Erwin Pröll (ÖVP) i en första större intervju i denna funktion med ORF Nieder=

österreich. och Winter förnekar tidigt kunskap om avgas skandal Tidigare VW vd Martin Winterkorn har förnekat avgas skandalen innan undersökni=

ngskommitté i den tyska förbunds=

dagen, att ha informerats i förväg om manipulati=

oner. "Detta är inte fallet," Winter sade i dag om de rapporter som han hade underrättats tidigare om händelserna än tidigare känt. I början av sin förhör som vittne verkade han skakas av skandalen. då Alpint: Jansruds öppna konto hos Kitzbühel Kjetil Jansrud har öppet med Streif en faktura. I Super-G, han stod aldrig på pallen, avfart han vann för två år sedan på en förkortad bana. En triumf på den ursprungliga Streif är på sin önskelista för Hahnenkamm helgen på toppen. och sedan gå till Linz var månader döda i lägenhet i flera månader är sannolikt en 46-runda Linzer ligga död i sin lägenhet, men ingen i huset märkte hans frånvaro. Först nu hans kropp upptäcktes. och ytterligare mor med barn i Ober=

österreich attackerade en mor med sitt barn i går i Leonding (Ober=

österreich) har attackerats av en man. Barnet kastade den ut ur vagnen och skadades. En misstänkt finnas pried lite senare. sedan pumpa soppa med plug-Kürbiskern=

nockerl servering (s): 3 Ingredienser 3 ägg 250 g mjöl iodized salt 50g hackad pumpafrön 1 påse KNORR Kaiserteller pumpa soppa med pumpa bitar 2 msk pumpafrön oljepreparat Från ägg, mjöl, salt, muskot och 50 ml ljummet vatten för att framställa en Nockerlteig, Rör pumpafrön. Nockerl Jigg med en sked och plats i kokande saltat vatten. Låg värme sjuda tills de stiga. 2. KNORR Kaiserteller pumpasoppa i 750 ml varmt vatten rör. Under omrörning, koka upp. sjuda 5 minuter. Rör om då och då. 3. Sprid soppa på plattan, serveras med gnocchi och pumpafrön olja. och blanda Wien SPÖ: Katzian motsätter rop USA Trump: Ex-guvernören avslutar regeringen /

ESPANOL Mikl-Leitner indicó diferencias Pröll sobre el futuro de la Baja Austria gobernador Johanna mikl-Leitner (OVP) ha indicado primeras diferencias para la administración del gobernador Erwin Pröll (OVP) en una primera entrevista importante en esta función con la ORF de Baja Austria. Winterkorn y niega tener conocimiento de los principios ex CEO escándalo de escape VW, Martin Winterkorn, ha negado el escándalo de escape antes de la comisión de investigación del Parlamento alemán, al haber sido informado con antelación de las manipulaciones. "Este no es el caso", dijo Winterkorn hoy por los informes de que había sido informado antes sobre los eventos que se sabía anteriormente. Al comienzo de su interrogatorio como testigo Apareció sacudida por el escándalo. a continuación, el esquí alpino: cuenta abierta Jansruds con Kitzbühel Kjetil Jansrud tiene abierta en la Streif una sola factura. En Super-G, nunca se paró en el podio, la salida ganó hace dos años en una pista corta. Un triunfo en la Streif original está en su lista de deseos para el fin de semana Hahnenkamm en la parte superior. y luego ir a Linz fue meses muertos en el apartamento durante varios meses es probable que un 46 asaltos Linzer estar mintiendo muerto en su apartamento, pero nadie en la casa se dio cuenta de su ausencia. Sólo que ahora su cuerpo fue descubierto. y aún más la madre con el bebé en Alta Austria atacó a una madre con su bebé ayer en Leonding (Alta Austria) han sido atacados por un hombre. El niño lo arrojó fuera del cochecito y se lesionó. Un sospechoso fue pried poco más tarde. a continuación, calabaza sopa con plug-Kürbiskern=

nockerl porción (s): 3 Ingredientes 3 huevos 250 g de harina 50 g de sal yodada semillas de calabaza picada 1 bolsa KNORR Kaiserteller sopa de calabaza con trozos de calabaza de preparación de aceite de semilla de calabaza 2 cucharadas De los huevos, la harina, la sal, la nuez moscada y 50 ml de agua tibia para preparar un Nockerlteig, Revolver semillas de calabaza. Nockerl gubia con una cuchara y colocar en agua hirviendo con sal. Bajo fuego lento hasta que el calor que ascienden. 2. KNORR Kaiserteller sopa de calabaza en 750 ml de agua tibia revuelo. Mientras se agita, llevar a ebullición. cocine por 5 minutos. Revuelva de vez en cuando. 3. sopa de extensión en la placa, servido con gnocchi y aceite de semilla de calabaza. y reorganizar Viena SPÖ: Katzian se opone a gritos EE.UU. Trump: Ex-gobernador se completa Gobierno /

AM.20.01. 2017 FREITAG 00:05/SA/AM.20.01. 2017 FRIDAY 00: 05 / SA /AM.20.01. 2017 fredag 00: 05 / SA /Enm.20.01. 2017 Viernes 00: 05 / SA /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Wappnen gegen Ausschluss aus EU-Markt Großbanken in London sind in Sachen „Brexit" nervös. Der Grund: Je nach Ausgang der Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU könnte den Finanzhäusern der Zugang zu den EU-Ländern künftig verweigert werden. Branchenriesen wie etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs, HSBC und UBS überlegen bereits jetzt den Teilabzug aus der britischen Hauptstadt in die EU, bevorzugt nach Frankfurt am Main und Paris. Doch auch Madrid und Amsterdam sollen gut im Rennen um die neuen EU-Hauptquartiere sein. und SPÖ-Vorstand: Zum Auftakt geht’s ums Personal Der erweiterte Vorstand der Wiener SPÖ tagt heute und morgen. Die mit Spannung erwarteten Personalent=

scheidungen werden gleich zu Beginn auf dem Programm stehen. Welche Änderungen es geben wird, ist im Vorfeld völlig unklar. dann weiter Über hundert neue Polizisten für Spezialeinheit Cobra Die Spezialeinheit Cobra wird um mehr als hundert Mann verstärkt. Die Ausrüstung der Beamten wird zudem modernisiert und die Standortleitung in Wiener Neustadt in Niederösterreich verstärkt. Als Grund führt die Polizei generell erhöhte Terrorgefahr an. und dann weiter mit Skispringen: Nächste Chance für Schlierenzauer Auf der zweiten Weltcup-Station nach seinem Comeback will Gregor Schlierenzauer den nächsten Schritt machen. Der 27-jährige Tiroler, der einen Start bei der in gut einem Monat beginnenden WM in Lahti als Ziel ausgegeben hat, muss in Zakopane heute die Qualifikation überstehen, um im Einzel-Bewerb am Sonntag dabei zu sein. Auch für den Team-Bewerb morgen ist der zuletzt in Wisla achtplatzierte Schlierenzauer, der in Zakopane bereits fünf Siege gefeiert hat, ein Thema, fällt Stefan Kraft doch voraussichtlich aus. und Fast 300 Obdachlose seit 1991 in Deutschland erfroren Hunderte Menschen ohne Wohnung sind einer Schätzung zufolge in den vergangenen Jahren in Deutschland an Unterkühlung gestorben. Darauf wies die deutsche Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann hin. „Es ist unendlich traurig und ein Skandal, dass Menschen in Deutschland erfrieren", sagte Zimmermann der dpa in Berlin. und dann weiter Heute meist sonnig und kalt Heute Nachmittag weiterhin meist sonnig und kalt. Länger trüb durch Nebel und Hochnebel in erster Linie am Bodensee und im Rheintal. In Oberösterreich und auf den Bergen mitunter lebhafter bis kräftiger Südostwind. und Spätzleauflauf Zutaten Portionen: 4 500 g Spätzle ä 1/2 Stk Zwiebel 1/2 Becher Crème fine è /video-snack-paradeiser-artikel-42864 Stk Paradeiser 4 Spritzer Tomatenmark /

video-snack-paprika-artikel-43122 Stk Paprika 200 g Goudakäse ä Oregano Salz 300 g Schinken Pfeffer Zubereitung Für den Spätzleauflauf zuerst die Spätzle zubereiten und abseihen. Diese in eine Schüssel geben und die kleingehackte Zwiebel, Paprika, den Schinken und Paradeiser dazugeben. Tomatenmark und Crème fine unterrühren und mit reichlich Oregano würzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und alles gut vermengen. Die Masse in eine Auflaufform geben und mit dem Gaudakäse bedecken. Abschließend noch mit Oregano bestreuen und bei 180 °C Heißluft ca. eine halbe Stunde ins Rohr stellen. Falls der Käse zu braun werden sollte, mit Alufolie abdecken. Danach kann der Spätzleauflauf angerichtet werden. Die Spätzle kann man nach meinem Rezept "Grundrezept Spätzle" zubereiten. Der Spätzleauflauf kann auch sehr gut vegetarisch zubereitet werden. Dazu einfach den Schinken weglassen und zum Beispiel durch gedünstetes Gemüse ersetzen. und dann Jeder zweite Österreicher für Vier-Tage-Woche Umfrage Jeder zweite Österreicher arbeitet in der Pension /

ENGLISH Waffens against exclusion from EU-market big banks in London are nervous about "Brexit". The reason: depending on the outcome of the negotiations on the withdrawal of Great Britain from the EU, financial institutions could be denied access to the EU countries in the future. Industry giants such as the US investment bank Goldman Sachs, HSBC and UBS are already considering the partial withdrawal from the British capital to the EU, preferably to Frankfurt am Main and Paris. But Madrid and Amsterdam should also be in the running for the new EU headquarters. And the SPÖ Executive Board: The first step is for the staff The expanded Board of the Vienna SPÖ meets today and tomorrow. The highly anticipated personnel decisions will be on the agenda right from the start. What changes there will be is unclear in advance. Then more than a hundred new policemen for Cobra special unit The Cobra special unit is reinforced by more than a hundred men. The equipment of the officials is also modernized and the management in Wiener Neustadt in Lower Austria is strengthened. As a reason, the police generally has increased terrorism. And then with ski jumping: next chance for Schlierenzauer At the second World Cup after his comeback, Gregor Schlierenzauer wants to take the next step. The 27-year-old Tyrolean, who has set a start at the World Championships in Lahti, which starts in a month, has to pass the qualification today in Zakopane to be part of the individual competition on Sunday. Also for the team competition tomorrow is the last in Wisla eight-place Schlierenzauer, who has already celebrated five victories in Zakopane, a topic, Stefan Kraft is likely to be out. And almost 300 homeless people frozen in Germany since 1991 Hundreds of people without homes are estimated to have died of hypothermia in Germany over the past few years. The German left-wing delegate, Sabine Zimmermann, pointed out this. "It is infinitely sad and a scandal that people in Germany are freezing," said Zimmermann the dpa in Berlin. And then continue Mostly sunny and cold Mostly sunny and cold. Longer cloudy due to fog and high fog mainly at the Lake Constance and the Rhine Valley. In Upper Austria and on the mountains sometimes lively to strong southeast wind. And Spätzleauflauf Ingredients: 4 500 g Spätzle a 1/2 pcs Onion 1/2 cup Crème fine è / video-snack- Paradeiser-articles-42864 pcs Paradeiser 4 splashes tomato paste / video-snack-paprika-articles-43122 pcs. Peppers 200 g goudakäse ä Oregano salt 300 g ham pepper Preparation First prepare the spätzle and strain the spätzle. Place these in a bowl and add the chopped onion, peppers, ham and parade. Stir in the tomato paste and crème fine and season with plenty of oregano. Season with salt and pepper and mix well. The mass in one Add the casserole and cover with the Gaudakäse. Finally, sprinkle with Oregano and place it at 180 ° C for about half an hour. If the cheese becomes too brown, cover with aluminum foil. Then the latex sludge can be dressed. The spaetzle can be prepared according to my recipe "basic recipe spaetzle". The Spätzletelauf can also be prepared very well vegetarian. Simply omit the ham and replace it with stewed vegetables, for example. And then every second Austrian for a four-day-week survey Every second Austrian works in the pension /

SVENSKA Arm mot utslagning från EU: s marknad stora bankerna i London är i termer av "Förslag till folkomröstning om Storbritannien medlemskap i Europeiska unionen" nervös. Anledningen: Beroende på resultatet av förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU för att finansiera hus kan få tillgång till EU-länderna i framtiden kommer att avslås. Branschens jättar såsom den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs, HSBC och UBS överlägsen redan delvis tillbakadragande av den brittiska huvudstaden i EU, föredrog att Frankfurt och Paris. Men Madrid och Amsterdam kommer att vara bra i jakten på de nya EU-högkvarter. och SPÖ Executive: Till att börja du går runt personal styrelse i Wien SPÖ möter idag och i morgon. Den efterlängtade personalbeslut kommer att finnas tillgänglig i början av programmet. Vilka förändringar kommer det att finnas, är helt oklart i förväg. sedan över hundra nya poliser för särskild enhet Cobra Cobra Special Forces förstärks av mer än hundra män. Utrustning för tjänstemän kommer att moderniseras och även förstärker plats linjen i Wiener Neustadt i Niederösterreich. Anledningen till att polisen leder i allmänhet till en ökad terroristhot. och sedan gå till backhoppning: Nästa chans för Schlierenzauer Den andra VM scenen efter sin comeback Gregor Schlierenzauer tar nästa steg. Den 27-åriga tyrolska, som har utfärdat en start i början på drygt en månad VM i Lahtis som ett mål, måste i Zakopane i dag genom kvalifikation att vara närvarande i individuella tävlingen på söndag. Även för lagtävlingen i morgon är den sista åtta placeras i Wisla Schlierenzauer, som redan har firat i Zakopane fem segrar, faller en fråga Stefan kraft, men från förväntat. och nästan 300 hemlösa sedan 1991 i Tyskland frös hundratals hemlösa är en uppskattning dog under de senaste åren i Tyskland från hypotermi. Därefter påpekade den tyska vänstern MPs Sabine Zimmermann. "Det är mycket tråkigt och en skandal att människor fryser ihjäl i Tyskland," Zimmermann berättade dpa i Berlin. och sedan idag mestadels soligt och kall eftermiddag fortfarande mestadels soligt och kallt. Längre dimmig på grund av dimma och låg stratus främst på Bodensjön och i Rhendalen. I Oberösterreich och i bergen ibland blöder stark sydost vind. och spaetzle gryta Ingredienser Portioner: 4 500 g nudlar en 1/2 st lök halv kopp creme böter e / video mellanmål paradeiser-objekt-42864 Stk Paradeiser 4 stänk tomatpuré / video-snack-paprika-objekt-43122 st Paprika Gouda ost 200 g som oregano salt 300g skinka peppar Förberedelser Först förbereder nudlar för spaetzle gryta och påfrestningar. ange detta i en skål och tillsätt hackad lök, paprika, skinka och tomater att ge. Rör i tomatpuré och grädde fin och krydda med massor av oregano. Krydda med salt och peppar och blanda väl. Massan i en ge ugnsform och täck med Gaudakäse. Slutligen, strö över oregano och sätta i ugnen i ca en halv timme vid 180 ° C varm luft. Om osten bör vara för brun, täck med aluminiumfolie. Efter nudlarna gryta kan serveras. Nudlarna kan därför följa "grundläggande receptet spaetzle" för mitt recept. Spaetzle gryta kan också vara mycket väl förberedda vegetarian. Då du bara utelämna skinkan och ersätta till exempel genom ångkokta grönsaker. och sedan vartannat österrikarna på fyradagarsvecka undersökning Varje sekund österrikiska verk i pension /

ESPANOL El brazo contra la exclusión de los principales bancos de los mercados de la UE en Londres están en términos de "referéndum propuesto en el Reino Unido de miembros de la Unión Europea" nervioso. La razón: En función del resultado de las negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la UE para financiar casas podían acceder a los países de la UE en el futuro se negó. gigantes de la industria tales como el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, HSBC y UBS superiores ya la retirada parcial de la capital británica en la UE, prefirió Frankfurt y París. Pero Madrid y Ámsterdam será bueno en la carrera por la nueva sede de la UE. y SPÖ Ejecutivo: Para empezar vas por el personal de la Junta del SPÖ de Viena se reúne hoy y mañana. Las decisiones de personal altamente anticipadas estarán disponibles al comienzo del programa. ¿Qué cambios habrá, es completamente claro por adelantado. entonces, más de un centenar de nuevos agentes de policía por unidad especial Cobra Las Fuerzas Especiales Cobra se ve reforzada por más de un centenar de hombres. El equipo de los funcionarios se moderniza y también amplifica la línea Ubicación en Wiener Neustadt en la Baja Austria. La razón por la policía por lo general conduce a un aumento de la amenaza terrorista. y luego ir a saltos de esquí: La próxima oportunidad para que Schlierenzauer La segunda etapa Copa del Mundo después de su reaparición Gregor Schlierenzauer tomará el siguiente paso. El jugador de 27 años de edad, del Tirol, que ha emitido una salida en el comienzo de algo más de un mes de la Copa Mundial en Lahti como un objetivo, debe en Zakopane hoy a través de la calificación para estar presente en la competencia individual el domingo. También para la competición por equipos de mañana es el último de ocho colocado en Wisla Schlierenzauer, que ya ha celebrado en Zakopane cinco victorias, un problema cae fuerza Stefan sino de lo esperado. y casi 300 personas sin hogar en Alemania desde 1991 se congelaron cientos de personas sin hogar son una estimación murió en los últimos años en Alemania por hipotermia. Luego señaló que el alemán parlamentarios de izquierda Sabine Zimmermann. "Es muy triste y un escándalo que la gente se muere de frío en Alemania", dijo Zimmermann en el dpa Berlín. Hoy por la tarde y luego mayormente soleado y frío todavía mayormente soleado y frío. Ya turbia debido a la niebla y estratos bajos, principalmente en el lago Constanza y en el valle del Rin. En Alta Austria y en las montañas a veces hasta los bordes de fuerte viento sudeste. y spaetzle cazuela Ingredientes Porciones: 4 500 g de fideos de PC 1/2 cebolla 1/2 taza de crema fina E / merienda de vídeo Paradeiser-items- >>>>>

>>>>> 42864 Stk Paradeiser 4 salpicaduras de pasta de tomate / video-snack-paprika-items-43122 pcs Paprika 200 g de queso Gouda como la sal orégano 300 g de jamón pimienta Preparación En primer lugar preparar los fideos de la cazuela spaetzle y la tensión. introducirla a continuación en un bol y añadir la cebolla picada, el pimiento, jamón y tomates para dar. Agregue la pasta de tomate y crema fina y la temporada con un montón de orégano. Se sazona con sal y pimienta y mezclar bien. La masa en una dará fuente para horno y cubrir con la Gaudakäse. Por último, espolvorear con orégano y poner en el horno durante aproximadamente media hora a 180 ° C de aire caliente. Si el queso debe ser demasiado marrón, cubrir con papel de aluminio. Después de los fideos cazuela puede ser servido. Por lo tanto, los fideos se pueden cumplir "spaetzle receta básica" para mi receta. La cazuela de spaetzle también puede ser muy bien preparada vegetariana. A continuación, sólo omite el jamón y sustituir, por ejemplo, verduras al vapor. y luego cada dos austriacos en la Encuesta semana de cuatro días Cada segundo obras de Austria en la pensión /

 

AM.21.01. 2017 SAMSTAG 00:05/SO/AM.21.01. 2017 SATURDAY 00: 05 / SO /AM.21.01. 2017 lördag 00: 05 / SO /Enm.21.01. 2017 Sábado 00: 05 / SO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN U-Bahn als mögliches Ziel genannt Der mögliche Anschlag eines Freitag in Wien verhafteten 18-jährigen Terrorverdächtigen war möglicherweise „sehr zeitnah" geplant. Er hätte kurz bevorstehen können, wie der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit im Innenministerium, Konrad Kogler, im Ö1-Morgenjournal am Samstag sagt. Ein mögliches Szenario sei ein Anschlag auf die U-Bahn in Wien gewesen, so Kogler. Weitere Hausdurchsuchungen und Festnahmen seien möglich. Die sichergestellten Ausrüstungsgegenstände wie etwa Handys würden nun untersucht. und Innenminister: Anschlag in Wien verhindert In Favoriten ist am Abend ein mutmaßlicher Terrorist festgenommen worden. Der Verdächtige soll einen Anschlag im Jänner in Wien geplant haben. Die Polizei richtete eine Warnung an die Bevölkerung. Beim Verdächtigen handelt sich um einen Österreicher mit Migrationshintergrund, wie Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitagabend bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz berichtete. Es wurde ein potenzieller Anschlag in der Bundeshauptstadt verhindert, betonte der Ressortchef. und Warnung der Polizei Die Polizei richtete eine Warnung an die Bevölkerung. Vor allem an stark frequentierten Orten möge man aufmerksam sein. Bei Sichtung zurückgelassener Gegenstände - wie Gepäckstücken - möge man die Polizei verständigen. „Es ist nicht Zeit für Panik, aber erhöhte Aufmerksamkeit", so Polizeisprecher Thomas Keiblinger im „Wien heute"-Interview. Die Behörden wurden in Alarmbereitschaft gesetzt, es sind „Beamte in Uniform und Zivil verstärkt unterwegs", betonte Keiblinger. Servicenummer der Polizei: 059-133 Durch die Wahl dieser Nummer werden sie automatisch und unabhängig von ihrem Standort in Österreich mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle verbunden. Polizei: 133 und dann weiter mit Google will Österreichern einheizen Ein Thermostat, der das Verhalten der Bewohner erkennen und Wohnräume entsprechend temperieren kann, hat den US-Hersteller „Nest" im Jahr 2011 bekannt gemacht. Ab Februar bietet das mittlerweile zu Google gehörende Unternehmen seine Produkte auch in Österreich an. Seit Jahren gilt das „Smart Home" als boomendes und zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Der versprochenen Kostenersparnis stehen Bedenken beim Datenschutz und eine beschränkte Lebensdauer der Geräte gegenüber. und dann De-facto-Aus für Obama-System Der am Freitag angelobte neue US-Präsident Donald Trump hat als eine seiner ersten großen Amtshandlungen ein Dekret gegen das Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama erlassen. Sollte sich aus den „Obamacare"-Regeln eine finanzielle Belastung für Bundesstaaten, Unternehmen oder einzelne Personen ergeben, seien diese nicht mehr anzuwenden. De facto ist dies das Aus für „Obamacare". Trump hatte bereits zuvor einen Ersatz angekündigt, allerdings keine Details genannt. Unterdessen sind für Samstag große Proteste gegen Trump in Washington geplant. dann und weiter Fristende naht: BAWAG kündigt alte Girokonten Im vergangenen Oktober erhielten zahlreiche Kunden der BAWAG unerfreuliche Post. „Das bisher von Ihnen genutzte Girokontomodell wird eingestellt", war da zu lesen. Kunden hätten die Möglichkeit bis Ende Jänner auf ein teureres Kontomodell umzusteigen – inklusive Gebühren für die Bankomatbenutzung – anderenfalls werde der bestehende Kontovertrag gekündigt. Die Frist neigt sich nun dem Ende zu; wer nicht rasch handelt, steht bald ohne Girokonto da, mit weitreichenden Konsequenzen. und Heute Nebel und Sonne Heute Nachmittag meist strahlend sonnig, vor allem in Teilen von Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich aber zäher Nebel. Wind aus Ost bis Süd und maximal minus 8 bis plus 2, in Lagen um 1000m bis etwa 5 Grad. In 2000 Meter immer öfter um 0 Grad. und Kartoffelgratin Zutaten für 4 Portionen 1 EL Butter zum Ausstreichen 1 Stk Ei 2 EL gemischte Kräuter zum Garnieren 500 g Kartoffeln (festkochend) 1 Stk Knoblauchzehe (gepresst) 1 Stk Knoblauchzehen 1 Prise Muskatnuß 3 EL Öl zum Anbraten 1 Prise Pfeffer 1 Prise Salz 250 g Schlagobers (oder Sauerrahm) Zubereitung Für das Kartoffelgratin die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden und in in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben, damit sie nicht braun werden. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Knoblauchzehen in der Hälfte teilen und die Auflaufform ebenfalls damit ausstreichen. Schlagobers, Salz, gepresste Knoblauchzehe, Pfeffer und Muskatnuss und die gemischten Kräuter sowie das Ei in einer Schüssel verrühren. Die Kartoffeln in die Auflaufform schichten und das Schlagobersgemisch über die Kartoffeln geben. Bei 200°C (Unter-/Oberhitze) ca. 40 Minuten im Ofen backen. Kartoffelgratin mit grünem Salat servieren. Wer möchte kann zum Abschluß Käse über die Kartoffeln reiben. und Rudolfstiftung "Viraler Infekt" war doch ein Schlaganfall Notarzthubschrauber Meteorologen verbessern Heli-Nachtsicht /

SVENSKA Underground som ett möjligt mål, eventuell attack av en fredag ​​greps i Wien 18 år terrormisstänkta kan ha varit "mycket lägligt" planeras. Han kunde vara nära förestående, som generaldirektör för allmän säkerhet på inrikesdepartementet, säger Konrad Kogler i Ö1 Morning Journal på lördag. En möjlig scenario var en attack på tunnelbanan i Wien, så Kogler. Fler räder och gripanden var möjligt. Den beslagtagna utrustning såsom mobiltelefoner skulle nu undersökas. och inrikesminister: stoppa i Wien förhindras favoriter har gripits på kvällen en misstänkt terrorist. Den misstänkte sägs ha planerat en attack i januari i Wien. Polisen utfärdade en varning till allmänheten. När misstänkta är en österrikisk invandrarbakgrund, som inrikesminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) rapporterade vid en presskonferens med kort varsel kalla på fredag ​​kväll. Det fanns en potentiell stopp i huvudstaden förhindras, sade chefen för avdelningen. och varna polisen Polisen utfärdade en varning till allmänheten. Speciellt vid upptagna platser kan du vara uppmärksam. Vid detektering av övergivna föremål - såsom bagage - du kan ringa polisen. "Det är inte tid för panik, men ökad uppmärksamhet", säger polisens presstalesman Thomas Keiblinger i "Wien idag" intervju. Myndigheterna var i beredskap, det finns "officerare i uniform och civila alltmer reser", säger Keiblinger. Servicenummer för polisen: 059-133 Genom att välja detta nummer är de automatiskt och oberoende av var de befinner sig i Österrike som är ansluten till närmaste polisstation. Polis: 133 och sedan gå till Google vill österrikarna einheizen En termostat som kan upptäcka beteendet hos de boende och anlöp livsrum följaktligen har meddelade den amerikanska tillverkaren "bo" i år 2011. Från och med februari erbjuder nu Google bolag sina produkter i Österrike. För år, är "smarta hem" anses blomstrande och lovande affärsområdet. De utlovade besparingar uppvägs av oro om dataskydd och en begränsad livslängd på utrustningen. och sedan de facto av för Obama System svors in på fredagen nya USA: s president Donald Trump har antagits som en av hans första stora agerar en dekret mot hälso- och sjukvårdssystemet av hans föregångare Barack Obama. Skulle uppstå från "Obamacare" regler en ekonomisk börda för stater, företag eller privatpersoner, dessa var inte längre gäller. De facto, är detta slutet för "Obamacare". Trump har tidigare aviserat en ersättare, men specifika detaljer saknas. Samtidigt är stora protester mot Trump i Washington planerad till lördag. sedan och fortsätter Deadline närmar sig: BAWAG tillkännager gamla kontroll konton i oktober förra året fått många kunder BAWAG obehaglig Post. "Den tidigare används av dig checkkonto modell sätts", lästes där. Kunderna skulle kunna uppgradera i slutet av januari på en dyrare modell konto - inklusive ersättning för ATM användning - annars kommer det befintliga kontot kontraktet sägas upp. Perioden nu närmar sig sitt slut; som är inte förvånande, snart lämnas utan checkkonto, med långtgående konsekvenser. och nu dimma och sol i eftermiddag mestadels soligt ljus, särskilt i delar av Vorarlberg, Övre och Niederösterreich ännu envisa dimma. Vind från öst till söder och högst minus 8 till plus 2 i lager runt 1000m till ca 5 grader. Under 2000 meter och oftare cirka 0 grader. och potatisgratäng 4 portioner 1 msk smör till fett 1 st ägg 2 msk blandade örter att toppa 500 g potatis (vax) 1 st vitlök (pressade) 1 st vitlöksklyftor en nypa muskot 3 msk olja till stekning en nypa peppar en nypa salt 250 g vispad grädde (eller gräddfil) förberedelse för potatisskal potatisen och skär i tunna skivor och lägg i en skål med kallt vatten, så att de inte blir bruna. En ugnsform med smör i rad. Dela vitlöksklyftor i mitten och också stryka ugnsform så. Vispad grädde, salt, krossad vitlök, peppar och muskot och blandade örter och äggblandningen i en skål. Potatis lager in i gratängform och placera vispad blandningen över potatisen. Vid 200 ° C (sub / övervärme) Grädda ca 40 minuter i ugnen. Servera potatisgratäng med grönsallad. De som vill kan gnugga slutsatsen ost över potatisen. och Rudolfstiftung "virusinfektion", men en stroke akut helikopter förbättrade meteorologer Heli Night Vision /

ENGLISH The possible attack of a 18-year-old terror suspect arrested on Friday in Vienna was possibly planned "very promptly". As Konrad Kogler, Director General for Public Security in the Ministry of the Interior, said in the Ö1 morning journal on Saturday, he would have been able to get up early. A possible scenario was an attack on the subway in Vienna, according to Kogler. Further house searches and arrests are possible. The secured equipment such as cell phones would now be investigated. And Interior Minister: A strike in Vienna prevented In favorites, a suspected terrorist was arrested in the evening. The suspect is said to have planned an attack in January in Vienna. The police sent a warning to the population. The suspect is an Austrian with an immigration background, as Minister of the Interior Wolfgang Sobotka (ÖVP) reported on Friday evening at a briefly called press conference. A potential attack in the federal capital was prevented, stressed the ministry minister. And warning the police The police sent a warning to the population. Above all in busy places you should be attentive. When inspecting objects left behind, such as baggage, the police should be informed. "It is not time for panic, but increased attention," said police spokesman Thomas Keiblinger in the "Vienna today" interview. The authorities were put on alert, they are "civil servants on the road," emphasized Keiblinger. Service number of the police: 059-133 By dialing this number, they are automatically connected to the nearest police station, irrespective of their location in Austria. Police: 133 and then continue with Google wants to heat Austrians A thermostat, which can recognize the behavior of the residents and temper living areas appropriately, has announced the US manufacturer "Nest" in 2011. As of February, the company, now owned by Google, is also offering its products in Austria. For years, the "Smart Home" has been a booming and future-oriented business. The promised cost savings are a concern for data protection and a limited lifetime of the devices. And then de facto-off for Obama's system The new US President Donald Trump, who was promulgated on Friday, has issued a decree against the health care system of his predecessor, Barack Obama, as one of his first major official meetings. If the "Obamacare" rules result in a financial burden for federal states, companies or individual persons, they are no longer applicable. De facto, this is the end for "Obamacare". Trump had previously announced a replacement, but no details. Meanwhile, large-scale protests against Trump in Washington are planned for Saturday. BAWAG announces old check accounts Last October, many customers of the BAWAG received unpleasant mail. "The Girokontmodell you have used so far is discontinued," was to be read. Customers would have the possibility to switch to a more expensive Kontomodell by the end of January - inclusive fees for the use of the ATM - otherwise the existing account contract would be terminated. The time has now come to an end; Who does not act quickly, is soon without a girokonto, with far-reaching consequences. And Today Mostly sunny, mainly in parts of Vorarlberg, Upper and Lower Austria but foggy fog. Wind from east to south and maximum minus 8 to plus 2, in layers around 1000m to about 5 degrees. In 2000 meters more often around 0 degrees. And potato gratin Ingredients for 4 servings 1 tbsp butter for spreading 1 tbsp 2 tbsp mixed herbs for garnishing 500 g potatoes 1 tsp clove of garlic 1 pressed garlic cloves 1 pinch of nutmeg 3 tbsp oil for frying 1 pinch of pepper 1 pinch of salt 250 G Potato (or sour cream) Preparation For the potato gratin, peel the potatoes and cut into thin slices and place in a bowl of cold water so they do not brown. Spread a buttery butter dish. Half the garlic cloves in half and spread out the baking dish. Salt, clove of garlic, pepper and nutmeg, and the mixed herbs and the egg in a bowl. Place the potatoes in the baking tray and pour the batter mixture over the potatoes. Bake in oven for about 40 minutes at 200 ° C (lower / upper heat). Serve potato gratin with green salad. Who would like to be able to grind the cheese over the potatoes. And Rudolfstiftung "Viral Infekt" was nevertheless a stroke Emergency Physician helicopter meteorologists improve Heli-Nachtsicht /

ESPANOL Subterránea como un posible objetivo, el posible ataque de un viernes detenido en Viena de 18 años de sospechosos de terrorismo pueden haber sido "muy oportuna" planificado. Él podría ser inminente, como el director general de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Konrad Kogler dice O1 Diario de la mañana del sábado. Un posible escenario fue un ataque en el metro en Viena, por lo Kogler. Más allanamientos y detenciones fueron posibles. El equipo confiscado tales como teléfonos móviles ahora sería examinada. y el ministro del interior: parada en Viena impedido a los favoritos ha sido detenido por la noche a un presunto terrorista. El sospechoso se dice que ha planeado un ataque en enero en Viena. La policía emitió una advertencia al público. Cuando los sospechosos son de origen inmigrante austríaco, como ministro del Interior, Wolfgang Sobotka (OVP) informó en una conferencia de prensa en breve plazo la noche del viernes. Había una parada de potencial en la capital impedido, dijo el jefe del departamento. y alerta a la policía La policía emitió una advertencia al público. Especialmente en lugares ocupados le pueden estar atento. Tras la detección de objetos abandonados - tales como piezas de equipaje - puede llamar a la policía. "No es el momento para el pánico, pero cada vez más atención", dijo el portavoz de la policía Thomas Keiblinger en "hoy Viena" entrevista. Las autoridades estaban en alerta, hay "agentes uniformados y civiles cada vez que viajan", dijo Keiblinger. número de servicio para la policía: 059-133 Al elegir este número son de forma automática y sin importar su ubicación en Austria conectado a la estación de policía más cercana. Policía: 133 y luego ir a Google quiere austriacos einheizen Un termostato que puede detectar el comportamiento de los residentes y revenido espacios de vida en consecuencia, ha anunciado el fabricante estadounidense "nido" en el año 2011th A partir de febrero ofrece ahora propiedad de Google compañía sus productos en Austria. Durante años, la "casa inteligente" es considerado el área de negocio en auge y prometedor. El ahorro de costes prometidos son compensados ​​por las preocupaciones en materia de protección de datos y una vida útil limitada de equipo. y después de facto fuera para Obama Sistema El juramento el nuevo presidente de Estados Unidos el viernes, Donald Trump ha adoptado como uno de sus primeros actos principales de un decreto contra el sistema de salud de su predecesor, Barack Obama. Debe surgir de la "Obamacare" gobierna una carga financiera para los Estados, empresas o individuos, éstos ya no se aplican. De hecho, este es el final de "Obamacare". Trump había anunciado un reemplazo, pero faltan detalles específicos. Mientras tanto, las grandes protestas contra Trump en Washington están programadas para el sábado. a continuación, y continuar fecha límite se acerca: BAWAG anuncia viejas cuentas de cheques en octubre pasado recibió numerosos clientes de BAWAG desagradable Post. "El utilizada previamente por usted comprobación modelo cuenta está configurada", se lee allí. Los clientes podrán actualizar a finales de enero, sobre una cuenta modelo más caro - incluyendo los honorarios para el uso de ATM - de lo contrario, el contrato de cuenta existente será cancelado. El período Ahora que se acerca a su fin; que no es de extrañar, pronto se quedó sin cuenta de cheques, con consecuencias de largo alcance. y ahora niebla y el sol esta tarde brillante mayormente soleado, especialmente en partes de Vorarlberg, Austria Alta y Baja aún niebla tenaz. Viento del este al sur y un máximo de menos 8 a más 2, en capas alrededor de 1000m a unos 5 grados. En 2000 metros y más a menudo alrededor de 0 grados. y gratén de patatas Sirve mantequilla 4 1 cucharada de grasa de 1 PC de huevo 2 cucharadas de hierbas mezcladas para decorar 500 g de patatas (de cera) ajo 1 pc (pulsado) dientes de ajo 1 pc 1 pizca de nuez moscada 3 cucharadas de aceite para freír 1 pizca de pimienta 1 pizca de sal 250 g de crema batida (o crema agria) preparación de la piel de patata de las patatas y se cortan en rodajas finas y colocar en un bol con agua fría, para que no se vuelven marrones. Una fuente de horno con mantequilla consecutivas. Comparte dientes de ajo por la mitad y también tachar el plato para hornear de modo. nata, sal, ajo machacado, pimienta y nuez moscada y mezclas de hierbas aromáticas y la mezcla de huevo en un tazón. Patatas capas en el plato gratinado y colocar la mezcla batida sobre las patatas. A 200 ° C (sub / calor superior) Hornear unos 40 minutos en el horno. Servir gratén de patatas con ensalada verde. Los que quieran pueden frotar el queso conclusión sobre las patatas. y Rudolfstiftung "infección viral", pero se ha mejorado un helicóptero de emergencia accidente cerebrovascular meteorólogos Heli visión nocturna /

Servicenummer der Polizei: 059-133 Durch die Wahl dieser Nummer werden sie automatisch und unabhängig von ihrem Standort in Österreich mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle verbunden. Polizei: 133/

Service number of the police: 059-133 By dialing this number, they are automatically connected to the nearest police station, irrespective of their location in Austria. Police: 133 /

Servicenummer för polisen: 059-133 Genom att välja detta nummer är de automatiskt och oberoende av var de befinner sig i Österrike som är ansluten till närmaste polisstation. Polis: 133 /

Número de servicio para la policía: 059-133 Al elegir este número son de forma automática y sin importar su ubicación en Austria conectado a la estación de policía más cercana. Policía: 133 /

 

AM.22.01. 2017 SONNTAG 00:05/MO/AM.22.01. 2017 SUNDAY 00: 05 / MO /AM.22.01. 2017 Söndag 00: 05 / MO /Enm.22.01. 2017 Domingo 00: 05 / MO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.